„Širší čtenářská veřejnost se s jejím jménem setkala až ve sborníku Nejlepší české básně 2013. Pokud si uschováváte staré Salony jako já, dosvědčíte mi, že jsem už tehdy o Lazarové psal jako o objevu roku. Bylo to troufalé, usoudil jsem tak na základě jediné básně. O to jsem raději, že jsem se nemýlil. Událostí se […]