Veronika Košnarová: Na okraj literární tvorby českých výtvarníků
 
Soubor esejů Na okraj literární tvorby českých výtvarníků je věnován textům českých výtvarníků 20. století, jejichž literární činnost tvoří minoritní, přesto pozornosti hodnou část jejich díla. Zastoupeni jsou autoři různých generací, rozmanitých naturelů, věnující se malířství, kresbě, grafice, sochařství, fotografii i filmu. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány monograficky, žánrově, tematicky či se zaměřením k určité umělecké tendenci, skupině či okruhu. Nejde ani tak o analýzu intermediálních vazeb, ale spíše o zamyšlení nad vybranými texty coby autonomními projevy dění smyslu. Tázání je zde neseno mj. otázkou, jak má na povahu textů relevantní vliv právě výtvarné zaměření jejich autorů. Implicitně pak zvolené téma otevírá rovněž otázku vztahu okraje, resp. okrajů a centra sociálně sdíleného literárního prostoru a poukazuje na možnost obohacení dosavadního obrazu české literatury daného období o další fasety.  Více informací > 
Pozvánky
Studentská literárněvědná konference 2024
 25.–26. dubna 2024
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity zve na Studentskou literárněvědnou konferenci, která se koná v aule Ostravské univerzity v budově Fakulty sociálních studií (Českobratrská 16, Moravská Ostrava). Konferenční setkání je tematicky otevřené, pregraduální a doktorští studenti budou představovat dosavadní výstupy svého výzkumu. Vybraným příspěvkům účastníků v obou kategoriích je na závěr udělována Cena Vladimíra Macury.  Více informací > 
Uvedení knihy Kláry Kudlové Čas, postavy, román 29. dubna 2024 | 18:30
Srdečně zveme na uvedení knihy kolegyně Kláry Kudlové Čas, postavy, román. Na přelomu tisíciletí, které se koná v pondělí 29. dubna 2024 od 18.30 hodin v kavárně Božská lahvice, Praha 1.O knize bude s autorkou hovořit Zuzana Augustová, hudební část večera zajistí Jitka Konařová (zpěv) a Jeroným Pelikovský (kytara). Na místě bude možné publikaci také zakoupit. Více informací > 
Staročeský dýchánek | Petr Kubín: Život sv. Vintíře /Vita s. Guntheri/ z poloviny 13. století 7. května 2024 | 17:00
Durynský šlechtic a později bavorský mnich Vintíř († 1045) se zvláštní shodou okolností stal už ve vrcholném středověku jedním z českých světců. Vita s. Guntheri (BHL 3713) byla dlouho považována za „pozdní nekritickou slátaninu asi na Břevnově za zištnými účely vzniklou“ (Václav Novotný). Nicméně právě s její pomocí získalo břevnovské opatství významnou podporu českého krále Přemysla Otakara II. pro Vintířovu papežskou kanonizaci. Přednášku můžete vyslechnout v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1), záznam bude posléze k dispozici na YouTube kanálu ÚČLVíce informací > 
Samantha Heinle: On the Musically Kafkaesque May 21, 2024 | 17:00
 Although the novelist insisted that he was unmusical, Theodor W. Adorno upheld Kafka as the first writer to treat language as music, and Stanley Corngold suggested that music was the originary “traumatic event” from which Kafka spent the rest of his life running. This talk develops the notion of Franz Kafka as an unmusical-musical writer to advance a larger claim: the musically Kafkaesque offers a yet unheard auditory diagnostic for pathologies of the modern condition, whose abiding symptoms range from the obscure to the obvious and from the acute to the chronic.The lecture will be held in the Musicological Library of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Puškinovo nám. 9, Prague 6). More information > 
Kafka Tage
 6.–⁠⁠⁠⁠⁠8. Juni 2024 
In den vom Kulturverein ÜBERGÄNGE PŘECHODY organisierten KAFKA TAGEN soll nicht nur das Werk und die Person des Weltschriftstellers Franz Kafkas in den Mittelpunkt gestellt werden, sondern auch die herausragende Persönlichkeit der Übersetzerin, Journalistin Milena Jesenska. Das Festival findet in České Velenice und Gmünd am 6.–⁠⁠⁠⁠⁠7. Juni 2024 statt. Mehr Informationen > 
Call for Papers 
CfP: Dílo Arthura Conana Doyla v kontextu československé popkultury Přihlášky do 30. dubna 2024.
V návaznosti na kolokvium věnované dílu Karla Maye (2022) a loňské kolokvium
věnované tvorbě Julese Verna bychom vás chtěli pozvat na třetí setkání v této sérii, na vědecké kolokvium s mezinárodní účastí, nazvané Dílo Arthura Conana Doyla v kontextu československé popkultury. Záměrem kolokvia je věnovat se dílu Arthura Conana Doyla českýma/slovenskýma a současnýma očima a zhodnotit různé podoby jeho pohybu a vlivu v prostředí československé (či české a slovenské) populární kultury, se zohledněním potřebných a nabízejících se kontextů. Kolokvium se uskuteční od 19.–20. června 2024 v sále Wortnerova domu (U Černé věže 343, 1. patro) v centru Českých Budějovic. Více informací > 
CfP: Boundless Affections: Methodologies in Transnational History of Same-Sex Desire in Literature (19th – 20th centuries) Deadline May 15, 2024
 The book project aims to embrace the complexity of same-sex desire representations in European-language literatures: from the late 19th century and the beginning of the modernist movement, which is also a moment when contemporary definitions of homosexuality appeared in different European contexts, until the end of the 20th century, which coincided with the years of AIDS pandemic years and the remodeling of these representations. The last decades of the last century were a time of depenalization and theoretical discussions in many Western countries, which paralleled the emergence of new social and historical perspectives, in the gay and lesbian studies, later followed by another conceptual turn, with the development of gender and queer studies. More information >
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Full-time postdoc for ERC-funded research on children and non-fiction  Deadline April 29, 2024
 The Dean of the Faculty of Social Sciences of Charles University Prague announces the position of a full-time postdoctoral researcher within the ERC-funded project ‘Ways of Imagining in Children’s Lives with Information Texts’ (WONDRE) led by Dr. Anežka Kuzmičová. Více informací >
Výzkumné stipendijní pobyty DAAD do Německa Přihlášky do 30. dubna 2024 
Jarní výzva se týká následujících stipendijních programů: 
Krátká výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců
Výzkumné pobyty pro VŠ-učitele a vědce
Bilaterální výměna vědců
Nová pozvání pro bývalé stipendisty
Uchazeči se mohou hlásit přes portál DAAD do úterý 30. dubna 2024 včetně. Nejdřívější možný termín zahájení stipendijního pobytu je prosinec 2024.Zájemci o konzultaci nás mohou kontaktovat e-mailem na info@daad.cz a na telefonních číslech +420 224 931 182 a +420 702 142 340. Více informací >
Stipendia Fulbrightova programu 
Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Od 1. dubna je možné žádat o stipendia na akademický rok 2025/2026.
Fulbrightovo postgraduální stipendium, přihlášky do 1. září (studentský pobyt)/ 1. února (výzkumný pobyt)
Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející, přihlášky do 1. listopadu
Fulbright-Masarykovo stipendium, přihlášky do 1. listopadu
Ke všem programům proběhne série webinářů, na které jsou srdečně zveni všichni zájemci. Více informací >
Das Hanse-Wissenschaftskolleg (Institute for Advanced Study) – Regular and Junior Fellowships Deadline July 15, 2024
 The HWK invites highly qualified scientists at all career stages from postdoc to senior level to apply for its fellowships in Germany. Applicants may work in a broad array of disciplines and on interdisciplinary projects and apply from anywhere in the world (except Northwest Germany). Fellowships of different categories from 3 to 10 months are available. Residency at the Wissenschaftskolleg is mandatory. More information >
Nové publikace
Jahan Ramazani: Transnacionální poetika
Představa poezie jako kulturně homogenního a čistě národního fenoménu není udržitelná a Jahan Ramazani, profesor anglické literatury na University of Virginia, ukazuje, že přeshraniční výměna a interkulturní vlivy patří mezi hlavní motory básnického vývoje ve dvacátém a jednadvacátém století. Nově pohlíží na širokou škálu básníků, od Eliota, Yeatse a Langstona Hughese po Elizabeth Bishopovou, Lornu Goodisonovou a Aghu Shahida Aliho, a odhaluje způsoby, jakými moderní a současná poezie v angličtině překračuje národní hranice, utváří básnická spojení a umožňuje dialog nejen mezi národy, ale na globální úrovni také mezi polokoulemi. Více informací >
Tomáš Mazal: Spisovatel Bohumil Hrabal
 
