Článek přebíráme ze sborníku:  Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 115–121. Článek ZDE. O vydání Babičky ZDE.

Z našeho archivu: Robert Adam, FF UK Praha Autor se kriticky vyslovuje k novému, jazykově upravenému vydání Babičky Boženy Němcové, které je podle nakladatele určeno pro školní výuku. S velkou publicitou vydalo na podzim loňského roku pražské nakladatelství Práh Babičku Boženy Němcové „v současné češtině“. Jazyková úprava původního textu byla konzultována s M. Proškem, pracovníkem jazykové poradny Ústavu […]