Navštěvoval jsem hradecké Gymnázium Boženy Němcové. Poprvé jsem si její sochy před vchodem výrazněji všiml, když jí někdo přetáhl přes hlavu černou kuklu. A tak se to má s Němcovou od pradávna – činíme si z ní monument, plátno pro naše nejrůznější projekce, zároveň v ní ale přebývá i cosi démonického, co se vzpouzí paměti […]

Kategorie: Němcová Božena

Rozhovor s Libuší Heczkovou vedl Jan Bělíček; časopis Alarm: (…) Třeba v angloamerické literatuře se klasikové a klasičky 19. století často čtou mezi řádky. Hledají se v nich pasáže týkající se sexu, přestože se o něm v jejich románech nikdy nemluví přímo. Jak je na tom v tomto ohledu naše zkoumání české literatury 19. století? Je tenhle přístup vůbec produktivní? U Němcové se […]

Kategorie: Němcová Božena

Pozvání přichází od Alice Jedličkové (ÚČL AV ČR) článkem Divá Bára aneb O jinakosti (Český jazyk a literatura, 2/2020-21). Viz též: Alice Jedličková: S B/babiččiným vyprávěním do nového školního roku

Kategorie: Němcová Božena

Letošní rok se v české literatuře nese i ve znamení dvoustého výročí narození jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek – Boženy Němcové. Výběrově proto upozorňujeme na některé rozhlasové pořady či texty, které tuto skutečnost reflektují. Stanice ČRo Vltava připravila „Vltavský týden s Boženou„, v němž upozorňuje na hned několik premiér i řadu archivních titulů. Poslechnout si […]

Článek Alice Jedličkové psaný pro časopis Český jazyk a literatura vznikal ve dnech, kdy se média předháněla v připomínkách výročí narození Boženy Němcové. Dominantou úvah a debat o jejím odkazu jsou osobnost a společenské postoje; v těsném závěsu se připojuje téma věčného zápasu o psaní i s psaním, jež řada diskutérů vidí odzrcadleno i skryto v autorčině korespondenci; někteří […]

Pracovníci ÚČL AV ČRrozhodně nezahálejí ani v době všech možných omezení a vycházejí vstříc poptávce po jejich titulech. Během posledního měsíce tak on-line v Edici E zpřístupnili zájemcům antologie V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích) a V souřadnicích mnohosti (Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích), dokončil […]

Článek přebíráme ze sborníku:  Adam, R. (ed.): Božena Němcová – jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu. Praha: UK FF, 2007, s. 115–121. Článek ZDE. O vydání Babičky ZDE.

Z našeho archivu: Robert Adam, FF UK Praha Autor se kriticky vyslovuje k novému, jazykově upravenému vydání Babičky Boženy Němcové, které je podle nakladatele určeno pro školní výuku. S velkou publicitou vydalo na podzim loňského roku pražské nakladatelství Práh Babičku Boženy Němcové „v současné češtině“. Jazyková úprava původního textu byla konzultována s M. Proškem, pracovníkem jazykové poradny Ústavu […]