Z autorčina blogu: Na letošní brněnský BUMeeting jsem si připravila workshop o Google prezentacích. Podívali jsme se, jak v nich vytvořit stopmotion animaci a úplně na konci jsme jen prolétli multimediální knížky. Tak raději postup ještě jednou. Velmi oblíbený nástroj na tvorbu multimediálních knížek je Bookcreator, kterému asi nebudeme úplně konkurovat, ale rozhodně můžeme využít prakticky všechny podobné nástroje. Konečná […]

Dvě starší debaty nastolující otázky, kterým se stávající školská politika spíše vyhýbá: Rozhovor s Tomášem Machulou, emeritním rektorem Jihočeské univerzity (2017) Studenti hloupnou, doktoři se nedomluví a nevzdělanost světu vládne – debata Iva Možného, Jana Zrzavého, Stanislava Komárka a Petra Kamberského (2011)

Na úvahové texty Zdeňka Haníka, známého volejbalisty, trenéra, učitele (původně českého jazyka a tělesné výchovy) a publicisty jsme zde již upozorňovali. Přidáváme zamyšlení na téma, které je se vzděláváním úzce spjato, ale o kterém se kupodivu zas tolik nemluví… Protivné slovo zodpovědnost!

Z článku Báry Procházkové v EDUzínu: Dvojjazyčnost není jen výhodou v komunikaci. Současné studie dokazují, že mozek bilingvních lidí je celkově trénovanější, soustředí se na to podstatné a lépe se brání demenci. „Pozorujeme také, že se naše děti ve srovnání se spolužáky, kteří mají z domova zkušenost pouze s jedním jazykem, snáz učí třetí jazyk,“ […]

Ze studie publikované v časopisu Pedagogika, roč. 71, č. 3, 2021, s. 351–376: Cílem studie je analýza přístupu české vzdělávací politiky ke kvalifikačním požadavkům na vstup do učitelské profese v souvislosti s aktuálně projednávanou novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a zejména jejím kontroverzním § 9a odst. 1, který otevírá učitelskou profesi vysokoškolsky […]

„Když se snažíte prodat něco, co se dá za pár vteřin zkopírovat, je to jiné, než když vyrábíte auta nebo léčiva,“ říká o transferu znalostí Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Přesto se to matematickým lingvistům daří a softwarové nástroje či data využívá i Google. (…) Větný rozbor – noční můra spousty žáků – a jejich […]

Nabídka ze stránek ÚČL AV: Některé školy byly opět nuceny přejít na distanční výuku, a tak se tři ústavy Akademie věd ČR dohodly na pokračování jarního projektu „Pozvěte si vědce do výuky“. Ústav pro českou literaturu AV ČR nabízí středním školám řadu témat od národního obrození přes literární teorii až po politickou korektnost. Chcete svým […]

Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin je volným seskupením oborových profesních asociací, spolků a skupin, jež spojuje zájem o vzdělávání a proměny českého vzdělávacího systému. Členové tohoto uskupení zastupují početné představitele různých vzdělávacích oborů a oblastí, ať již se jedná o učitele z praxe, oborové didaktiky a další odborníky. Koalice vznikla v roce 2021 s […]

Shrnutí nejdůležitějších zjištění z výzkumné zprávy Český učitel ve svět médií. Autoři výzkumu: Kamil Kopecký, René Szotkowski, Dominik Voráč, Klára Mikulcová, Veronika Krejčí