Říjen bývá literárně nejživější měsíc: koná se Frankfurtský veletrh, vyhlašuje se Nobelova cena za literaturu, své nominované a laureáty vyhlašuje i řada dalších ocenění, předvánoční trh se začíná plnit tím nejzajímavějším literárním tovarem. A nejinak tomu bylo vlastně i letos — všechno se podařilo. Pod tlakem covidového bezčasí se však chce dodat „tak nějak“, „digitálně“ […]

Z archivu: S laskavým svolením redakce literárního měsíčníku HOST publikujeme text otištěný v č. 8/2015 O nesnadném vztahu Vladimíra Holana a Jana Wericha „Byla jedna čtvrť a v té čtvrti domeček a v domečku bydleli básník a klaun. Básník bydlel v přízemí, se svou hlavou ztěžklou náznaky a předtuchami, a o patro výš kejklil klaun, […]

Shodou okolností to bude zítra přesně deset let od uvedení úplně první čtečky Amazon Kindle na trh. Ačkoliv se nenaplnily apokalyptické či mesianistické — záleží na úhlu pohledu a datu narození— vize dopadu digitálního čtení na literaturu a trh s čtečkami a e-knihami v důsledku vlastní konsolidace dokonce trochu ztrácí dech, čtení, distribuce a nakupování knih se skutečně radikálně proměnily. […]

Kategorie: Články, Čtenářství

Pavla Vošahlíková vydala v nakladatelství Academia knihu Rákoska v dílně lidskosti. Přetiskujeme dva příspěvky z časopisu Host – recenzi Vladimíra Stanzela a ukázku z díla věnovanou zákazům a trestům. 

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Zatímco vloni byl největším hitem předletních maturitních debat Jidáš, letos bezkonkurenčně vládla epizeuxis. Jednoduchá a nenápadná jazyková figura se záhy po zveřejnění testu z češtiny ocitla v centru pozornosti, přesněji doslova na pranýři. Protože všechno zlé je k něčemu dobré, berme jako pozitivní fakt, že se podstatně rozšířila znalost jednoho literárního termínu. Jinak ovšem diskuse […]

„A na závěr několik zvědavých „proč“ pro vedení ČT art: Proč je takový problém vytvořit civilní, věcný a profesionální pořad o literatuře? Proč nemůže být obsah vyvážený — v ose literárních druhů a žánrů, v ose minulost—přítomnost a také ve smyslu literárního centra a periferie? A proč ho vlastně nemůže dělat někdo, kdo literatuře rozumí? Nešlo by také ve studiu trochu rozsvítit? Nebo je […]

Zatímco matematice se ti, kdo se vyslovují k maturitní zkoušce, spíše vyhýbají (neboť jí málokdo rozumí a málokdo ji umí), o češtině „zasvěceně‟ hovoří či píše kdekdo, skoro jako o fotbale. Podle toho to ovšem také dopadá. Dost často padají vlastní góly, přičemž jejich autoři většinou ani netuší, do které brány se to právě trefili. […]

„Ocitáme se v době, kdy se toho kolem knih dost mění. To základní však spolehlivě přetrvává. Kniha je pořád tím, čím byla vždy, tedy uměleckým artefaktem i tržní komoditou. Tento její podvojný status platí nejpozději od doby, kdy povstává čtenářská veřejnost, což se děje — optikou západní civilizace — na konci osmnáctého století. Vztah mezi autorem a čtenářem si v době, […]

„Češi patří mezinárodně k nejvýkonnějším čtenářům. Jak to v mezinárodním srovnání vypadá s českými dětmi? Výsledky výzkumu „České děti jako čtenáři“, který proběhl v letech 2013 a 2014, jsme porovnali s vybranými zahraničními výzkumy, které byly provedeny na podobně reprezentativním vzorku dětí — jednalo se například o výzkumy z Velké Británie (2012) a USA (2012). Je možné konstatovat, že základní trendy jsou shodné: jedná se […]

Kategorie: Články, Čtenářství