Ke 110. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století vydává nakladatelství Torst po dvaceti letech druhé, doplněné vydání knihy Tomáše Mazala v nové grafické úpravě Jany Vahalíkové. Tomáš Mazal, dlouholetý Hrabalův přítel a pomocník, napsal mimořádně čtivý, fakty nabitý spisovatelův životopis, v němž krok za krokem konfrontuje Hrabalovo psaní a skutečný život. V tematicky zaměřených kapitolách sledujeme spisovatele v průběhu celého jeho života (1914–1997). Součástí knihy je více než 300 fotografií, z nichž většina pochází z Hrabalova soukromého archivu. Více informací >
Vladimír Papoušek: Rytmy a gravitace
 
V první části knihy nabízí autor několik teoretických studií, jež se pokoušejí postihnout možné obecné prvky stylu, jako jsou rytmus, rozpornost nebo „rozepře“, figurace, slovník atd. Ve druhé části pak v několika případových studiích zkoumá konkrétní poetiky autorů, a to jak těch, jejichž díla se stala kanonickými (Jaroslav Hašek či Milan Kundera), tak i těch, kteří dlouhodobě zůstávali mimo širší pozornost a jejichž poetiky byly definovány jako menšinové či okrajové, byť se jejich uznání v čase posouvalo (Ladislav Klíma, Jaroslav Durych či Karel Schulz). Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v dubnu 2024.

PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď