Ze studie publikované v časopise Česká literatura (1/2023): Cílem přítomné studie je prozkoumat kategorii baladičnosti u Jana Nerudy padesátých a šedesátých let, a pokusit se tak propojit interpretační východiska, která jsou k dispozici k autorově syžetové próze (tj. k Povídkám malostranským a částečně i k Arabeskám), s možnostmi, jak především prostřednictvím balad „Mrtvá nevěsta“ a […]

Kategorie: Neruda Jan

Vzdělávací portál ČT edu, který vznikl jako pomoc učitelům v době distanční výuky, funguje i nadále a nabízí videa doplněná pracovními listy pro zpestření výuky prakticky všech předmětů. Novým přírůstkem v oblasti českého jazyka a literatury je tematicky ukotvená sada materiálů nazvaná Vánoce v literatuře. Využít je lze na vyšším stupni ZŠ a na SŠ […]

U tří lilií (audioverze) Mojmír Otruba: Nerudova povídka U tří lilií (Časopis Česká literatura) Zuzana Urválková: Nerudova povídka U Tří lilií (Několik poznámek k její interpretaci) Krátký studentský film Autorskou interpretaci Přemysla Ruta, vzniknuvší v rámci cyklu Povídka zevnitř, najdete např. v Čítance pro 2. ročník gymnázií (J. Soukal a kol., SPN – pedagogické nakladatelství)

Kategorie: Neruda Jan

Aleš Haman: Dvojí cesta k modernosti (Neruda a Baudelaire); Česká literatura, 2003, č. 3 O Janu Nerudovi viz též zde a zde

Kategorie: Neruda Jan

Dagmar Mocná: Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt, Česká literatura 2/2011 Dagmar Mocná: Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských, Česká literatura 2/2007 Viz též Goethe, Neruda, poezie a věda

Kategorie: Neruda Jan

Pracovníci ÚČL AV ČRrozhodně nezahálejí ani v době všech možných omezení a vycházejí vstříc poptávce po jejich titulech. Během posledního měsíce tak on-line v Edici E zpřístupnili zájemcům antologie V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích) a V souřadnicích mnohosti (Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích), dokončil […]

Mgr. Radek Chalupa a doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se v článku věnovaném jednomu z mnoha odborných zájmů Johanna Wolfganga Goetha dotkli i toho, jako se chemie promítá do jeho literárních děl: „Tu červený lev, nápadník to drzý, / ve vlažné lázni s lilií byl spjat / […]

Slovo autora: Od školních let máme před očima obraz Nerudy jako rozšafného staříka, jenž kulhá s hůlkou uličkami Malé Strany a poťouchle mžourá přes cvikr, obklopen hemžením úsměvných městských podivínů, vnímáme ho jako celkem nudného patrona, jenž píše do novin rozmarné fejetony a také patetické vlastenecké básně a sociální balady… Jako by se pod tou konvenční […]

Kategorie: Neruda Jan