13. září 2022, 17:00–18:30

Kino Kavalírka, Plzeňská 210, Praha 5

Anotace: Po zahajující debatě, která téma středoškolské češtiny a audiovize pojala v základních teoretických souvislostech, přichází čas na metodické a praktické otázky. Lze společnou výuku literatury a filmu prosadit bez nové didaktiky? A jak by měla vypadat? Může být metodickým pojítkem při výkladu textů a obrazů naratologická teorie? A nebude pro žáky příliš složitá? Jak přeuspořádat tradiční výklad literární historie, aby se pro novinky vytvořil prostor? A můžeme tím něco ztratit? Na jaké potíže lze při začleňování filmu do středoškolské výuky narazit? A co může studentům naopak přinést? A dokáže si všechny tyto změny vůbec představit pedagog, který s filmem v češtině ještě nepracoval?

Biogramy:

Ondřej Hník, přední český odborník na didaktiku literatury, několik let byl vedoucím katedry české literatury na PedF UK, nyní působí jako docent na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Jiří Koten je docentem na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vedle svých naratologických prací se soustavně zabývá reformou výuky literární historie.

Věra Špíglová působí na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Svět filmu a literatury propojuje při výuce češtiny, výtvarné výchovy a základů společenských věd již celá dvě desetiletí.

Jana Šimáčková je učitelkou češtiny, občanské výchovy a základů společenských věd, působí na Gymnáziu Nad Štolou na pražské Letné.

František A. Podhajský je vysokoškolský a středoškolský pedagog, češtinu vyučuje na Malostranském gymnáziu a základy filmové řeči na Metropolitní univerzitě.

K filmové výuce

Zanechat odpověď