V týž den se odehrávají dvě akce věnované filmové výchově –

diskusní setkání ČEŠTINA A AUDIOVIZE: CO UČIT?

a seminář Jak dostat film do školních lavic: Svět v obrazech aneb vstříc počátkům kinematografie.

O semináři:

Vraťme se k počátkům filmu, otevřeme kouzelnou pokladnici tisíce obrazů – promlouvají ke všem, malým i velkým, ať už mluví jakýmkoli jazykem, otevírají cesty po světech skutečných i smyšlených. Díky filmu učíme děti nejen vidět, slyšet, prožívat, vyjadřovat se s přesahy, detaily, ale i tvořit, propojovat a prožívat syntézu skrze filmové umění.

Kdy: v pondělí 14. února 2022 od 9:30 do 14:30

Kde: Centrum současného umění DOX (studio), Poupětova 1, Praha 7
Cena: zdarma
Kapacita: 15-40 osob (rezervace nutná, : Eva Spilková, 604 274 580, eva.spilkova@acfk.cz)
Akreditace MŠMT v rámci DVPP.

Co vás na semináři čeká? – Dozvíte jaké možnosti se nabízí, pokud chcete promítat umělecky hodnotné filmy dětem a mladým, filmy současné i z kulturního dědictví a to ve škole, kině, knihovně, v parku, prostě kdekoliv… Máme pro vás připravenou celou nabídku podpory tak, aby jsme pokryli veškeré potřeby škol a pedagogů, kulturních institucí – bez poplatků a starostí, od absolutních nováčků až po profesionály. Promítat můžete legálně a zábavně i vy, děti smysluplně posunovat v estetickém a kritickém cítění, vyjadřování, propojování s jinými druhy umění a obory, prožít se svými studenty nejedeno kreativní  setkání.
Věřte, že se na tyto dny budou do školy extra těšit a skrz film a jeho tématické přesahy proniknete tam, kam potřebujete, ale i do neznámých míst, posílíte vztah mezi vámi a nabídnete jim kompetence, které v jiných předmětech získávají velice těžko…
Program a časový harmonogram
I. ÚVODNÍ ČÁST 9.30 – 10.15

9.30. 9.40 registrace

9.40 – 10.15 seznámení účastníků s programem CinEd – metodika, platformou s filmy a web (výukové materiály pro pedagogy, studentské pracovní listy, video bonusy, celoroční metodická podpora, projekce ve spřátelených kinech, projektové dny pro školy, nabídka spolupráce kulturním institucím)


II. PROJEKCE A PRÁCE S FILMEM 10.15-12.30

10.15 – 10.30 aktivity před projekcí pro jednotlivé stupně škol

11.15 – 12. 15 projekce pásma Z počátků kinematografie

12.15-12.30 doporučení, naše zkušenosti
OBĚD 12.30 – 13.30 

III. ODPOLEDNÍ ČÁST 13.30-14.30

13.30 – 14.15 jaké aktivity volit po filmu

14.15- 14.30 debata – naše dlouhodobé zkušenosti – výhody zapojování žáků do filmové výchovy, překážky, zkušenosti a hodnocení školení účastníky

Zanechat odpověď