Vývoj a rozvoj AI je velmi dynamický a autor každého vyjádření na toto téma riskuje, že během krátké doby jeho tvrzení zastará. Nicméně přetiskujeme dva ještě čerstvé (červencové) facebookové příspěvky týkající se možností AI v oblasti uměleckého překladu. Autorem prvního z nich je Viktor Janiš, repliku k němu pak napsal Jan Kulveit. Výchozím textem je ukázka z díla Terryho Pratchetta.

Viktor Janiš 15. 7. 2023:

V debatách o AI v překladu je obzvláště frustrující, že člověk publiku nedokáže vysvětlit to, co vstřebal během studia translatologie a hlavně po desítkách let praxe. Počínaje tak základní věcí jako to, že překlad je složitá socio-lingvistická operace. Že překlad není žádná šifra, která se dá vyluštit, ale pokus přesadit květinku do jiné půdy, nejlépe s celým kořenovým balem. Ten kořenový bal, to je kultura, z níž ten text vyrůstá, tisíce a tisíce konceptů, asociací, okřídlených rčení, idiomů, které jeden národ pokládá za samozřejmé, zatímco druhý jim nerozumí – třeba britský understatement, české „zajdeme na jedno“, Sultán a Tyrl, Charge of the Light brigade, „nežere maso, nepozná vtip“, stiff upper lip.

Že k práci překladatele patří neustále se pohybovat mezi dvěma póly, domestikací a exotizací (má se ve Shrekovi říct „Tohle křoví vypadá jako Shirley Basseyová?“ nebo „Tohle křoví vypadá jako Halina Pawlovská“?), analyzovat, do jaké míry třeba můžeme skotský dialekt nahradit ostravským (a když ne, JAKÝM tedy, nebo snad obecnou češtinou?), jaká je ještě přijatelná míra vulgarity (nevěřili byste, ale starší lidi to popouzí), jestli překládat texty anglických písniček (zvlášť když se to nějak pojí s dějem), jak se vypořádat s různými stylovými registry (Angličanovi stačí frknout do textu nějaké to thee a thy, aby naznači ye-olde English, ale co s tím můžou dělat Češi?). A tak podobně – jde o stovky až tisíce rozhodnutí, které nemají nic společného s tou představou o překladateli, který jde od slovíčka ke slovíčku a hledá ve slovníku, co by to jako mohlo znamenat. (Už jen proto, že původní slova a významové trasy na ně navěšené nemají skoro nikdy přesný ekvivalenty v cílovém jazyce.)

Ale všechno to má jeden společný jmenovatel: překládat znamená řešit problémy. Zkusím vysvětlit na dvou úryvcích z Pratchetta. Anebo ne, ten druhý si nechám na příště, dneska ještě musím hodně korigovat.

Každopádně v románu Mort najdeme tenhle dialog:

„Sodomy non sapiens,“ said Albert under his breath.

“What does that mean?”

“Means I’m buggered if I know.”

Abyste tuhle pasáž dobře přeložili, musíte znát idiom „I am damned if I know“, což znamená „to bych taky sakra rád věděl“. Musíte vědět, že to damned se dá nahradit ve sprostší verzi slovem buggered. Taky musíte vědět, že bugger je sodomita. A že první řádka je tedy doslovným překladem sprostého anglického idiomu do latiny.

Český překladatel tedy musí najít trochu přisprostlou verzi výrazu „to fakt nevím / jak to mám kurva vědět“ a přeložit ji do latiny.

No a jak to dopadlo ve srovnání?

Deepl:

Sodomie non sapiens, řekl si Albert pod nosem.

„Co to znamená?“

„To znamená, že jsem v háji, jestli to vím.“

[Tragédie. „Řekl si pod nosem“? Nula bodů. „To jsem v háji, jestli to vím“? Úplně špatně, neidiomaticky. Návaznost prvního a třetího řádku? Nula bodů.]

GPT chatbot

„Sodomy non sapiens,“ zamumlal Albert potichu.

„Co to znamená?“

„To znamená, že jsem nasraný, jestli to vím.“

[Ditto: špatný idiom, nulová návaznost mezi latinou a rčením.]

Jan Kantůrek, tak jak to přeložil pro Talpress v roce 1994:

“Sodomy non sapiens,” sykl Albert.

“Co to znamená?”

“To znamená, že bych se z toho spíš poskvrnil, než bych pochopil, k čemu to všechno je.”

[„Sykl“ je pěkné řešení, protože přímá řeč předtím obsahuje sykavku. Samotné řešení hříčky je polovičaté – proč „poskvrnil“? Pro udržení té anální návaznosti je myslím potřeba něco explicitnějšího, ale „posral“ asi Honzovi přišlo příliš hrubé. Každopádně česká verze je sice jakž takž funkční, ale neidiomatická, na rozdíl od angličtiny to prostě… není ono.]

To je překladatelství v kostce: musíte to vymyslet, i když vám slovník nepomůže.

A PROTO jsem velmi skeptický k tomu, že AI (nebo velký jazykový model) bude schopen takovou operaci provést. Na to by podle mě musel být nadán vlastním vědomím.

Jan Kulveit 19. 7. 2023:

Úplně chápu že pro profesionály jazyka je pokrok AI frustrující a bylo by milé, kdyby existovalo něco, co ultimálně odděluje lidi a AI, takže AI nikdy složité texty překládat nedokážou, ale reálně této možnosti mnoho nenasvědčuje.

