Zuzana Kostićová, mayistka a religionistka, publikovala na své facebookové stránce zamyšlení, jež uvedla větami uvedenými v našem titulku. S autorčiným souhlasem příspěvek přetiskujeme: TLDR: současná akademická sféra je jazykově i diskursivně stále více uzavřená sama do sebe. U technických a přírodních věd to zřejmě tolik nevadí, ale u humanitních věd to může být vyloženě existenční […]

Z autorova blogu na Seznam.cz: (…) Západní civilizace se dostala do momentu, kdy správně předpokládáme, že ženy by měly vydělávat stejně jako muži a že uklízet může doma kdokoli podle toho, jak se obyvatelé bytu či domu dohodnou, ale rozhodně bychom neměli automaticky předpokládat, že to bude žena. Na druhou stranu stereotypy jsou v našich hlavách zabudované […]

Anotace studie z časopisu Pedagogická orientace (r. 31, č. 4): Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla […]

Článek v časopise Naše řeč (1994, č. 4) poukazuje na problematičnost užívání pojmu „sexuální harašení“: Troufáme si tvrdit, že to ještě nemusí být feministický přístup, uvědomujeme-li si negativní vliv překladu sexual harassment jako sexuální harašení na dobré jméno odborné literatury. Chceme tím poukázat na nebezpečí situace, kdy autor pod vlivem vlastních postojů a hodnocení, souvisejících mj. s daným kulturním […]

Z archivu: Ozvuky šestistého výročí upálení českého reformátora Jana Husa naznačují, že jeho smrt za svobodu vlastního názoru zůstává živou součástí domácí historie. Naleznou se sice ti, kteří podobně jako kostničtí soudci dávají najevo podiv, proč Hus raději neodvolal. Jiní by zase do Kostnice nešli, podobně jako o sto let později Martin Luther. Konfesně, nacionálně […]

Na autorovy blogy jsme zde upozorňovali opakovaně, tento příspěvek vybíráme zejména s ohledem na diskuse o víceletých gymnáziích: Skóre na škále s průměrem 100, natažené na přímce, nad kterou se klene velbloudí hrb Gaussovy křivky normálního rozdělení, je, zdá se, nejlepším a nejsilnějším ukazatelem prakticky všeho, co má podstatný vliv na náš úspěch či neúspěch, […]

Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz: Kauza Gazdík vyjasňuje některé záhady týkající se náhlého útoku na Cermat (a jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou). Tuto – MŠMT podřízenou – organizaci exministr ostřeloval od svého vstupu do Karmelitské. Nakonec spojil nález kontrolorů z ministerstva financí (bude o něm řeč dále) s vágními výroky o „pomalém, liknavém plnění úkolů“, „nesouladu s […]

Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz: Napravit krach s Petrem Gazdíkem je pro STAN a celou koalici nejen povinností, ale i příležitostí ke změně stylu a k revizi školské politiky.  Přes záplavu vyjádření z posledních dnů se nezdá, že by si Vít Rakušan a jeho „stanaři“ plně uvědomovali závažnost aféry Redl – Hlubuček – Gazdík pro […]

Došlo elektronickou poštou: Vážené kolegyně, vážení kolegové, Klub tvořivých knihovníků Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou přepracoval do ukrajinštiny poslední vyšlé číslo elektronického časopisu Malý tvořivec, Léto 2022 – Pracovní listy pro děti v knihovnách, ISSN 2694-9504. Obsahem Malého tvořivce jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek, skládaček, labyrintů apod. dle […]