S ohledem na množící se dotazy a protesty k úloze č. 16 didaktického testu vydávám – po konzultaci s předsedou ASČ Josefem Soukalem a v souhlasu s ním – toto stanovisko: Úloha je naprosto v pořádku, byť patří mezi obtížnější. Avšak právě jednoduchost didaktického testu z minulých let způsobila opačné emoce, totiž kritiku faktu, že […]

Na stránkách www.novamaturita.cz se uvádí stanovisko validační komise k maturitnímu (tzv. didaktickému) testu. Vyplývá z něj, že jediná úloha, kterou označila komise za vadnou, je úloha č. 21. K tomu poskytuji tento komentář: 1. Akceptuji rozhodnutí komise ohledně úloh č. 4 a 18. 2. Nadále soudím, že úloha č. 13 patří vzhledem k užití běžně […]

Tuto analýzu zpracovává recenzent pro Asociaci středoškolských češtinářů; jedná se o jeho vlastní stanovisko a východisko k eventuální veřejné diskusi. Text neprošel oponenturou členů ASČ. Recenzent prohlašuje, že není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem CERMATu a že maturitní test[1] posuzuje zcela nezávisle a bez číhokoli zadání. SPECIFIKACE TESTU Specifikační tabulka v Katalogu požadavků – základní úroveň obtížnosti (CVVZ, […]