Příspěvek připravila Mgr. Růžena Pekařová ve spolupráci s dalšími členy Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Z článku vybíráme: Pokud je cílem praktické ovládnutí češtiny zaměřené především na aktivní znalost jazyka a připravenost jeho uživatelů pro základní komunikační situace, pak je film jednou z možných cest,jak vést žáky k tvořivé práci a komunikaci s českým jazykem a literaturou.  Mezi pokusy žáků […]

V týž den se odehrávají dvě akce věnované filmové výchově – diskusní setkání ČEŠTINA A AUDIOVIZE: CO UČIT? a seminář Jak dostat film do školních lavic: Svět v obrazech aneb vstříc počátkům kinematografie. O semináři: Vraťme se k počátkům filmu, otevřeme kouzelnou pokladnici tisíce obrazů – promlouvají ke všem, malým i velkým, ať už mluví jakýmkoli jazykem, […]

Domy nás obvykle oslovují svou architekturou, výškou a rozlehlostí, výzdobou nebo umístěním v prostoru. Ale jsou i takové, které k nám promlouvají skutečnými slovy, vyvedenými ozdobným písmem na průčelí. Svá jména na nás vykřikují vily Aničky, Jarmilky a Blaženky, pojmenované po ženách, za jejichž věna byly nejspíš vystavěny. Osvěta, provolává štít rodného domu Jana Masaryka. Jsou stavby […]

René Inquort (*1971), původně topič a údržbář, posléze knihovník a archivář v národopisném oddělení Národního muzea v Praze, následně vystudovaný filosof a religionista, středoškolský učitel latiny, dějepisu a společenských věd, spoluautor a spoluredaktor encyklopedií; po dvě desetiletí (a doposud) magistrátní úředník se zaměřením na vzdělávání dospělých. Rozhovor s autorem Nejprve ochutnávka hudební – koncert kapely HERnA – a […]

Výtvarnou (či primárně výtvarnou) část Almanachu otvíráme dvojpříspěvkem: Olga Cermanová připravila stránku rozličných ukázek ze své tvorby, Pavla Hovorková se představuje ilustracemi k poezii pro děti – ukázky jsou z rukopisné sbírky Josefa Soukala Strašná Lenka ze Strašnic. Další ukázky z tvorby Pavly Hovorkové Ilustrace ke knize Animal Farm

Jiří Weinberger pro Almanach 2021 vybral verše ze svých básnických sbírek. Výtvarný doprovod Petra Herolda vznikal přímo pro tuto příležitost. Soubor ZDE. Definice nonsensu a jiné texty Jiřího Weinbergra. Almanach vzniká ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace.

„Jan Vodňanský za sebou nechává písňové a básnické dílo, jehož jádro spočívá ve spolupráci s Petrem Skoumalem. Zčásti zlidovělo, zčásti založilo nový typ intelektuálního kabaretu: a mezi těmi kategoriemi se vlastně nedá najít hranice. Groteskní, poetická i vnitřně rafinovaná pásma písní a básní Jana Vodňanského, který po dvou dnech hospitalizace s nemocí covid-19 zemřel ve věku […]

Rozhovor s divadelním režisérem, dramaturgem a scénáristou Jiřím Ondrou. Pro EDUzín připravila Lucie Fialová. (…) Jak tedy vypadá taková hodina dramaterapie ve chvíli, kdy už jsou zdi aspoň nakřáplé?  Dělám si přípravu, ale většinou se stane něco úplně jiného. Obvykle během první minuty poznám, co si můžu ten den dovolit. Když je třeba někdo na […]

Cílevědomá archeoložka objevila zřejmě netknutá sklepení z devátého století. Bohužel tam vzápětí nalezla fetujícímládež z celého okolí. Nikdo z přítomných botaniků nečekal, že bude závěrečným tématem diskuse znovu zvířena. Bratři a sestry, bdělost je sice důležitá, víra však je nezbytná. Nebuďme proto nevěřící, nýbrž věřící! Zatímco chlapci ve stínu lípy bezstarostně tloukli špačky, strýcův ohař […]