Z článku na Metodickém portálu RVP:

Tvorba videa patří k jedné z nejdůležitějších kompetencí digitální gramotnosti současnosti. A její význam a rozsah bude i nadále růst. Podobně jako v případě audia, i u videa – a zejména u videa – bude mít na budoucí úspěch žáků vliv to, jak kvalitně tuto kompetenci zvládnou. Jinak řečeno, pokud žáci nebudou schopni stoupnout si před (i za) kameru (nebo mikrofon) a natočit o sobě nebo o svém projektu kvalitní video (po technické i obsahové stránce), budou oproti těm, co to dokážou, značně znevýhodněni.

Nejde ale jen o prezentaci sebe sama nebo toho, co umím, ale obecně o schopnost pomocí videa oslovit ostatní a inspirovat je k podobné nebo zcela jiné tvorbě.

V předmětu multimédia se pravidelně se žáky videu věnujeme, obvykle v těchto jarním měsících, po dobu přibližně 5–6 týdnů. Jde o jednorázovou aktivitu, která by pro ně měla být jakýmsi odrazovým můstkem a vzorem pro další školní projekty, ve kterých video není a mohlo by být. Žáci ve skupinách pracují na videoprojektech, které si sami vyberou, dle níže uvedené nabídky, nebo přijdou s vlastním nápadem na realizaci. (…)

Z témat:

Trailer k ne/existujícímu filmu

Vytvořte vlastní upoutávku k existujícímu nebo neexistujícímu filmu. (ukázka)

Audiovizuální poezie

Vytvořte video pro konkrétní báseň. (ukázka)

Videorecenze

Natočte recenzi vybraného produktu. (ukázka)

Zanechat odpověď