Z autorova blogu na Aktuálně.cz: Nejrozumnějším řešením v danou chvíli je víceletá gymnázia nerušit, ale současně je zeštíhlit a také výrazně zlepšit výběr žáků; koncepční řešení nechť je učiněno na základě dalších výzkumů a fundované diskuse. (…) Nyní relevantní důvody proti rušení VG:Prvním z nich je, že nadaní žáci se na VG ocitají v podnětnějším prostředí […]

V srpnovém předstihu publikujeme starší článek z Metodického portálu RVP, jako podnět k zamyšlení k diskusi: Inspirativním způsobem jsou žádoucí atributy osobnosti učitele formulovány v tzv. big five. Řečenou „velkou pětku“ tvoří inteligence, svědomitost, extroverze, pozitivní emocionalita a přívětivost (kterou by bylo možné propojit s autenticitou učitelovy osobnosti). Zásadní problém školy je v motivaci vychovávaných a vzdělávaných. Učitel motivuje především […]

Psáno pro Salon Práva: Goetha poprvé potkala, když jí byly dva. To ho ještě, na rozdíl od své tehdy sedmnáctileté matky, moc nezaujala. Když pak dorostla do sedmnácti ona, všechno bylo jinak. Před dvě stě lety – mezi roky 1821 a 1823 – dvaasedmdesátiletý kníže básníků zamilovaně tokal před mladičkou Ulrikou von Levetzow v Mariánských Lázních, vodil […]

Zuzana Kostićová, mayistka a religionistka, publikovala na své facebookové stránce zamyšlení, jež uvedla větami uvedenými v našem titulku. S autorčiným souhlasem příspěvek přetiskujeme: TLDR: současná akademická sféra je jazykově i diskursivně stále více uzavřená sama do sebe. U technických a přírodních věd to zřejmě tolik nevadí, ale u humanitních věd to může být vyloženě existenční […]

Z autorova blogu na Seznam.cz: (…) Západní civilizace se dostala do momentu, kdy správně předpokládáme, že ženy by měly vydělávat stejně jako muži a že uklízet může doma kdokoli podle toho, jak se obyvatelé bytu či domu dohodnou, ale rozhodně bychom neměli automaticky předpokládat, že to bude žena. Na druhou stranu stereotypy jsou v našich hlavách zabudované […]

Anotace studie z časopisu Pedagogická orientace (r. 31, č. 4): Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla […]

Článek v časopise Naše řeč (1994, č. 4) poukazuje na problematičnost užívání pojmu „sexuální harašení“: Troufáme si tvrdit, že to ještě nemusí být feministický přístup, uvědomujeme-li si negativní vliv překladu sexual harassment jako sexuální harašení na dobré jméno odborné literatury. Chceme tím poukázat na nebezpečí situace, kdy autor pod vlivem vlastních postojů a hodnocení, souvisejících mj. s daným kulturním […]

Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

Na autorovy blogy jsme zde upozorňovali opakovaně, tento příspěvek vybíráme zejména s ohledem na diskuse o víceletých gymnáziích: Skóre na škále s průměrem 100, natažené na přímce, nad kterou se klene velbloudí hrb Gaussovy křivky normálního rozdělení, je, zdá se, nejlepším a nejsilnějším ukazatelem prakticky všeho, co má podstatný vliv na náš úspěch či neúspěch, […]