Z blogu na iDNES.cz: (…) Kolikrát jsem poslední dobou slyšel od psychologů, speciálních pedagogů či učitelek mateřských škol, že děti přestávají mluvit. Ne že by úplně oněměly, tak zlé to ještě není, ale začínají mluvit později, slovní zásoba přibývá pomalu, o správné výslovnosti ani nemluvě. (…) Vracel jsem se z pracovní návštěvy jedné mateřské školy […]

Z autorova sloupku na webu Novinky.cz: Přestal jsem v ten jazyk věřit. Podobně jako se historik Heribert Illig domnívá, že 7., 8. a 9. století evropského středověku nikdy nebylo a vymysleli si je papež Silvestr II. a císař Ota III., aby se mohli v dějinách uplacírovat do prestižního roku 1000, tak i já mám za to, že žádná japonština není. První podezření jsem […]

Z rozhovoru pro Deník N.: „Testy nemají určit dobré a špatné děti, mají je pouze rozřadit,“ říká v rozhovoru Gabriela Baumgartnerová, vedoucí češtinářů z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Popisuje také, kolik bodů z přijímaček z češtiny by podle tvůrců testů mělo stačit na gymnázia a kolik na odborné střední školy, jak testy vznikají či zda skutečně zkouší děti z toho, […]

Učitel, kouč a lektor Marek Adler se na Fb vyjádřil k momentální diskusi o přijímacích zkouškách: Snadná odpověď: Protože jakékoliv přijímací zkoušky s sebou přináší stres, někdy gradující mnoho měsíců, a na konci zůstanou úspěšní a poražení. Z principu to nemůže být jinak. Emocí by však mohlo být výrazně méně, jenže to by znamenalo řadu […]

Z autorova blogu na Aktuálně.cz: O skvělém vládním nápadu zvýšit učitelům přímou vyučovací povinnost je prý již rozhodnuto. Po údajném závazku zvýšit platy učitelů – ve skutečnosti podrazu, který platy na avizovanou procentní výši nefixuje, neboť nebyl určen základ, z kterého se zvýšení počítá – je to další nepromyšlený vládní krok. Rád bych autory nápadu […]

Z Editorialu nového, monotematického čísla Pedagogické orientace: Cílem  monotematického  čísla  bylo  detailně  analyzovat  aktuální  verzi  novely  zákona  o  pedagogických  pracovnících,  především  její  dekvalifikační a  deprofesionalizační  paragrafy  v  kontextu  vývoje  učitelské  profese  s  využitím všech dostupných dat – z nejnovějších empirických výzkumů, komparativních, sociologických, historických, pedeutologických a psychologických analýz. Naší ambicí bylo prezentovat odbornou argumentaci upozorňující […]

Pandemické období přimělo pedagogický svět reflektovat otázku zabývající se tím, na čem ve výchově a vzdělávání skutečně záleží. Odpověď zní: na charakteru. Morální charakter, mrav, ctnost nebo obecně lidskost je velmi vzácnou „komoditou“. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Souvisí to s rozkladem moderních i postmoderních paradigmat. Od dob osvícenství moderní […]

Dominik Dvořák je vysokoškolským pedagogem působícím na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje tématu vzdělávacích kurikul v různých školských systémech. Diskutoval s Markem Adlerem nejen o probíhajících revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Řeč přišla také na pedagogický výzkum a jeho vliv na každodenní praxi českých škol, inspiraci zahraničními systémy, jejich […]

Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012. Z úvodu: „Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, […]