Z Editorialu nového, monotematického čísla Pedagogické orientace:

Cílem  monotematického  čísla  bylo  detailně  analyzovat  aktuální  verzi  novely  zákona  o  pedagogických  pracovnících,  především  její  dekvalifikační a  deprofesionalizační  paragrafy  v  kontextu  vývoje  učitelské  profese  s  využitím všech dostupných dat – z nejnovějších empirických výzkumů, komparativních, sociologických, historických, pedeutologických a psychologických analýz. Naší ambicí bylo prezentovat odbornou argumentaci upozorňující na rizika a negativní dopady novely namísto „dojmologie“ a subjektivních názorů, které v dosavadních diskuzích převládaly.

Zanechat odpověď