Ilustrativní ukázka mi přišla hezká, ale myslím, že ukazuje něco trochu jiného, než jak ji Viktor Janiš interpretuje; moje GPT4 řešení na konci postu, komentář na začátku

1. Všimněte si kam se posunuly branky – od „stroj nedokáže přeložit ani maximálně rutinní návod k použití mikrovlnky“ (ergo, je blbý a jazyk je lidská doména) k „AI neumí přeložit špek z Pratchetta stejně dobře jako Kantůrek“ (ergo…?)

2. GPT4 má v řadě ohledů větší cit pro jazyk než nejlepší lidi.

3. Nejlepší lidi (jako například Viktor Janiš) jsou v řadě ohledů pořád lepší než AI. Ale náskok se zmenšuje

4. Tým amatér, který oblasti spíš nerozumí + AI dokáže konkurovat nejlepším lidem

5. Je dobré chápat, jak jazykové modely fungují. U podobně těžkého překladu je strašně špatné zadání „přelož do češtiny:“. Model pak má velmi málo „času uvažovat“ (přesněji, runtime compute) a místo toho se snaží okamžitě generovat odpověď. Situace modelu se zadáním „přelož“ je tak v mnohém podobnější simultánnímu tlumočení než překladu. Realisticky, simultánně tlumočit Pratchetta se zachováním jazykového humoru si myslím že je i mimo lidské schopnosti.

Vhodnější postup, bližší tomu, jak funguje překlad, je model nechat text vysvětlit, nechat se zamyslet co je překladatelsky těžké, a pak nechat navrhnout řešení, které zachová maximum originálu. Jistě existují i lepší a sofistikovanjší prompty a možnosti… ale tohle je výsledek za jednotky minut:

[iterace zadání 3; v prvních dvou model ukázku vysvětloval celkem dobře, ale přišlo mi, že se ostýchá používat sprostá slova – zde trochu bojujeme s doladěním modelů k slušnému vyjadřování]

JK:

Following is an excerpt from a novel by Terry Pratchett Mort. Explain what’s happening in the text and what is the wordplay based on. Don’t shy away from explaining profane connotations.

„Sodomy non sapiens,“ said Albert under his breath.

“What does that mean?”

“Means I’m buggered if I know.”

GPT4

In this excerpt from Terry Pratchett’s novel „Mort,“ the character Albert is making a clever play on words, using Latin and English slang to create a humorous effect.

„Sodomy non sapiens“ appears to be Latin, but it’s actually a pun. Latin is often used to give weight and seriousness to statements, but Pratchett subverts this.

The actual Latin phrase should be „nescio,“ which means „I do not know.“ However, Albert replaces „nescio“ with „sodomy non sapiens.“ „Sodomy“ is an English term for sexual acts considered unnatural or immoral (often used to refer to anal intercourse), and „non sapiens“ can be translated from Latin as „not knowing.“

So, when asked to translate, Albert replies, „Means I’m buggered if I know.“ The term „buggered“ here serves a double purpose. Firstly, it’s British slang which expresses a state of exhaustion or tiredness, or a sense of futility or exasperation. Secondly, it’s a profane term referring to the same sexual act implied by „sodomy.“

The joke is that „I’m buggered if I know“ is an idiomatic English phrase meaning „I have no idea.“ So, Albert is humorously suggesting that „sodomy non sapiens“ is a Latin phrase with the same meaning, while it clearly isn’t.

In essence, Terry Pratchett is playing with language in this conversation, subverting the expectation that Latin will be used for highbrow or scholarly conversation and instead using it for a very earthy joke. This is part of his trademark humor in his Discworld novels, where he often uses puns, wordplay, and humor to challenge and play with conventions.

(tady vidíme, že model zvládl zhruba podobné explicitní vysvětlení jako člověk)

JK: Can you suggest translation of the last sentence of the original “Means I’m buggered if I know.” to Czech, which keeps some of the same spirit of the original, and has the same meaning? Consider the explanation you wrote above

GPT:

A translation of „Means I’m buggered if I know“ into Czech that attempts to retain the spirit of the original English could be:

„Znamená to, že když to nevím, jsem v prdeli.“

This phrase keeps the colloquial and slightly profane nature of the original phrase while also preserving the intended meaning. The phrase „jsem v prdeli“ is a fairly direct equivalent to „I’m buggered“ in the sense of being in a difficult situation, and „když to nevím“ maintains the aspect of not knowing.

(za mě … ukazuje správným směrem a snaží se zachovat slovní asociace a idiomatičnost, ale přijde mi, že mění význam.

Lepší mi přijde varianta

„Znamená to že jsem spíš v prdeli, než že bych tomu rozuměl“)

JK: I like „Znamená to že jsem spíš v prdeli, než že bych tomu rozuměl“ slightly better. Please use this and translate the whole excerpt

ChatGPT:

The whole excerpt translated into Czech would be:

„Sodomy non sapiens,“ řekl tiše Albert.

„Co to znamená?“

„Znamená to, že jsem spíš v prdeli, než že bych tomu rozuměl.“

..což bych prohlásil za finální řešení problému. Subjektivně asi i lepší než Kantůrkovo – ale přijde mi dost možné, že v roce 1994 bylo příliš vulgární a proto je překladatel nezvolil.

Jeden komentář.

Zanechat odpověď