Z autorovy facebookové stránky:

Text je jen pro Prahu a okolí – nedostatek míst na VG, G a SŠ je hlavně problém Prahy a nejbližšího okolí (připravuji si povídání o výběru kvalitní ZŠ a opět to bude hlavně o Praze a okolí).

Kdo nechce číst dlouhý post – je to dominantně o správném výběru škol a až následně o přípravě, i s dokonalou přípravou, při chybném výběru, nemusí stačit 80 bodů.

Ve veřejném prostoru se nyní hodně mluví o přijímacím řízení v letošním roce a o změnách do budoucna. Naprosto stejné, jen s menšími počty převisu, to bylo loni. Odhaduji, že do příštího roku budou jen kosmetické změny, budou jen dvě přihlášky a opět nastane problém s kapacitou gymnázií a středních škol. Níže se nebudu věnovat radám politikům, co mají dělat a jak situaci řešit, řešitelná situace je a pokud ji neřeší, tak buď nechtějí nebo neumí (popř. kombinace). Podobný problém byl s převisem dětí na ZŠ na Praze 6 a díky Marianě Čapkové a Jakubu Stárkovi se letos převis nekonal, děkuji jim za politickou odvahu. Co tedy chybí o úroveň až dvě výše je politická odvaha a schopnost situaci vyřešit, proto prosím ani v diskusi toto téma nezačínejme, je to zbytečná ztráta času, vinící stavu jsou jednoznačně určitelní a taktéž osoby, které mají tuto situaci nyní vyřešit.

V Praze a nejbližším okolí není jediný státní gympl, který má špatnou úroveň a pokud vám jde o všeobecné vzdělání a nemáte již vybranou studijní cestu s VŠ, volte dle logistiky. Ano jsou gymnázia, která dají svým studentům něco navíc (Botičská – biochemie, Hellichovka francouzština, Nad Alejí debatní liga …), ale na ostatních školách nic neklade překážky, aby děti byly v daných oblastech aktivní. Většina odborných středních škol má také uspokojivou všeobecnou úroveň a mnohé v rámci své specializace jsou pro absolventy „životně užitečnější“ než gymnázia – při vhodné volbě.

1) Za přípravu na CERMAT musíme zaplatit desetitisíce Kč. NE (ano, máte-li zájem o elitní školy, musíte zaplatit desítky tisíc Kč, ale nikoli kvůli Cermat testům)

Koupíte si knížky 2x cca 300,-Kč a ve vaší škole zaplatíte za přípravné kurzy cca 2x 750,-Kč. Doma si stáhnete cvičné testy Cermatu, co jsou na webu – pokud má dítě zájem se dostat na školu a má sebekontrolu, schopnost pravidelně k materiálům usednout… stačí dokonce jen ty podklady od Cermatu, co jsou zdarma k dispozici.

Je to přesně naopak než tvrdí „narušitelé“ Cermatu, zrušením Cermat zkoušek se celý proces přijímaček rodičům prodraží, prodraží se školám, zvýší se korupční prostředí a nepotismus a vše bude zatíženo více chybami než v současném systému, kdy jsou chyby spíše kosmetické a ubývá jich.

2) Na Cermat se dá nadrilovat a děti bohatých rodičů jsou tak zvýhodněny. NE (resp. ano, jsou zvýhodněny, ale nikoli kvůli přípravě na testy Cermatu)

Podstata Cermatu je v matematickém a verbálním logickém úsudku. Cermat je postaven na funkční gramotnosti v matematice i češtině. Pokud si projdete řekněme 20 – 30 podkladů z MA a Čj, již se u dalších lekcí zdokonalovat nebudete – budete (vaše děti) na hranici svých intelektových schopností. Tento systém naopak dává šanci sociálně znevýhodněným, pokud mají zájem na sobě pracovat, se i přes nemožnost si přípravu zaplatit, v přijímačkách zabodovat.

Co tedy dělat, abyste u přijímaček uspěli

1) Začít číst knihy a to opravdu hodně, je potřeba zvýšit slovní zásobu – Staré pověsti, Jiráska, Lindgrenovou, pohádky z celého světa, Čapka, Verna …

2) Bez ohledu na výběr školy začněte vytvářet své portfolio – úspěchy v olympiádách, volnočasové aktivity, charitu, cokoli pozitivního se vám stalo nebo čeho jste byli účastni …

3) O Cermatu jsem již psal – cvičte jejich materiály z webu, je dobré si vyzkoušet 1-2x Zatlanku se srovnávacími testy (ano to už stojí peníze), popř. si ve třídě toto zorganizujte sami a výsledky porovnejte – s dostatečným předstihem před podáním přihlášek.

