Z článku Báry Procházkové v EDUzínu: Dvojjazyčnost není jen výhodou v komunikaci. Současné studie dokazují, že mozek bilingvních lidí je celkově trénovanější, soustředí se na to podstatné a lépe se brání demenci. „Pozorujeme také, že se naše děti ve srovnání se spolužáky, kteří mají z domova zkušenost pouze s jedním jazykem, snáz učí třetí jazyk,“ […]

Ze studie publikované v časopisu Pedagogika, roč. 71, č. 3, 2021, s. 351–376: Cílem studie je analýza přístupu české vzdělávací politiky ke kvalifikačním požadavkům na vstup do učitelské profese v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a zejména jejím kontroverzním § 9a odst. 1, který otevírá učitelskou profesi vysokoškolsky […]

„Když se snažíte prodat něco, co se dá za pár vteřin zkopírovat, je to jiné, než když vyrábíte auta nebo léčiva,“ říká o transferu znalostí Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přesto se to matematickým lingvistům daří a softwarové nástroje či data využívá i Google. (…) Větný rozbor – noční můra spousty žáků – a jejich […]

Nabídka ze stránek ÚČL AV: Některé školy byly opět nuceny přejít na distanční výuku, a tak se tři ústavy Akademie věd ČR dohodly na pokračování jarního projektu „Pozvěte si vědce do výuky“. Ústav pro českou literaturu AV ČR nabízí středním školám řadu témat od národního obrození přes literární teorii až po politickou korektnost. Chcete svým […]

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin je volným seskupením oborových profesních asociací, spolků a skupin, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému. Členové tohoto uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky. Koalice vznikla v roce 2021 s […]

Shrnutí nejdůležitějších zjištění z výzkumné zprávy Český učitel ve svět médií. Autoři výzkumu: Kamil Kopecký, René Szotkowski, Dominik Voráč, Klára Mikulcová, Veronika Krejčí

Jarmil Vepřek, absolvent bohemistiky na FF MU, se nedávno rozběhl po sociálních sítích i školách jako Běžící češtinář. Takto se představuje: Už od raného mládí jsem byl fascinován novými typy komunikace a od dob svého doktorského studia se věnuji češtině na sociálních sítích jako Běžící češtinář. Začínal jsem s Twitterem, ale nejen z důvodu tamní […]

„Velká“ revize RVP je v přípravné fázi; cíle jsou velmi ambiciózní. Základní informace k revizi jsou dostupné ZDE. Vybíráme z nich jednu z podkladových studii; jednak proto, že překračuje oblast vymezenou tématem, jednak proto, že ji považujeme za zasvěcenou, věcnou, promyšlenou, v neposlední řadě pak – při vší odbornosti – za jazykově vstřícnou, přístupnou každému, […]

Z článku Zuzany Musálkové na webu Novinky.cz: „Že v době počítačů a chytrých telefonů v práci i doma málo píšeme rukou, nepřekvapuje. Svět dospělých je ale něco jiného než vývoj a růst dítěte a jeho schopností. A tady bijí odborníci na poplach. Zaznamenávání více či méně důležitých věcí perem nebo tužkou totiž rapidně klesá zvláště u mladé generace. Děti umějí ovládat tablety dřív, […]