Studie ZDE Další upozornění na články z dřívějších ročníků časopisu Česká literatura; ČL 41 (1993), č. 4 O Vladimíru Holanovi viz též zde, zde či zde

Kategorie: Holan Vladimír

Ze závěru studie publikované v časopise Česká literatura č. 4, 2018: Ofélie  v  prostoru  poezie  Vladimíra  Holana  zalidněné  různými  velikány  světového umění zaujímá zvláštní postavení. Rozhodně není v čele tohoto panteonu, spíše skromně postává opodál. Avšak v rámci ženských postav Holanem zpracovávaných jí rozhodně čelní pozice náleží. Její tragický osud, jak jej vylíčil William Shakespeare, […]

Kategorie: Holan Vladimír

Z archivu: S laskavým svolením redakce literárního měsíčníku HOST publikujeme text otištěný v č. 8/2015 O nesnadném vztahu Vladimíra Holana a Jana Wericha „Byla jedna čtvrť a v té čtvrti domeček a v domečku bydleli básník a klaun. Básník bydlel v přízemí, se svou hlavou ztěžklou náznaky a předtuchami, a o patro výš kejklil klaun, […]