Z aktivit Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského:

Čítanka Boženy Němcové

Čítanka Boženy Němcové byla poprvé vydána r. 1911 v nakladatelství Františka Radouška v Přerově. Uspořádal ji literární historik a pedagog Vincenc Vávra (1849–1936). Čítanku složil z úvodního životopisu Boženy Němcové a z výboru z jejího díla. Představil spisovatelčiny básně z raného období její tvorby, výběr českých a slovenských pohádek a pověstí autorkou sebraných a převyprávěných, výňatky z jejích národopisných a cestopisných obrazů z Čech a Uher. Dále zvolil několik ukázek z Babičky a z dalších spisovatelčiných povídek. Z korespondence vybral dopisy či jejich části, jež Němcová adresovala svým brněnským přátelům Veronice Vrbíkové a Janu Helceletovi a dále českoskalickému učiteli Josefu Koliskovi.

Druhé vydání Čítanky Boženy Němcové bylo zařazeno do edičního plánu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v roce dvoustého jubilea narození Boženy Němcové. Vydání je doplněno úvodními texty, doslovem, poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem. Jeho výtvarný doprovod tvoří oceněné práce žáků základních uměleckých škol a českých škol v zahraničí, kteří se zúčastnili soutěže „Ilustrace pro Boženu N.“.

Elektronickou verzi textu nyní předkládáme spolu s pracovním materiálem pro učitele základních škol spolu s návrhem, jak s Čítankou Boženy Němcové pracovat v hodinách českého jazyka a literatury.

Odkaz na elektronickou verzi s textem „Elektronická verze Čítanky Boženy Němcové

Webinář pro učitele – ROZUMĚT BOŽENĚ NĚMCOVÉ

30. května 2023

Pozvánka: Zveme Vás k účasti na webinář dne 30. května od 15 hodin (60 minut).

K dvoustému výročí narození Boženy Němcové vydala naše knihovna dílo Vincence Vávry „Čítanka Boženy Němcové“, které jsme publikovali i v elektronické verzi. Nyní jsme připravili webinář, ve kterém vás seznámíme se způsoby, jak s Čítankou pracovat ve výuce literatury na ZŠ, jak použít připravené pracovní materiály pro žáky 8. a 9. tříd. Webinář je bezplatný, nutno rezervovat na https://forms.gle/TyqKLbAKvcHvFaBRA.

Webinář je zaměřen na seznámení s online verzí vydání Čítanky B. N. a s pracovními materiály, s cílem přiblížit texty B. Němcové žákům 2. stupně ZŠ a usnadnit žákům 8. a 9. tříd cestu k pochopení kontextu doby a jazyka, ve kterém B. Němcová tvořila. Metodický materiál k ukázce z díla Babička a Z pohádek a pověstí s otázkami a úlohami je připraven jako podpora k elektronické verzi knihy, ve které lze pracovat s interaktivními odkazy, jež propojují text Čítanky s vysvětlivkami a jmenným rejstříkem. Žák při řešení pracuje se slovníky a seznamuje se s informačním aparátem knihy.

Zanechat odpověď