Z dopisu Prof. PhDr. Vladimíry Spilkové, CSc., poslancům k novele zákona o pedagogických pracovnících vybíráme: „Novela zákona jako celek obsahuje řadu potřebných změn. Konkrétně se jedná o systémovou podporu začínajících učitelů včetně zavedení tzv. adaptačního období, legislativní ukotvení uvádějícího, provázejícího i třídního učitele a dalších podpůrných profesí a pozic ve školství, jako je např. školský logoped, speciální pedagog, či psycholog a v neposlední řadě také garance platů pedagogických pracovníků navázáním na průměrnou mzdu v ČR. Je však znehodnocena několika kontroverzními paragrafy, které zásadním způsobem ohrožují učitelskou profesi a její prestiž ve společnosti a zejména kvalitu vzdělávání v regionálním školství. Zásadní je, že pro tak radikální a učitelskou profesi degradující krok nejsou věrohodné důvody opřené o relevantní data.“

Citaci přebíráme z webu pedagogicke.info, kde je dopis přetištěn.

K tématu viz též např. zde.

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Znovu k novele, s podporou ASČ:
    Vladimíra Spilková, Stanislav Štech: Vyjádření odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících
    http://www.pedagogicke.info/2023/01/vladimira-spilkova-stanislav-stech.html

Zanechat odpověď