Články z Metodického portálu RVP.cz.

20 důvodů, proč používat Wikipedii ve škole:

(…) 14. Zlepšíte mediální gramotnost a kritické myšlení.

Například tím, že žáci dokážou posoudit, zda je dané téma či osobnost dostatečně encyklopedicky významná, aby o ní existoval článek v encyklopedii, zda jsou použité zdroje nezávislé a věrohodné, zda je dodržován nezaujatý úhel pohledu, který zdroj je primární, sekundární a terciární ad.

15. Propojíte více vzdělávacích oblastí (výuka s Wikipedií napříč předměty).

Není mnoho konceptů, které dokážou propojovat vzdělávací oblasti tak, jako to dokáže právě Wikipedie, která je ideálním, ne-li nejvhodnějším nástrojem pro integraci technologií do všech oblastí vzdělávání napříč předměty a obory.

20 způsobů, jak používat Wikipedii ve škole:

(…) 5.

 Wikipedie a tematické portály

Abyste se lépe zorientovali v určitém tématu, mohou vám v tom pomoci portály Wikipedie. Všechny přehledně najdete na stránce Portál:Obsah. Odtud pak můžete navštívit již konkrétní portál mapující téma, kterému se chcete věnovat. Například u literatury jde o stránku Portál:Literatura.

Zanechat odpověď