Učitel, kouč a lektor Marek Adler se na Fb vyjádřil k momentální diskusi o přijímacích zkouškách:

Snadná odpověď: Protože jakékoliv přijímací zkoušky s sebou přináší stres, někdy gradující mnoho měsíců, a na konci zůstanou úspěšní a poražení. Z principu to nemůže být jinak.

Emocí by však mohlo být výrazně méně, jenže to by znamenalo řadu změn na více úrovních. Pojďme se podívat na některé z nich.

  1. Stát: Chybí nám jasná vize, jak má vypadat oborová struktura středních škol. K té bychom potřebovali mnohem delší životnost ministrů školství, širší politickou shodu a podporu a také dostatečné personální kapacity Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízených organizací, např. Národní pedagogický institut ČR.
  2. Stát / kraje: Chybí jeden zodpovědný aktér. Zřizovateli středních škol jsou zpravidla kraje, pravomoci státu (MŠMT) jsou velmi omezené. I kdyby stát měl představu, co od krajů potřebuje, ty nejsou motivovány to plnit. Zářným příkladem je Praha. Proč by za své peníze navyšovala počet míst, když třetinu z nich obsadí žáci z jiných krajů? Praha by utrácela, stát vydělával.
  3. Kraje: Téma středních škol přesahuje oblast školství. Například úzce souvisí s veřejnou dopravou. Dopravní nedostupnost mnohdy přílišně zužuje výběr. Přitom kolikrát nejde o kilometry, rozhoduje čas.
  4. Střední školy: Jedna věc je výkon dítěte v jednotných přijímacích zkouškách. Druhým pak specifika konkrétní školy a představa o žácích na vstupu i výstupu. Z té by měla plynout organizace školní části přijímacího řízení. V té by děti měly dostat příležitost ukázat své silné stránky a zjistit, zda právě ty v daném oboru na dané škole využijí.
  5. My všichni: Teď se zasním. Zkusme si představit svět, ve kterém děti nevyrůstají s tím, že ti nejlepší (ano, takto fakt generalizujeme) patří na gymnázium, hloupější na průmyslovku a zoufalci na učňák. Snad by pak mělo větší smysl diskutovat o sebepoznání, silných stránkách, talentech, …

Proč nezmiňuji Cermat a vlastní přijímačkové testy? Protože v těch zásadní problém nevidím. Naopak vnímám shodu na tom, že ty (možná lze napsat konečně) plní svůj účel. Jejich obsah je adekvátní 9. třídě, testovanou skupinu dostatečně rozřazují. Víc od nich nemůžeme chtít.

Nízko visící ovoce na závěr: Kéž by došlo alespoň k jedné snadné změně. Nejdříve testování, pak výběr školy. Z přijímacích zkoušek by v okamžiku byla mnohem menší loterie.

Ze starších článků a polemik k přijímacím zkouškám

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Štefan Klíma: Pojďme řešit situaci s chladnou hlavou – byť je hrozná
    https://www.pedagogicke.info/2023/05/stefan-klima-pojdme-resit-situaci-s.html?sc=1683982209675

Zanechat odpověď