Diplomové práce Lucie Krausové

Abstrakt:

Diplomová práce „Vizuální interpretace díla Karla Čapka R.U.R.“ sestává ze dvou částí – teoretické a praktické.
Teoretická část klade za cíl chronologicky zmapovat a formálně analyzovat podobu obálek veškerých dostupných českých vydání díla Karla Čapka R.U.R. od roku 1920 do roku 1989. Zabývá se také proměnou podoby Čapkova Robota z vybraných divadelních představení v Čechách i zahraničí, jejich scénickým provedením, a to na základě dobových fotografií, kreseb a kritik. Vzniká tak ucelený přehled tohoto Čapkova díla v českém prostředí ve zmíněném období od data jeho vzniku po divadelní realizace a knižní vydání.
Praktická část pak rozšíří řadu ilustrací, které byly realizovány v průběhu desetiletí a budou uvedeny v teoretické části práce. Vznikne tím na jedné straně plynulá návaznost na teoretickou část a zároveň autorská kniha, která je vizuální interpretací tohoto díla Karla Čapka.

Zanechat odpověď