Publicistka, cestovatelka a básnířka Tereza Šimůnková píše glosy pro Český rozhlas Plus a web Echo24. Svižně, nápaditě, s ironií a sarkasmem.

Vlastní epilog Martina Amise (ČR Plus):

(…) Snaha zavřít autory do vypolstrovaného pokojíčku se samozřejmě netýká jen Amise, ale ukazuje na radikální proměnu kulturního prostředí v anglosaském světě. „Co proti nám stojí,“ pojmenoval tento podivuhodný fenomén Amis během přednášky o politické korektnosti již v roce 1997, „je sám protipól humoru a dovolte mi, abych vás ubezpečil, že lidé bez humoru nejenže nevědí, co je vtipné, ale ani nevědí, co je vážné. Ztratili základní orientaci a nelze jim věřit vůbec v ničem.“

V roce 2020 se Amis připojil k dalším významným literárním osobnostem jako Margaret Atwoodová, zmiňovaný Salman Rushdie anebo J. K. Rowlingová a v otevřeném dopise se ozvali na obranu svobody slova proti destruktivnímu vlivu takzvané cancel culture a atmosféře netolerance, která podle spisovatelů dusí svobodnou výměnu informací a myšlenek. „Způsob, jak porazit pitomosti,“ píší Amis a druzí, „je jejich odhalením a argumentací, nikoli snahou je umlčet nebo zakázat.“ (…)

Jak zní bělost (Echo24):

Nedávno médii proběhla zpráva o vydezinfikování díla Roalda Dahla tak, aby vyhovovalo dnešním citlivostním standardům. A náš svět zmatených štěňátek se vesele točí dál. Královnina univerzita v Belfastu vydala varování pro studenty bakalářského studia, kteří se zabývají Shakespearem. Své dospělé frekventanty varuje před výběrem her, které by mohly potenciálně a zřejmě nevratně otřást jejich jemnocitem: trigger warning dostal Macbeth (zobrazuje krveprolití), Titus Andronicus (rasa a rasismus), Richard III. (tělesné znetvoření) a Večer tříkrálový (problematické zobrazení sexuality a genderu) – zařazení posledního dramatu shledávám s podivem, Viola v mužských šatech by snad dnes měla body spíš sklízet…

Čtyři sta let mrtvý dramatik je cupován na hadry také v univerzitních kurzech kritické rasové teorie („Black Lives Matter v Titu Andronicovi“) a ti nejprogresivnější pedagogové ho odmítají učit už vůbec, neboť „propaguje misogynii, rasismus, antisemitismus, homofobii, klasismus“ a cosi, čemu se teď prý říká „misogynoir“ a co má být systemická nenávist obrácená specificky proti černým ženám, protože žít jen jednu oběť už nestačí. (…)

Starší publicistické texty Terezy Šimůnková viz např. zde, zde a zde.

Zanechat odpověď