Předseda ASČ Josef Soukal byl v neděli 18. října hostem části pořadu Studio ČT24. Jeho vystoupení se týkalo problematiky Seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k didaktickému testu z českého jazyka a literatury (avizováno bylo ZDE). Pořad je možno přehrát ZDE, samotné vystoupení sledujte v intervalu 209:50 – 214:20 (minut:sekund). Ještě poznámka – vystoupení Josefa Soukala ukazuje, že diskusi […]

Živá diskuse, kterou vyvolalo sdělení ředitele Cermatu ing. Jiřího Zíky ohledně seznamu autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí přináší nejrůznější reakce, pohříchu často velmi nepoučené a zavádějící. Pro základní orientaci publikujeme text výše uvedeného sdělení a připojujeme odkaz na stránky Nové maturity a také na starší příspěvek Josefa Soukala. Předseda ASČ by měl […]

V souvislosti s úpravou katalogu požadavků pro maturitní zkoušku (didaktický test) z českého jazyka a literatury od roku 2015, konkrétně s výrazným rozšířením požadavků vztahujících se k literární historii, se znovu diskutují otázky týkající se nejenom maturitní zkoušky, ale i výuky literární historie vůbec. Proč zařazovat literárněhistorické úlohy do didaktického testu? V jaké míře literárněhistorické […]

S ohledem na množící se dotazy a protesty k úloze č. 16 didaktického testu vydávám – po konzultaci s předsedou ASČ Josefem Soukalem a v souhlasu s ním – toto stanovisko: Úloha je naprosto v pořádku, byť patří mezi obtížnější. Avšak právě jednoduchost didaktického testu z minulých let způsobila opačné emoce, totiž kritiku faktu, že […]

Na stránkách www.novamaturita.cz se uvádí stanovisko validační komise k maturitnímu (tzv. didaktickému) testu. Vyplývá z něj, že jediná úloha, kterou označila komise za vadnou, je úloha č. 21. K tomu poskytuji tento komentář: 1. Akceptuji rozhodnutí komise ohledně úloh č. 4 a 18. 2. Nadále soudím, že úloha č. 13 patří vzhledem k užití běžně […]

Tuto analýzu zpracovává recenzent pro Asociaci středoškolských češtinářů; jedná se o jeho vlastní stanovisko a východisko k eventuální veřejné diskusi. Text neprošel oponenturou členů ASČ. Recenzent prohlašuje, že není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem CERMATu a že maturitní test[1] posuzuje zcela nezávisle a bez číhokoli zadání. SPECIFIKACE TESTU Specifikační tabulka v Katalogu požadavků – základní úroveň obtížnosti (CVVZ, […]