Z aktivit Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského: Čítanka Boženy Němcové Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky […]

Vzdělávací portál ČT edu, který vznikl jako pomoc učitelům v době distanční výuky, funguje i nadále a nabízí videa doplněná pracovními listy pro zpestření výuky prakticky všech předmětů. Novým přírůstkem v oblasti českého jazyka a literatury je tematicky ukotvená sada materiálů nazvaná Vánoce v literatuře. Využít je lze na vyšším stupni ZŠ a na SŠ […]

Navštěvoval jsem hradecké Gymnázium Boženy Němcové. Poprvé jsem si její sochy před vchodem výrazněji všiml, když jí někdo přetáhl přes hlavu černou kuklu. A tak se to má s Němcovou od pradávna – činíme si z ní monument, plátno pro naše nejrůznější projekce, zároveň v ní ale přebývá i cosi démonického, co se vzpouzí paměti […]

Kategorie: Němcová Božena

Rozhovor s Libuší Heczkovou vedl Jan Bělíček; časopis Alarm: (…) Třeba v angloamerické literatuře se klasikové a klasičky 19. století často čtou mezi řádky. Hledají se v nich pasáže týkající se sexu, přestože se o něm v jejich románech nikdy nemluví přímo. Jak je na tom v tomto ohledu naše zkoumání české literatury 19. století? Je tenhle přístup vůbec produktivní? U Němcové se […]

Kategorie: Němcová Božena

Pozvání přichází od Alice Jedličkové (ÚČL AV ČR) článkem Divá Bára aneb O jinakosti (Český jazyk a literatura, 2/2020-21). Viz též: Alice Jedličková: S B/babiččiným vyprávěním do nového školního roku

Kategorie: Němcová Božena

Letošní rok se v české literatuře nese i ve znamení dvoustého výročí narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek – Boženy Němcové. Výběrově proto upozorňujeme na některé rozhlasové pořady či texty, které tuto skutečnost reflektují. Stanice ČRo Vltava připravila „Vltavský týden s Boženou„, v němž upozorňuje na hned několik premiér i řadu archivních titulů. Poslechnout si […]

Článek Alice Jedličkové psaný pro časopis Český jazyk a literatura vznikal ve dnech, kdy se média předháněla v připomínkách výročí narození Boženy Němcové. Dominantou úvah a debat o jejím odkazu jsou osobnost a společenské postoje; v těsném závěsu se připojuje téma věčného zápasu o psaní i s psaním, jež řada diskutérů vidí odzrcadleno i skryto v autorčině korespondenci; někteří […]

Pracovníci ÚČL AV ČRrozhodně nezahálejí ani v době všech možných omezení a vycházejí vstříc poptávce po jejich titulech. Během posledního měsíce tak on-line v Edici E zpřístupnili zájemcům antologie V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích) a V souřadnicích mnohosti (Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích), dokončil […]

Článek přebíráme ze sborníku:  Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 115–121. Článek ZDE. O vydání Babičky ZDE.