Dominik Dvořák je vysokoškolským pedagogem působícím na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Profesně se věnuje tématu vzdělávacích kurikul v různých školských systémech. Diskutoval s Markem Adlerem nejen o probíhajících revizích rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Řeč přišla také na pedagogický výzkum a jeho vliv na každodenní praxi českých škol, inspiraci zahraničními systémy, jejich úspěchy i slepými uličkami. Dotkli se i mnoha dalších témat, včetně toho, kdo nese zodpovědnost za vzdělávací výsledky žáků a zda si můžeme dovolit na žácích experimentovat.

Podcast na Spotify.

Výzkum a texty Dominika Dvořáka viz též zde, zde, zde či zde.

Zanechat odpověď