Manuál vytvořený v rámci aktivit NPI (tehdy NÚV) v r. 2012.

Z úvodu:

„Manuál je určen zejména učitelům, ale i ředitelům ZŠ nebo SŠ. Manuál se zabývá teoretickým vhledem do problematiky práce s výukovými cíli a vysvětlením aplikace evaluačního (hodnotícího) nástroje ve fázích definování, realizování a ověření výukových cílů. Výstupem evaluačního nástroje je posuzovací arch, ve kterém se nachází výsledný záznam naplnění výukových cílů. Předpokladem používání evaluačního nástroje je dovednost učitele provádět analýzu učiva a analýzu učebních činností žáků. (…)

Milá kolegyně, milý kolego,
níže v textu se nalézají instrukce pro aplikaci evaluačního nástroje. Předmětem zájmu evaluačního nástroje je učitelova účelná aplikace výukových cílů ve fázích plánování, realizace, ověření. Vycházíme tímto z předpokladu procesuálního plnění výukových cílů. Evaluační nástroj nabízí dva výsledky. První výsledek se zaměřuje na zhodnocení práce učitele při definování výukových cílů a při realizaci těchto cílů ve výuce. Druhý výsledek se zaměřuje na zhodnocení činnosti žáků při jejich snaze naplnit stanovené výukové cíle.
Prostřednictvím výsledků, které jste zjistili použitím evaluačního nástroje, můžete měnit své výukové cíle nebo výukové strategie vzhledem k požadavkům kurikula, resp. k potřebám žáků. Při dlouhodobějším sledování těchto výsledků, lze evaluační nástroj využívat jako jeden z prostředků získávání
informací o dosahovaném kurikulu na konkrétní škole. (…)

Vycházíme z předpokladu, že pokud dokážete správně definovat výukový cíl, máte větší šanci volit adekvátní učební úlohy a otázky pro žáky. Proces naplnění výukového cíle se skládá z fáze plánování, realizace a ověření. Podstatou je snaha dosáhnout sladění mezi zmíněnými fázemi naplňování výukového cíle. Sladění těchto fází má velký význam pro srozumitelnost komunikační interakce učitel-žáci a rovněž pro průběžné kontrolování efektivity výuky.
Evaluační nástroj je založený na jednoduchém mechanismu spočívajícím v porovnání následujících popisů:
• definice výukového cíle (+ její sdělení žákům)
• soupis učebních úloh a otázek na žáky (+ jejich použití ve výuce)
• posouzení výkonů žáků pomocí zvolené škály
Výsledek použití evaluačního nástroje je ve formě vyplněného posuzovacího archu. V posuzovacím archu přehledně uvedete, v jakých doménách kurikula se podařilo či nepodařilo splnit výukové cíle. Důležitým ukazatelem splnění či nesplnění konkrétních výukových cílů je porovnání shody či rozdílů v náročnosti požadavků na žáky mezi fázemi plánování a realizace výukových cílů a rovněž tak i v posouzení výkonů žáků ve fázi ověření výukového cíle. Na základě naplnění, případně nenaplnění plánovaného výukového cíle můžete konkrétněji zmapovat příčiny případných nedostatků a průběžně tak upravovat své přípravy na výuku.

Zanechat odpověď