Ze závěru studie publikované v časopise Česká literatura č. 4, 2018:

Ofélie  v  prostoru  poezie  Vladimíra  Holana  zalidněné  různými  velikány  světového umění zaujímá zvláštní postavení. Rozhodně není v čele tohoto panteonu, spíše skromně postává opodál. Avšak v rámci ženských postav Holanem zpracovávaných jí rozhodně čelní pozice náleží. Její tragický osud, jak jej vylíčil William Shakespeare, v Holanově obrazotvornosti dává vyrůst se celým trsům mikropříběhů odkazujícím jak k Holanově poezii samotné, tak k jiným literárním tradicím. Pestrostí těchto projevů a jejich svébytností si tak v ničem nezadá s poezií francouzskou či německou, a rovněž „Holanova“ Ofélie prokazuje silný inspirační potenciál této literární postavy.

Kategorie: Holan Vladimír

Zanechat odpověď