„Ze strany školy Svatého Jána pod Skalou svědectví se dává Vojtěchovi Zyka od Svatého Jána pod Skalou, že on skrze čtyři léta bedlivě do školy chodil, tam ctně a mravně se choval, též čtení, psaní, počítání, zvláště pak cvičení náboženství katolického toliko prospěl, že za schopného k učení jakéhokoliv řemesla při poslední zkoušce uznán byl. Po ukončení […]

Mírně upravená verze příspěvku, který Pavla Kovaříková přednesla na Veřejném slyšení ve věci vzdělávání. Autorka v něm poukazuje na jeden z paradoxů provázející stávající inkluzivní praxi. Zůstane Zuzanka sama doma? Jak (ne)integrovat nevidomé Nevidomí a jazyk: Od rozjímání a názvosloví až ke slepeckému slangu

Vůbec poprvé na Google Arts & Culture vznikla digitální výstava, díky které se lidé na jednom místě mohou seznámit s rozsáhlým souborem umění, architektury a designu České republiky. Bohatá digitální sbírka „The HeART of Czechia“ byla představena pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. (…) Projekt představuje více než 2 […]

Z článku na webu e-bezpeci.cz: Již brzy začne umělá inteligence chrlit seminární a kvalifikační práce (třeba diplomky či bakalářské práce) a odhalit ji bude nemožné, každé dílo totiž bude originální. Problém bude mít i věda samotná. Před několika týdny jsme upozornili na rizika (ale samozřejmě i příležitosti), která jsou spojena s masovým rozvojem umělé inteligence (neurálních sítí), […]

Z komentáře na webu Seznam Zprávy: Celý rok v úžasu sledujeme to, jak se to algoritmy AI skvěle naučily. A jak se stále zlepšují: Jestli jste si s generátory textů či obrázků hráli naposled před měsícem, tak vězte, že nyní jsou zase o velký kus lepší. Což byla první a zároveň nejsilnější myšlenka, kterou jsem měl, když jsem četl Tuhého […]

Sloupek z pera komentátora deníku Právo stojí za přečtení nejen kvůli slovu, jež by nemělo být zapomenuto: Českoslovenstvo Češi a Slováci jsou si dnes možná bližší než kdy dosud, není mezi nimi žádná vzájemná trpkost, spojují je společné cíle, hodnotil ve svém posledním novoročním projevu v lednu 2003 Václav Havel první desetiletí od rozdělení federace. […]

Studie z časopisu Studia paedagogica, roč. 23 (2018), č. 1 Abstrakt: Cílem předkládaného příspěvku je odhalit a popsat jednotlivé typy využívání kurikulárních dokumentů v praxi učitelů základních škol v Česku. Koncept využívání jsme operacionalizovali s využitím Johnsonovy typologie, kterou představujeme v první části textu. Druhá část studie je věnována popisu výsledků kvalitativního empirického šetření, jež […]

Z dopisu Prof. PhDr. Vladimíry Spilkové, CSc., poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících vybíráme: „Novela zákona jako celek obsahuje řadu potřebných změn. Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících učitelů včetně zavedení tzv. adaptačního období, legislativní ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a dalších podpůrných profesí a pozic ve školství, jako je např. školský logoped, speciální pedagog, či psycholog a v neposlední řadě […]

Články z Metodického portálu RVP.cz. 20 důvodů, proč používat Wikipedii ve škole: (…) 14. Zlepšíte mediální gramotnost a kritické myšlení. Například tím, že žáci dokážou posoudit, zda je dané téma či osobnost dostatečně encyklopedicky významná, aby o ní existoval článek v encyklopedii, zda jsou použité zdroje nezávislé a věrohodné, zda je dodržován nezaujatý úhel pohledu, […]