Z vyjádření PF UP: VYMEZENÍ POJMŮ GRAMOTNOST A KOMPETENCE Výčet gramotností považujeme za nedostatečný. Vítáme zavedení matematické a čtenářské a pisatelské gramotnosti, zároveň ale apelujeme na to, že není možné připustit absenci dalších důležitých gramotností, zejména gramotnosti vizuální, finanční, mediální a přírodovědné. Některé tyto gramotnosti jsou nejen předmětemmezinárodních testování (TIMSS, PISA ad.), ale zároveň s […]

Z blogu na webu Respekt.cz: Včera jsem, možná pozdě, pochopil, že je to úplně jinak. IT není a nemá být další předmět jako zeměpis, fyzika nebo biologie. Úroveň a význam IT dnes v praxi vzdělaných lidí zjevně odpovídá významu jazyka a matematiky (což je taky jen jazyk, ale jazyk, kterým mluví všechny vědy), je to třetí „podhoubí“ úspěchu. Ještě velice nedávno […]

Pandemické období přimělo pedagogický svět reflektovat otázku zabývající se tím, na čem ve výchově a vzdělávání skutečně záleží. Odpověď zní: na charakteru. Morální charakter, mrav, ctnost nebo obecně lidskost je velmi vzácnou „komoditou“. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Souvisí to s rozkladem moderních i postmoderních paradigmat. Od dob osvícenství moderní […]

Další z článků, v nichž si Lukáš Bůžek všímá zdánlivě drobných technik, které mohou přinést velkou změnu v praxi učitele.   O radaru a o tom, co dělá učitel uprostřed přírodní katastrofy Ke svým článkům autor dodává: Jsem přesvědčen o tom, že rozhodující pro kvalitu školství je kvalita učitele. Tu ale nedosáhneme pouze změnou v nastavení mysli, […]

Ranní úvaha – Český rozhlas Vltava: S novým jarem je třeba obnovy. Nový boty, umejt vokna, prořezat hrušeň, vyčistit trubky čehokoli, natřít poličku, vyvětrat plíseň a vlepit pořádnou pusu správným směrem. Nabrousit strašně tupý nože. A trochu si profouknout slovník – po zimě jeden mluví jako prase! Navíc – jak tak všechno bobtná a petrklíč probíjí […]

Z blogu na webu tchibobolog.cz: Písmo i papír jsou s námi, lidmi, už několik tisíc let. Psaní rukou zatím nevytlačily ani moderní technologické vynálezy a doufám, že se to ani v budoucnu nestane. Jestli také patříte ke „kmeni ručního psaní“, věřte, že psaní rukou není ani v době mobilů, tabletů a lehkých notebooků, které si můžeme vzít s sebou do kabelky, rozhodně […]

V textu z r. 2012, publikovaném v časopise Plav, překladatelka Rita Kindlerová mj. píše: Je zajímavé, že se neustále setkávám s názorem, že překládat z jednoho slovanského jazyka do druhého je přeci „úplná brnkačka“, jak se mnozí neznalí problematiky (a slovanských jazyků) vyjadřují. Pokusme se podívat na některé záludnosti, kterým je překladatel z ukrajinštiny vystavován. Jedná se pochopitelně […]

V článku publikovaném na webu EDUzín autor mj. píše: Jeden z nejlepších basketbalistů všech dob Michael Jordan ve slavném výroku prohlásil: „Za svoji kariéru jsem minul koš více než 9000 krát. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. Dvacet šestkrát jsem byl pověřen skórováním vítězného koše a minul jsem. Za svůj život jsem znovu a znovu selhával. […]

Z webu Samet na školách: Stojíme za Ukrajinou. A pomáháme, jak nejlépe umíme. Na jednom místě sdružujeme vzdělávací aktivity a materiály, které poslouží učitelům a rodičům pro edukaci dětí ohledně války na Ukrajině. Děti a mládež patří mezi nejzranitelnější členy naší společnosti. Nebojme se však s nimi citlivá témata otvírat, debatovat a objasňovat. Přehled na webových stránkách […]