Z blogu Josefa Soukala na Aktualne.cz:

Kauza Gazdík vyjasňuje některé záhady týkající se náhlého útoku na Cermat (a jeho ředitelku Michaelu Kleňhovou). Tuto – MŠMT podřízenou – organizaci exministr ostřeloval od svého vstupu do Karmelitské. Nakonec spojil nález kontrolorů z ministerstva financí (bude o něm řeč dále) s vágními výroky o „pomalém, liknavém plnění úkolů“, „nesouladu s vizemi vedení ministerstva“ a především pochybném zadávání veřejných zakázek. Jako protiklad – a teď vás opravdu nešálí zrak – uváděl toto: „Já naopak prosazuji otevřená výběrová řízení, transparentnost a hlavně hospodárnost. Nechci, aby jakákoliv přímo řízená organizace MŠMT nakládala nehospodárně s financemi ze státního rozpočtu (…)“.

Kritická tvrzení P. Gazdíka doposud nebyla doložena nevyvratitelnými fakty, přesněji zdají se být v rozporu se skutečností. Naopak se ve světle nových informací o L. Šteffelovi (jednom z obviněných v případu Hlubuček-Redl) a jeho „angažmá“ na MŠMT jeví vpád do Cermatu velmi podezřele. (…)

Podotkněme, že hospodaření Cermatu má MŠMT pod svou kontrolou a konkrétně u výběrových řízení je od prvopočátku jejich aktivním účastníkem – bez něj není možné rozhodnout a provést nic. Cermat je přitom vystaven velkému – kritickému – zájmu veřejnosti, medializováno je kdeco, co se dotýká jeho činnosti. Že by před Gazdíkovým příchodem bylo MŠMT zrovna v tak citlivé oblasti, jako jsou finance, úplně slepé? (…)

Jeden komentář.

 1. Josef Soukal napsal:

  Rozhovor s ředitelem Cermatu:

  Ani slovo o riziku, že vytištění testů se pro jarní termíny zkoušel nestihne, viz rozhovor s ředitelem firmy Konica Minolta.
  /Viz http://www.pedagogicke.info/2022/10/josef-maci-tisk-prijimacek-maturit-ma.html/

  Jinak ovšem nový ředitel potvrdil to, co se ví dávno, ale co se lobbistům z EDUinu a Scia díky mediálním zázemí dařilo popírat. Např.:

  „Cermat ale třeba určuje, jaký podíl otevřených úloh tam bude. A poptávka je, aby se více testovalo to, jak dokážou studenti uvažovat, než kolik jsou schopni se nabiflovat.

  Přesně od toho ty otevřené úlohy máme. Řada zkoušek v jiných zemích otevřené úlohy nemá. České školství se v tomto dost liší od spousty jiných vzdělávacích systémů.“

  „Dokázali byste připravit i testy obecných studijních předpokladů, což je jakási obdoba IQ testů?

  V minulosti proběhlo několik pokusných testování a ve všech případech se ukázalo, že výsledek testů studijních předpokladů je přímo úměrný výsledkům testů z matematiky a češtiny dohromady. (…). A proto se od toho v minulosti upustilo.“

  „Cermat měl a stále má velmi malý rozpočet na platy. Nemáme finance na přesčasy, ale máme v rozpočtu nepoužité peníze na dohody, které bychom jinak nebyli schopni vyčerpat.

  Rozpočet na dohody je dostatečný, protože se z něj primárně financují externisté ve školách, kteří zkoušky pomáhají zajišťovat. A pokud se část balíku použije pro zaměstnance, kteří zastanou práci externistů, není to s ničím v rozporu.

  Problém nastal, když někteří lidé dostali dohodu na stejnou náplň práce jako v hlavním pracovním poměru, což zákon výslovně zakazuje. Ale rezolutně odmítám, že tady zaměstnanci dostávali peníze, aniž by si je zasloužili.“

  https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-sef-cermatu-maturita-na-papire-by-mela-skoncit-40411066

Zanechat odpověď