„Jako součást aktivit k Národním oslavám výročí Jana Amose Komenského (2020—2022) jsme vytvořili souhrn popularizačních zdrojů k výuce o J. A. Komenském pro MŠ, ZŠ a SŠ. Přehled obsahuje interaktivní odkazy na volné zdroje z oblasti komeniologické literatury a časopisů, hraných filmů a dokumentů, her, kvízů a dalších informačních portálů a rozcestníků. Materiál je určen […]

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670). Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím, předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o […]

Seminář České knižnice. Škola hrou, nebo hraní si ve škole?

Z časopisu Český jazyk a literatura: V posledních letech se snad ve všech článcích týkajících se školy a vyučování odvolávají jejich autoři − ať laici, nebo odborníci − na Komenského požadavek „školy hrou“. A vždy si ho vykládají v tom smyslu, že by si děti ve škole měly více hrát, tj. bavit se. Některé školy si […]