Novela hodlá zlegalizovat vstup neučitelů do tříd před žáky. V důsledku však nepůjde o řešení nouzové situace, ale o zpochybnění celého vysokoškolského pedagogického vzdělání. Více rizik než přínosů. Novela má umožnit učit všem absolventům magisterského studia s podmínkou, že si doplní pedagogické minimum. Učitelská platforma takové znění vítá, i když změnu chápe jako mimořádné opatření. Ale ředitelé mohou […]

Kategorie: Obecné

Sotva jsem dopsal blog o tom, že někdo navrhuje nehodnotit tělocvik a že další podobné návrhy přijdou brzy na řadu, objevila se odbornice, která kritizuje hodnocení výkresů. A je to tady. Jenomže ona odbornice míchá hrušky z jabkama. Úmyslně, samozřejmě. Ve výtvarné výchově nejde o arteterapii, ale o výchovu a vzdělání. Žák by se měl dozvědět „co a […]

V článku na webu Rodiče vítáni uvádí Malvína Buclová čtyři základní důvody proč se učit angličtinu: Google miluje angličtinu Překladače – (zatím) záruka zábavy Zkoušky z angličtiny na „vejšce“ Angličtina v práci – běžná věc Matematik Antonín Jančařík se pak na svém facebookovém profilu vyjadřuje k výuce matematiky a k maturitní zkoušce (uvádíme odkaz k […]

Také v českém prostředí pozorujeme obnovu kritického zájmu o otázky cílů vzdělávání nebo o výběr učiva. O rozvinutí komplexně pojímaných kurikulárních studií usiluje tým výzkumníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (viz kap. 2.4).2 Naše ambice v této knížce je výrazně skromnější. Zabýváme se takřka výlučně národními kurikulárními rámci (nebo odpovídajícími standardy) v několika zemích a […]

Na některé starší blogy Dominika Dvořáka jsme na tomto webu již upozornili, tentokrát vybíráme další z nich – je nadčasový i (znovu) aktuální zároveň. Přetiskujeme jeho druhou část, kompletní text je dostupný na webu společnosti EDUin. A ještě Bělohradský (1991): „Přednášel jsem kdysi na semináři pro učitele dětí, odsouzených k dlouhým pobytům v nemocnici. Do dneška si […]

Inspirováno Charlesem Bukowským a psáno mírně v jeho stylu. Pro starší a pokročilé. K poslechu ZDE.

A tak jsem měla možnost potkat nadšené mladé i starší učitelky, které se snaží vzdělávání podat dětem hravou formou, přistupují k dětem s respektem, ale dávají jim i potřebné mantinely. A poznala jsem i pár učitelek (nejen starších) uvláčených léty ve školství, které působily spíš znuděně, odtažitě a dojmem, že už by to nejraději měly za sebou (a ano, byly to i učitelky […]

Předseda ASČ Josef Soukal byl ve čtvrtek 14. listopadu 2019 hostem Terezy Stýblové v pořadu Káva o čtvrté na vlnách ČRO Dvojky. Jak v dnešní době probíhají na základních a středních školách hodiny češtiny? Nakolik rámcové vzdělávání odpovídá požadavkům, se kterými se pak žáci setkávají v praxi? Na co je kladen důraz v hodinách mluvnice, […]

Kdo je Dominik Dvořák, to si každý čtenář snadno dohledá. Kdo si nemusí nic dohledávat, ví, že jde o výzkumníka zabývajícího se vzděláváním. Nabízím výběr z jeho blogů, které byly publikovány před několika lety na stránkách EDUin.cz. Byl bych velmi rád, kdyby se autor znova rozepsal. O interpunkci a svědomitosti „Rád bych tady upozornil na letošní […]