Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012. Z úvodu: „Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, […]

Z rozhovoru Ondřeje Lukáče s doc. Denisou Hejlovou v magazínu Univerzity Karlovy Forum: Můžeme aktuální situaci s nadsázkou přirovnat i k románům, jako je 1984? Nabízí se to. Velký bratr z Orwellova románu se v některých zemích stává žitou realitou. Třeba již zmíněná Čína už je v tomto výrazně technologicky vyspělá a její zacházení s osobnímu údaji a veřejným prostorem je úplně jiné než naše. […]

Petice je dostupná zde. Níže podepsaní bohemisté z celé Evropy vyzývají prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministra školství ČR, aby zajistil zachování povinné výuky druhého cizího jazyka na českých základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR by takovéto omezení výuky na angličtinu vyslalo negativní signál […]

Studie publikovaná v časopise Pedagogika, roč. 71, č. 2, 2021, s. 159–176 Autoři: Martina Šmejkalová, Naďa Vondrová, Irena Smetáčková, Martin Chvál Abstrakt Tato teoretická studie se zabývá tématem definování funkční jazykové gramotnosti pro jazyk mateřský (první). Důvody jsou následující: (1) Téma gramotností je v současné době aktuální a dochází k propracovávání celé řady definic pro různorodé gramotnosti […]

Z rozhovoru se Soňou Havlíčkovou, předsedkyní Krajského kabinetu Český jazyk a literatura v Kraji Vysočina, členkou Národního kabinetu Český jazyk a literatura, učitelkou na SŠ stavební v Třebíči a také členkou Asociace češtinářů: Proč jste se přihlásila do kabinetu? Jaká byla vaše očekávání týkající se kabinetu obecně nebo přínosu pro vás osobně? S NIDV (později NPI ČR) jsem dlouhodobě […]

Přinášíme další příspěvek věnující se chystané novele zákona o pedagogických pracovnících; citujeme z článku, jehož autor je předsedou Asociace didaktiků dějepisu. V návrhu novely zákona o učitelském studiu je díra jak trám. Hrozí, že prostředky na vzdělávání učitelů potečou mimo dohled státu a dlouhodobě podfinancované fakulty připravující učitele přijdou o schopné lidi. Zákonodárci by měli usilovat o opak. 2. února […]

Aktuální stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, sedmi učitelských sdružení, včetně Asociace češtinářů, a pedagogických osobností. Ze stanoviska vyjímáme: Úvodem je třeba říci, že novela zákona o pedagogických pracovnících obsahuje řadu pozitivních a potřebných změn, které oceňujeme.Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících […]

Z rozhovoru Lenky Vrtiškové Nejezchlebové s jazykovědcem Alexem Röhrichem v Deníku N: Začne odpovídat, jak chce, otevře výpověď, čím chce on. Jenže to nesedí k otázce, a pak je to tudíž nesouvislé. Něco říká, říká, říká a říká a ať už je to cokoli, závěr je skoro vždycky něco jako: „Takže není pravda, že…“ Nebo: „A vy jste provládní kandidát.“ […]

Oddělení vzdělávání ADRA, o.p.s., vydává časopis pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Časopis je online a zdarma si ho můžete stáhnout z webu Adra. Anotace: Připravili jsme pro vás časopis, který využijete zejména při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Cílovou skupinou jsou hlavně žáci 3. až 6. ročníků, využít ho však samozřejmě mohou i žáci mladší či starší, dle individuálních […]