Zatímco vloni byl největším hitem předletních maturitních debat Jidáš, letos bezkonkurenčně vládla epizeuxis. Jednoduchá a nenápadná jazyková figura se záhy po zveřejnění testu z češtiny ocitla v centru pozornosti, přesněji doslova na pranýři. Protože všechno zlé je k něčemu dobré, berme jako pozitivní fakt, že se podstatně rozšířila znalost jednoho literárního termínu. Jinak ovšem diskuse o epizeuxi většinou postrádaly racionalitu a vůbec smysl. Pokusím se k nim připojit několik věcných poznámek.

Od zavile nekritických kritiků nové maturity – a často současně „frontmanů‟ velkých společností testovacího byznysu – se už nějaký čas dočítáme, že se „všichni epizeuxi smějí‟ (viz např. O. Botlík v Lidových novinách, podobně O. Šteffl). Určitě se ovšem nesmějí všichni; a nesmějí se snad ani středoškolští češtináři a maturanti – smáli by se jen své vlastní hlouposti nebo lenosti: Za dva roky, kdy je nový češtinářský Katalog požadavků v platnosti, nepřišla totiž do Cermatu ANI JEDNA PŘIPOMÍNKA ve smyslu, že by v obsahu bylo cosi nadstandardního.

Celý text dostupný na stránkách H7O

6 komentářů.

 1. Blanka Pešoutová napsal:

  Vážený pane Soukale,

  mohu Vám přeposlat svou e-mailovou korespondenci s p. G.Baumgartnerovou, CERMAT (duben 2015). Náhodou se tam mimo jiné dotazuji, proč je v Katalogu právě epizeuxis, a ne třeba epiteton. Podstata dotazu je však důležitější než jedna básnická figura. Pokud se Cermat se všemi připomínkami vypořádává tak, že má na vše expertní tým, a Vy pak uvedete, že za dva roky nepřišla „ANI JEDNA PŘIPOMÍNKA“, skutečně se mi nechce smát, ale plakat. A se mnou možná řadě češtinářů, kteří jsou se současnou podobou maturitní zkoušky z češtiny nespokojeni, mají pro svůj postoj argumenty, možná psali i své připomínky… a skončili podobně jako já – bez naděje, že mohou cokoli změnit.
  Jen pro upřesnění: nevadilo by mi testovat znalost jakékoli básnické figury, kdyby experti uměli vymyslet k analýze (popř. interpretaci) básně další otázky, v jejichž kontextu by dotaz např. na epizeuxis dával smysl.
  Studentům a češtinářům na našem gymnáziu (současný způsob) testování literatury smysl nedává. Zajímá to někoho?

  Blanka Pešoutová
  Gymnázium Jana Keplera
  Praha

  • Josef Soukal napsal:

   Vážená paní Pešoutová,
   upozorním na Váš komentář p. Baumgartnerovou a požádám ji o reakci; co se týče mého tvrzení ohledně připomínek k epizeuxi, vycházel jsem z její odpovědi na svůj dotaz.

   Problém nebude v tom, že by Cermat nedokázal připravit náročnější úlohy, ale v tom, že test je určen pro příliš široký vějíř žáků. I my v ASČ bychom byli rád, kdyby na tuto skutečnost zareagovali ti, v jejichž gesci je nastavení maturity; předpokládám, že naše návrhy na dvojúrovňovou maturitu znáte (http://www.ascestinaru.cz/navrh-asc-na-podobu-maturitni-zkousky-z-cjl-2018/). Takové nastavení samozřejmě není v gesci Cermatu.

  • Josef Soukal napsal:

   Teď jsem si uvědomil, že informaci p. Baumgartnerové vlastně potvrzujete, neboť zařazení epizeuxe nezpochybňujete.

   • Blanka Pešoutová napsal:

    Máte pravdu, nezpochybňovala jsem, že by cokoli v katalogu bylo nadstandardní – nikdo nám totiž nevysvětlil, co je onen standard. Ten pravděpodobně v tu chvíli vznikl: je to (právě?)dvacet figur a tropů, na kterých se shodl expertní tým.
    (Ptala jsem se, proč je tam právě epizeuxis, a ne epiteton. Shodl se na to expertní tým, zní odpověď.)

    Ano, nevadí mi zařazení ani jednoho z básnických postupů a prostředků, zpochybňuji smysluplnost úloh, které po úpravách katalogu vznikají. A ptám se: umí Cermat vytvořit úlohy, které budou literaturu testovat smysluplně? Pokud ne, jsou podle mě dosavadní úpravy katalogu (seznamy figur a tropů, autorů, směrů)kontraproduktivní.

    • Josef Soukal napsal:

     Vážená kolegyně, v jisté podobě standard v oblasti literární teorie (stejně jako standard literárněhistorický) existuje i v nepsané podobě; katalog ho unifikuje. Důvody pro zařazení básnického přívlastku (a některých dalších jevů) by se jistě našly, ovšem nelze obsáhnout úplně vše. To berte jako můj osobní pohled člena týmu, který návrh úprav připravoval – konkrétní závěry z jednání celého týmu si dnes už nepamatuji.
     I prosté úlohy mají v dnešním nastavení maturity svůj význam. Sestavíte-li test náročněji, zvýší se podíl neúspěšných žáků. Jakkoli jsem odpůrcem nivelizace maturity, nemyslím si, že by žáci měli doplácet na nezodpovědnost těch, kdo se „zasloužili“ o dramatický nárůst počtu středoškoláků – bez toho, aby mysleli na jeho důsledky.

 2. Veronika Valíková napsal:

  Milý pane kolego, já už do Cermatu nepíšu. Jsem unavená. Ale vím, že jistý senátor napsal paní ministryni dopis kvůli Seznamů autorů a směrů – odpověděla mu natolik frázovitě, že dalších odpovědí netřeba. Prostě „maturitu z ČJL si rozbíjet nedáme“ 🙂

Zanechat odpověď