„Ze strany školy Svatého Jána pod Skalou svědectví se dává Vojtěchovi Zyka od Svatého Jána pod Skalou, že on skrze čtyři léta bedlivě do školy chodil, tam ctně a mravně se choval, též čtení, psaní, počítání, zvláště pak cvičení náboženství katolického toliko prospěl, že za schopného k učení jakéhokoliv řemesla při poslední zkoušce uznán byl. Po ukončení z té školy v čase učení řemesla svého při opakování učení křesťanského velmi pilně vynalézti se dal a učitelům vždy zadosti učinil, takže se jemu ve vyhledávání dalšího stavu jeho žádná překážka strany výše jmenované a tuto podepsané školy činiti nemůže.“ 

Vysvědčení žáka Vojtěcha Zyka ze školy ve Svatém Janu pod Skalou

K historii vysvědčení více ZDE či ZDE.

Zanechat odpověď