V příspěvku na své facebookové stránce autor uvádí: „Autorské právo je soubor pravidel, která však mnoho tvůrců přehlíží či zcela ignoruje. Čas od času zapomeneme ocitovat původní pramen, neocitujeme skutečného autora díla, použijeme obrázek či animaci bez jakéhokoli označení původu, neřešíme licenci třeba k písničce či animaci, kterou jsme použili v našem vlastním videu. Vymlouváme […]

Newsletter projektu SYPO – červen 2021

Blog shrnující dění kolem tzv. malé revize RVP ZŠ a novely zákona o pedagogických pracovnících

Červnový evergreen…: Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká […]

Videovýuka s Václavem Maněnou V prvním dílu seriálu probereme téma, které často řeší začínající učitelé. Jaké role má učitel ve škole i v osobním životě? Co očekávají žáci od učitele a proč by se jim neměl podbízet? Co všechno by měl učitel zvládat a je možné to stihnout? To jsou otázky, o kterých si budeme povídat a probereme spoustu dalších věcí. […]

Publikace Národního pedagogického institutu ČR ÚvodPříchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle´adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek.Následující materiál přináší stručný návod […]

Asociace češtinářů se připojuje k oborovým asociacím a profesním skupinám, jež vyslovily nesouhlas s nedávnými změnami RVP ZV. Z jeho textu citujeme: Vážený pane ministře, obracíme se na Vás v souvislosti s lednovým Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem […]

Patnáct autorů a autorek z veřejných vysokých škol spojilo své síly, aby připravili dvě přístupné a užitečné příručky, co všechno je plagiátorství a jak se mu vyhnout. Jedna je určená studujícím, druhá vyučujícím. Je to přívětivě zpracovaná brožura na 44 stran. Začíná takto: „Milé studentky, milí studenti, nejspíš jste už někdy slyšeli o plagiátorství. Bohužel je to reálný problém, se […]

Z blogu vysokoškolského pedagoga (KČL PdF UP): Bakalářské a diplomové práce jsou druhem kvalifikačních prací, prostřednictvím kterých studenti prokazují schopnost zpracovat odborně konkrétní téma – a to v souladu s aktuálními poznatky vědy. Jinými slovy – to, co práce obsahuje, musí vycházet z odborných zdrojů, pramenů, práce musí být teoreticky ukotvena (prostřednictvím citací) a musí […]