Národní divadlo, jak je neznáte „16. května 1868 to byla v Praze velká sláva. Sjely se sem statisíce lidí z celé země. Všichni chtěli být při tom, až se položí základní kámen Národního divadla. Jenže ani Karel Sladkovský se při slavnostním poklepání na základní kámen nemohl dopočítat, kolik těch základních kamenů vlastně je, a tak musel změnit svůj […]

Miloš Rejchrt je takřka renesanční osobnost – evangelický farář, disident (v letech 1980–1981 mluvčí Charty 77), topič parních kotlů (mj. i v Národním muzeu), překladatel z francouzštiny, autor mnoha písní (např. ve zpěvníku pro evangelickou mládež Svítá), objevil se též jako herec v Jirešově adaptaci Kunderova románu Žert (Alexej, voják PTP). Není proto divu, že […]

Kategorie: Články, Obecné

Asociace češtinářů vyjadřuje odmítavé stanovisko k novele zákona o pedagogických pracovnících. Ztotožňuje se s podstatnými výhradami k novele, jak je formulovali např. zástupci akademických senátů pedagogických fakult, Pedagogická komora, ČMOS a další kritici (viz např. ZDE).

Změny v zákoně o pedagogických pracovnících umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání nejen na SŠ, ale také na 1. stupni ZŠ Pedagogická komora, z. s., vyzvala poslance, aby zamítli novelu zákona o pedagogických pracovnících, nebo ji vrátili vládě k přepracování. Hlavním nedostatkem návrhu je, že neobsahuje pojistky proti možnému zneužití. Novela umožní ředitelům škol, aby […]

Autoři dobrodružné literatury – zakázaní autoři – moderní dějiny pro mladší žáky ZŠ – českoslovenští a čeští prezidenti – Josef Škvorecký Více na webu vyukove-plakaty.cz. Dopis učitelům.

Štefan Klíma, ředitel ISŠ a SPgŠ Mladá Boleslav, ve svém blogu přináší podnětné myšlenky a hlavně návrh, který zaslouží šíření všemi směry: „I proto by se mi líbil nový systém pro prosinec. Ponechal bych pravomoc ředitelům, aby sami rozhodli, jakým způsobem bude u nich výuka probíhat. Samozřejmě za předpokladu, že budou dodržena státem daná epidemiologická […]

„Paradox satiry varuje před tím, abychom nepodléhali iluzi, že humorem či smíchem lze politiky porazit nebo poškodit. Jejich zesměšnění je úkolem pro politické oponenty, nikoli pro komiky a autory. Čímž se vracíme k otázce na začátku tohoto textu: Odejde s Donaldem Trumpem z veřejného prostoru politický humor? Ve skutečnosti je to otázka špatně položená. Humor – ta úlevná a […]

Přinášíme jeden z nedávných příspěvků na facebookové síti, který zaznamenal pozitivní ohlas mezi rodiči i učiteli. Autorkou je Tereza Meravá. Mám dcerku v druhé třídě. Kromě toho, že ji naplno v půlce první třídy zasáhla „distanční výuka“, nyní ji navíc postihlo nezávažné, ale nepříjemné onemocnění – postinfekční zánět kyčelního kloubu. Nesmí zatížit nohu, a to několik týdnů. […]

Novinář a spisovatel Stanislav Dvořák připravuje pro Novinky.cz cyklus Sudetský tulák, články s náměty ukotvenými v daném regionu. Autor uvádí, že vznikaly na základě prosté touhy poznat domovský kraj (je rodákem z Kadaně), o jehož minulosti dlouho mnoho nevěděl („jsem dítě 80. let, žili jsme v pohraničí jako ve vzduchoprázdnu, učitelky nám neřekly nic…“). Příští rok by měl Sudetský […]