Pracovníci ÚČL AV ČRrozhodně nezahálejí ani v době všech možných omezení a vycházejí vstříc poptávce po jejich titulech. Během posledního měsíce tak on-line v Edici E zpřístupnili zájemcům antologie V souřadnicích volnosti (Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích) a V souřadnicích mnohosti (Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích), dokončil také digitalizaci všech částí monumentálního Lexikonu české literatury:
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 A–G,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/I H–J,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/II K–L,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I M–O,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II P–Ř,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/I S–T,
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 4/II U–Ž, Dodatky A–Ř.
Dalším volně přístupným titulem se stal první svazek Spisů Vladimíra Macury nazvaný Znamení zrodu a české sny a Slovník novější literární teorie (glosář pojmů).

Připomínáme, že již delší dobu jsou k dispozici kompletní tzv. ADČL:
Dějiny české literatury 1 (Starší česká literatura),
Dějiny české literatury 2 (Literatura národního obrození),
Dějiny české literatury 3 (Literatura druhé poloviny devatenáctého století),
Dějiny české literatury 4 (Literatura od konce 19. století do roku 1945),
a k nim náležející textové antologie:
Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu,
Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1,
Výbor z české literatury doby husitské, sv. 2.

Zpřístupněny jsou i čtyřsvazkové Dějiny české literatury 1945–1989:
I. díl (1945–1948),
II. díl (1948-1958),
III. díl (1958-1969),
IV. díl (1969-1989),
včetně kompletní doprovodné Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990:
Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1945–1948),
Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948–1958),
Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969),
Z dějin českého myšlení o literatuře 4 (1970–1989).

Zajímavým titulem jsou i dvojdílné „dějiny literární cenzury v zemích českých“ nazvané
V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014:
sv. I,
sv. II.

Z dalších příruček upozorňujeme na:
Průvodce po světové literární teorii 20. století,
Slovník literární teorie (Š. Vlašín),
Slovník básnických knih (Díla české poezie od obrození do roku 1945),
Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století.
Slovník českých spisovatelů (Havel, Opelík 1964)

Bez odkazů necháváme souborná vydání děl, k dnešnímu dni obsahující (s výjimkou již uvedeného V. Macury):
Spisy Karla Hynka Máchy,
Spisy Boženy Němcové,
Spisy Jana Nerudy,
Spisy Stanislava K. Neumanna,
Soubor díla F. X. Šaldy,
Spisy Vladislava Vančury (1951–1961),
Spisy Vladislava Vančury (1984–1989),
Vladislav Vančura: Marketa Lazarová,
Vladislav Vančura: Řád nové tvorby,
Spisy Jiřího Wolkera.

(Kliknutím na hypertextový odkaz se otevře kompletní elektronická verze knihy ve formátu pdf. Z webových stránek Edice E se však lze dostat i k jejich jednotlivým částem.)

Doplněk (k 17. 10. 2020): Dočasně jsou zpřístupněny všechny ročníky a čísla časopisu Česká literatura. Ústav ve spolupráci se učiteli připravuje výběr článků (z novějších, za standardních okolností uzavřených ročníků), jež by byly volně dostupné trvale.

Zanechat odpověď