Mgr. Radek Chalupa a doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se v článku věnovaném jednomu z mnoha odborných zájmů Johanna Wolfganga Goetha dotkli i toho, jako se chemie promítá do jeho literárních děl:

„Tu červený lev, nápadník to drzý, / ve vlažné lázni s lilií byl spjat / pak z lože v lože hnáni oba brzy, / co výheň neustala žárem plát.“ Když Goethe líčí ve Faustovi sňatek červeného lva s bílou lilií, popisuje ve skutečnosti průběh chemické reakce oxidu rtuťnatého (červeného lva) s chloridem amonným (lilií) za sucha za intenzivního žíhání. Volbou slov navíc dokazuje vynikající znalost alegorie a krycích jmen tak typických pro klasickou řeč alchymie. Básníkovy verše jen potvrzují hloubku jeho zapálení pro alchymii a chemii, ze kterého se vyznává v autobiografii Z mého života: báseň i pravda.

Více ZDE a (pro milovníky chemie) ZDE

Psychiatrický pohled na báseň Král duchů

Nerudovy Písně kosmické s komentářem Mojmíra Grygara

Zanechat odpověď