Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz:

Kauza Gazdík vyjasňuje některé záhady týkající se náhlého útoku na Cermat (a jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou). Tuto – MŠMT podřízenou – organizaci exministr ostřeloval od svého vstupu do Karmelitské. Nakonec spojil nález kontrolorů z ministerstva financí (bude o něm řeč dále) s vágními výroky o „pomalém, liknavém plnění úkolů“, „nesouladu s vizemi vedení ministerstva“ a především pochybném zadávání veřejných zakázek. Jako protiklad – a teď vás opravdu nešálí zrak – uváděl toto: „Já naopak prosazuji otevřená výběrová řízení, transparentnost a hlavně hospodárnost. Nechci, aby jakákoliv přímo řízená organizace MŠMT nakládala nehospodárně s financemi ze státního rozpočtu (…)“.

Kritická tvrzení P. Gazdíka doposud nebyla doložena nevyvratitelnými fakty, přesněji zdají se být v rozporu se skutečností. Naopak se ve světle nových informací o L. Šteffelovi (jednom z obviněných v případu Hlubuček-Redl) a jeho „angažmá“ na MŠMT jeví vpád do Cermatu velmi podezřele. (…)

Podotkněme, že hospodaření Cermatu má MŠMT pod svou kontrolou a konkrétně u výběrových řízení je od prvopočátku jejich aktivním účastníkem – bez něj není možné rozhodnout a provést nic. Cermat je přitom vystaven velkému – kritickému – zájmu veřejnosti, medializováno je kdeco, co se dotýká jeho činnosti. Že by před Gazdíkovým příchodem bylo MŠMT zrovna v tak citlivé oblasti, jako jsou finance, úplně slepé? (…)

Zanechat odpověď