Česká televize, NPI ČR a MŠMT chtějí pomoct maturantům. Díky jejich spolupráci vznikla jedinečná série krátkých autentických videí, ve kterých kromě učitelů vystupují i desítky studentů posledních ročníků středních škol. Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly seznamují studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. V každém z třiadvaceti dílů provázejí učitelé […]

„V názorech na státní maturitu se obecně můžeme rozcházet, dovolujeme si však tvrdit, že podoba maturitní zkoušky z cizího jazyka, jež vycházela z mezinárodně prověřeného modelu cambridgeských zkoušek, dávala velmi dobrý smysl. Prověřovala nabyté znalosti a dovednosti v širokém spektru úloh a témat, stanovovala určitý minimální standard, zavedla jednotný způsob hodnocení a umožňovala rámcové srovnání výsledků mezi školami. Nová podoba maturity, jež […]

Kategorie: Maturita

O společné části maturitní zkoušky a centrálních přijímacích testech v jejich současné podobě platí, že podstatně zvýšily nejen objektivitu a srovnatelnost hodnocení, ale také metodickou úroveň zkoušky. Současně podpořily pozitivní změny v obsahu výuky (např. v jazykové oblasti vnímání oboru v jeho komplexnosti, posun k práci s textem aj.). Novela školského zákona povede k výraznému oslabení certifikační hodnoty maturity. Obáváme se, […]

Senát Parlamentu České republiky bude dnes jednat o novele školského zákona předložené ministerstvem školství (senátní tisk ZDE). Asociace češtinářů znovu upozorňuje na zásadní problémy novely a na to, že byla připravena bez řádné diskuse a bez ohledu na argumenty zaznívající zejména z řad odborných kruhů. Případné schválení novely tedy podobně jako řada dalších sdružení považuje […]

O tom, že loňskou novelou školského zákona se ministr školství pokoutně pokusil a zakrýt, že hlavním maturitním problémem je to, že jsou ke studiu přijímáni i žáci bez dostatečných studijních předpokladů, jsem už psal i zde. Dnes ohlášené úpravy maturitního a také přijímacího řízení ukazují, že ministr – snad pod vlivem B. Kartouse a dalších lobbistů […]

Kategorie: Články, Maturita

Testy jsou dostupné ZDE.

Kategorie: Didaktický test

Školní seznamy literárních děl jsou sice od původu textem administrativního charakteru, představují však dokument vypovídající mnohé o konkrétní škole, učitelích a jejich pojetí výuky. Svého času jsem – budu mírný – kroutil hlavou, když jsem mezi položkami nacházel třeba sedm dílů Harryho Pottera, Rukopis zelenohorský či Bibli; nemluvě o tom, že v seznamech se objevovaly […]

Doc Antonín Jančařík, tajemník Jednoty českých matematiků a fyziků, publikoval na svém facebookovém profilu níže uvedený návrh: Přemýšlel jsem, jak nastavit společnou část maturitní zkoušky. Navrhuji zachovat 3 povinné předměty: Český jazyk, cizí jazyk a matematika, ale upravit § 78a ods. 6) a to takto:Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná ALESPOŇ […]

Kategorie: Maturita

Téma, na které jsme upozorňovali již v našich připomínkách k novele zákona. Z článku Josefa Mačího na stránkách seznamzpravy.cz: Novela zákona, kterou minulý týden schválila vláda, ale vyčleňuje ze státní maturity ústní a písemnou zkoušku z českého a cizího jazyka. Ve státní části ponechává jen didaktické testy. Namísto jednotné zkoušky si ústní a písemnou část bude […]

Kategorie: Maturita