Poslední číslo Maturitního zpravodaje přináší: „(…) přehled základních pravidel pro konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a informace o obsahu a průběhu didaktických testů. Přináší také užitečné rady a doporučení pro přípravu, nejdůležitější termíny jarního zkušebního období, informace o kritériích hodnocení didaktických testů.“

Z autorova blogu na webu www.respekt.cz: Stručný souhrn událostí, které se staly příští týden. Jako každý rok, i letos se v maturitách, které po neděli začnou, nekonalo žádné překvapení. Zkuste si odškrtávat se mnou… V pondělí se od 8:00 zahájí didaktickým testem z matematiky. V některých školách se přijde vyfotit i honorace – maturanti přece jen už […]

Z autorova blogu na IDNES.cz: Hlasy požadující zrušení Cermatu, což je organizace přímo řízená ministerstvem školství (nikoliv nějaká komerční firma), příliš nechápu. Jakou alternativu máme, která by ho nahradila? Že testování převezme Scio? To by ale došlo k nebezpečnému střetu zájmů. Scio totiž nyní nabízí placenou přípravu na testy od Cermatu. Nově by Scio nabízelo […]

Ze zprávy: Výsledky maturitních testů zhodnotili v pondělí zástupci škol a odborných pedagogických spolků jako zdařilé. Rozhodnutí ministerstva školství snížit hranici úspěšnosti v testu z matematiky bylo podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka rozumné, naopak šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové označila snížení za příliš velké. (…) Výrazné zlepšení úspěšnosti v češtině Schejbalovou, […]

Testy jsou dostupné ZDE.

Kategorie: Didaktický test

Zatímco vloni byl největším hitem předletních maturitních debat Jidáš, letos bezkonkurenčně vládla epizeuxis. Jednoduchá a nenápadná jazyková figura se záhy po zveřejnění testu z češtiny ocitla v centru pozornosti, přesněji doslova na pranýři. Protože všechno zlé je k něčemu dobré, berme jako pozitivní fakt, že se podstatně rozšířila znalost jednoho literárního termínu. Jinak ovšem diskuse […]

Vzhledem k nynější intenzivní kampani O. Botlíka namířené proti „nové“ maturitě považujeme za nezbytné uvést do patřičných relací alespoň část jeho tvrzení a Botlíkovy snahy jako celek. Náš komentář musel být vystavěn na řadě citací, proto přinášíme celý materiál v příloze a zde uvádíme pouze stručné shrnutí, včetně úvahy o možných pohnutkách „antimaturitního“ aktivisty. Oldřich Botlík […]

Aktualizace ze 7. 5. 2016: Vzhledem k neutuchajícím diskusím na maturitní téma znovu uvádíme návrh ASČ na podobu maturitní zkoušky z ČJL. Byl publikován právě před třemi roky, a přestože mezitím nová maturita prošla určitou proměnou, podle našeho názoru nezastaral. Naopak, například v oblasti didaktického testu nabízí východisko, jak se vyrovnat s nynějším – jinak neřešitelným – stavem, kdy […]

Na stránkách Respektu se Tomáš Feřtek rozhorlil nad tím, jaký seznam četby připravil ke státní části maturit z češtiny CERMAT. „Převažují autoři 18. a 19. století,“ stěžuje si v článku CERMAT vzkazuje: Na moderní literaturu se vykašlete. „Když je vám osmnáct a jste maturant, tak si po přečtení tohoto seznamu můžete pouze potvrdit, že literatura […]