Z rozhovoru Ondřeje Lukáče s doc. Denisou Hejlovou v magazínu Univerzity Karlovy Forum: Můžeme aktuální situaci s nadsázkou přirovnat i k románům, jako je 1984? Nabízí se to. Velký bratr z Orwellova románu se v některých zemích stává žitou realitou. Třeba již zmíněná Čína už je v tomto výrazně technologicky vyspělá a její zacházení s osobnímu údaji a veřejným prostorem je úplně jiné než naše. […]

Petice je dostupná zde. Níže podepsaní bohemisté z celé Evropy vyzývají prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministra školství ČR, aby zajistil zachování povinné výuky druhého cizího jazyka na českých základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR by takovéto omezení výuky na angličtinu vyslalo negativní signál […]

Studie publikovaná v časopise Pedagogika, roč. 71, č. 2, 2021, s. 159–176 Autoři: Martina Šmejkalová, Naďa Vondrová, Irena Smetáčková, Martin Chvál Abstrakt Tato teoretická studie se zabývá tématem definování funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první). Důvody jsou následující: (1) Téma gramotností je v současné době aktuální a dochází k propracovávání celé řady definic pro různorodé gramotnosti […]

Z rozhovoru se Soňou Havlíčkovou, předsedkyní Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina, členkou Národního kabinetu Český jazyk a literatura, učitelkou na SŠ stavební v Třebíči a také členkou Asociace češtinářů: Proč jste se přihlásila do kabinetu? Jaká byla vaše očekávání týkající se kabinetu obecně nebo přínosu pro vás osobně? S NIDV (později NPI ČR) jsem dlouhodobě […]

Přinášíme další příspěvek věnující se chystané novele zákona o pedagogických pracovnících; citujeme z článku, jehož autor je předsedou Asociace didaktiků dějepisu. V návrhu novely zákona o učitelském studiu je díra jak trám. Hrozí, že prostředky na vzdělávání učitelů potečou mimo dohled státu a dlouhodobě podfinancované fakulty připravující učitele přijdou o schopné lidi. Zákonodárci by měli usilovat o opak. 2. února […]

Aktuální stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, sedmi učitelských sdružení, včetně Asociace češtinářů, a pedagogických osobností. Ze stanoviska vyjímáme: Úvodem je třeba říci, že novela zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu pozitivních a potřebných změn, které oceňujeme.Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících […]

Z rozhovoru Lenky Vrtiškové Nejezchlebové s jazykovědcem Alexem Röhrichem v Deníku N: Začne odpovídat, jak chce, otevře výpověď, čím chce on. Jenže to nesedí k otázce, a pak je to tudíž nesouvislé. Něco říká, říká, říká a říká a ať už je to cokoli, závěr je skoro vždycky něco jako: „Takže není pravda, že…“ Nebo: „A vy jste provládní kandidát.“ […]

Oddělení vzdělávání ADRA, o.p.s., vydává časopis pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Časopis je online a zdarma si ho můžete stáhnout z webu Adra. Anotace: Připravili jsme pro vás časopis, který využijete zejména při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Cílovou skupinou jsou hlavně žáci 3. až 6. ročníků, využít ho však samozřejmě mohou i žáci mladší či starší, dle individuálních […]

Z článku na Seznam Médium: Chvála úspornosti. Disciplíny. A jednoho jazzového pianisty. Pravidlo, které člověku láme srdce, ovšem ve většině případů poukáže na fakt, že tzv. geniální obraz nespočívá ve schopnosti uplácat slovní vatu do tvaru, jaký ještě nikdo nikdy neviděl. (…) „Zabíjej své miláčky, zabíjej své miláčky, přestože ti to bude lámat to tvé malé, […]