Příspěvek připravila Mgr. Růžena Pekařová ve spolupráci s dalšími členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.

Z článku vybíráme:

Pokud je cílem praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka a připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace, pak je film jednou z možných cest,jak vést žáky k tvořivé práci a komunikaci s českým jazykem a literaturou

Mezi pokusy žáků o vlastní literární tvorbu můžeme zařadit tvorbu námětu nebo scénáře (procesuální a kolektivní), modelové situace z filmů převedené do literárních či slohových forem a naopak. Zároveň můžeme využít aktivní komunikaci s dílem v podobě zfilmování (části) literární předlohy a srovnáním rozdílné práce s příběhem a odhalit jak specifika filmového, tak literárního vyprávění.

Pedagog mezi teorií a praxí

Pro pedagogy je občas složité najít cestu od učebnice k praxi. Zvláště pokud se pouští na neprobádanou půdu filmu. Pomoci mohou mimo jiné webové stránky filmvychova.cz. Web, provozovaný Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu nabízí hned několik oblastí, jak aktivně pracovat s filmem. Je určen jak pro pedagogy filmové výchovy (která se ale reálně jako samostatný předmět příliš nevyučuje), tak právě pedagogům dalších oborů, a nabízí mimo jiné:

Novou součástí aktivit Asociace je Pedagogický kabinet, který sdružuje aktivní pedagogy filmu. Cílem kabinetu je lepší koordinace všech pedagogů, kteří učí nebo chtějí učit filmovou, multimediální či audiovizuální výchovu ať samostatně, nebo jako součást svého předmětu. Samozřejmostí je výměna zkušeností, prohlubování jejich znalostí a dovedností. Své postřehy a potřeby mohou učitelé  konzultovat s významnými pedagogickými osobnostmi.

Zanechat odpověď