4) Cvičte pohovory – s kamarády, okolím, ve škole. Hodně odborných středních škol má pohovor součástí přijímaček neb chtějí zjistit skutečnou motivaci uchazeče o studium (občas právě v kombinaci s portfoliem), aby jim po pár měsících neprchl jinam …

5) Zjistěte si, co která škola má jako specifikum svého přijímacího řízení (G. Heyrovského všeobecný přehled, Kepler vlastní OSP, někde je An, jinde jiný jazyk atp.) – má-li pak škola vlastní přípravku a připravuje-li právě na tu nástavbu nad Cermat, využijte to a zaplaťte- poplatek je obvykle malý.

6) Dejte jednu školu vysněnou a jednu záložní – stejně jako se vy budete dívat na převisy, budou se dívat i ostatní rodiče.

7) Dobře posuďte schopnosti a motivaci k přípravě u vlastních dětí. Dobře motivované dítě je polovina úspěchu.

😎 Již od cca 7. třídy (mohou i dříve ale s nižší relevancí) si děti mohou udělat dotazník volby povolání – něco je na webech, pro deváťáky to dělají PPP, má to různou úroveň i vypovídací hodnotu, ale pokud si projedete více testů, obrázek si uděláte.

9) nedejte jen na PR škol – některé jsou „navoněné zdechliny“, ptejte se dětí a rodičů, co tam chodí, co tam chodili. Na webech jsou zase často hlavně negativní reakce, musíte se optat osobně u škol…

10) Školy nabízejí pestrou paletu oborů (i gymnázia), hodně různě nastavené vztahy mezi studenty a pedagogy (např. G. Evropská má nejvíce přátelskou atmosféru, co jsem potkal), různě nastavené možnosti IVP, různě nastavenou podporu absolventů v další kariéře. Pokud znáte vlastní dítě, víte co na něj platí, vybírejte zodpovědně.

11) Přestože jste v situaci, kdy snaha dostat se kamkoli je vyšší než výběr té nejvhodnější školy pro vás/vaše dítě, máte cca půl roku na to tlačit odpovědné osoby, aby rozšiřovali kapacitu těch oborů a škol, o které je/máte zájem. I když úspěchu plošně nedosáhnete, je pravděpodobné, že při snaze se v oblasti zorientovat, najdete vhodné řešení alespoň pro své dítě.

Jinak zrušení Cermatu a posílení nebo přechod na školní část by mi ekonomicky pomohlo, zabývám se přípravou na elitní školy (PORG, GEVO, Kepler, Duhovka, ECP, Park Lane, Seifert …), kde jsou mimo Cermat přidané školní části – OSP, IQ, číselné řady, logické dvojice, pohovory, portfolia … Přechod na dominantně školní část jen posílí to, co nabízím. Skoro všechny mnou připravované děti se na vybrané školy dostaly a neustále se zvyšující chaos ve vzdělávání mi dále rozšiřuje síť zákazníků, což by mě mohlo těšit, jenže zároveň žiji v ČR a nebude-li nezbytné se přestěhovat, rád bych zde žil i nadále. Nekompetence a intelektová nedostatečnost (a zde ryba smrdí od hlavy, tedy má zkušenost s municipalitou je neskonale lepší než s vyššími posty, které přerozdělují miliardy ke škodě vzdělávacího procesu a nikoli k jeho prospěchu) už za 20 let nabobtnala do rozměrů ohrožujících celou společnost, odhaduji, že to není jen ve školství, ale do jiných oblastí tolik nevidím, tak to nechci rozebírat.

Důvod proč Cermat hájím je, že oni se skoro vůbec sami nehájí a zároveň děti, které se na Cermat připravují dosáhnou za půl roku obrovský posun v oblasti logického myšlení, hledání souvislostí, získají větší všeobecný přehled díky nastudování mnoha textů (děti v průměru málo čtou, bohužel) a dochází k dalším pozitivním věcem. Ano, dochází i k negativům – obrovský stres, zoufalství z neschopnosti státu a Magistrátu se zajištěním kapacit atd., to ale zase není záležitost Cermatu. Takže likvidací překážky, kterou Cermat představuje dle mého dojde k další devastaci intelektové úrovně (mmch tlačí to skoro všichni, kteří tlačili i Inkluzi) obyvatelstva.

Zanechat odpověď