Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let. Aplikace TAU trénuj a uč se je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a v blízké budoucnosti i maturitní zkoušky. Je zcela zdarma k dispozici na internetu: Trénuj a uč se! Uchazeči […]

Učitel, kouč a lektor Marek Adler se na Fb vyjádřil k momentální diskusi o přijímacích zkouškách: Snadná odpověď: Protože jakékoliv přijímací zkoušky s sebou přináší stres, někdy gradující mnoho měsíců, a na konci zůstanou úspěšní a poražení. Z principu to nemůže být jinak. Emocí by však mohlo být výrazně méně, jenže to by znamenalo řadu změn na více úrovních. Pojďme se podívat na některé z nich. Proč nezmiňuji Cermat a […]

Z článku na webu www.tiscali.cz: Proti mašinérii Scio testů se alespoň tu a tam objeví kritika. Novinářka a spisovatelka Tereza Boehmová v komentáři na Aktuálně.cz před lety upozornila na paradoxní lhostejnost veřejnosti k vlivu peněz na výsledky testování: „Zajímavé je, že v zemi, kde se velká část populace staví na zadní u poplatků u lékaře, spokojeně jezdí zadarmo vlakem a nadává na drahotu, jsme schopni bez mrknutí oka tolerovat, že se tu rozjel […]

Z autorova blogu na IDNES.cz: Hlasy požadující zrušení Cermatu, což je organizace přímo řízená ministerstvem školství (nikoliv nějaká komerční firma), příliš nechápu. Jakou alternativu máme, která by ho nahradila? Že testování převezme Scio? To by ale došlo k nebezpečnému střetu zájmů. Scio totiž nyní nabízí placenou přípravu na testy od Cermatu. Nově by Scio nabízelo placenou přípravu na testy Scia! To považuji za absurdní (ovšem v minulosti tomu tak opravdu […]

O společné části maturitní zkoušky a centrálních přijímacích testech v jejich současné podobě platí, že podstatně zvýšily nejen objektivitu a srovnatelnost hodnocení, ale také metodickou úroveň zkoušky. Současně podpořily pozitivní změny v obsahu výuky (např. v jazykové oblasti vnímání oboru v jeho komplexnosti, posun k práci s textem aj.). Novela školského zákona povede k výraznému oslabení certifikační hodnoty maturity. Obáváme se, že příští kroky v oblasti maturit a přijímacího řízení (např. obsahová redukce, či dokonce zrušení testů) […]

Testy jsou dostupné ZDE.

Z archivu,  jako poznámka k aktuálnímu mediálnímu tažení proti centrálním přijímacím zkouškám: „Jaké přijímací zkoušky na střední školy tedy potřebujeme? Myslím, že takové, které jsou komunikačně orientované a které se nesoustředí výlučně na testování mluvnické teorie. Měly by ověřovat dovednost poučeně pracovat s jazykem a primárně znalosti jazyka, nikoliv především o jazyku. Základní podmínkou je pochopitelně to, aby zkouška vycházela z živých textů a z „autentického“ jazyka. Na základě výše […]

Závěrečná souhrnná zpráva Příloha (analýza výsledků) Odkazy na mediální odkazy či diskusi na webech či sociálních sítích budeme průběžně doplňovat.  

Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce stejně jako kompletní informace k této zkoušce najdete na stránkách Cermatu.