Aktualizace z 3. 4. 2022: Maturitní práce jsou zřejmě stále většinově hodnoceny na základě pojetí a materiálů Cermatu – opět registrujeme mimořádný zájem o tento starší příspěvek.

Nedávno jsem navštívil seminář KOSS k písemné práci. Chodím tam každý rok, i když nemusím, a vždy se dovím něco, co bych se jinde nedověděl. Obávám se, že ti hodnotitelé, kteří na KOSS nechodí, tyto důležité informace budou postrádat.

Texty v rámečcích jsou opsané materiály ze semináře.

Josef Zemek

Rozsah písemné práce: počítání slov

 Jako jedno slovo se počítají:

předložky jednoslovné (s = 1 slovo; za účelem = 2 slova);
spojky;
zájmena;
citoslovce (ach ouvej = 2 slova);
zkratky a zkratková slova (JAMU = 1 slovo; Čedok = 1 slovo);
víceslovná vlastní jména a názvy (Petr Novák = 1 slovo; Žďár nad Sázavou = 1 slovo);
číslovky (5 lidí = 2 slova, pět lidí = 2 slova; sedm set dvacet korun = 2 slova);
rozepsané datum (10. října 2013 = 1 slovo; V Praze 25. května 2013 = 3 slova);
adresy (pepa@seznam.cz) = 1 slovo, Máchova 20 = 1 slovo,; 170 00 Praha 7 – Holešovice = 1 slovo);
složená přídavná jména (česko-anglický slovník = 2 slova).

Začlenění výchozího textu do písemné práce

Žák může do své písemné práce funkčně zařadit výchozí text. Pouhé opsání výchozího textu se však nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce, nejedná se totiž o autorský text žáka, který bychom mohli hodnotit. Stejně postupujeme, pokud žák doslovně převezme téma zadání jako nadpis.

Čtenářský komfort adresáta

Pojem má přímou souvislost s koherencí textu, lze jej považovat za jeden z ukazatelů koherence textu.

Koherenci textu lze definovat jako „spojitost textového světa“ (ESČ) a interpretabilitu (ESČ),
v některých pojetích lze koherenci textu chápat jako interakci textu a adresáta,resp. jako přijatelnost
textu pro adresáta.

Pojem „čtenářský komfort adresáta“ je v rámci bodové škály a hodnocení písemných prací chápán
v širším slova smyslu, pracuje se s ním v jednotlivých bodových pásmech u podkritérií 2A, 3A, 3B.

2A: některé závažné pravopisné chyby sice nebrání porozumění textu, ale negativně ovlivňují
jeho přijatelnost pro adresáta;
3A: nedostatky ve výstavbě syntaktických celků (např. přetíženost syntaktických celků, nelogický
způsob odkazování) souvisí s mírou úsilí, které musí adresát vynaložit, aby textu rozuměl;
3B: pokud při recepci textu adresát vynakládá velké úsilí, v textu se objevují místa, která brání
porozumění textu, která narušují jeho soudržnost, souvislost a celistvost, má to výrazný vliv
na čtenářský komfort adresáta, který je v takovýchto případech snížený.

Čím méně úsilí musí adresát vynaložit, tím je text soudržnější, a tedy i pro adresáta přijatelnější.

7 komentářů.

 1. Sika napsal:

  Jak je to s počítáním složených tvarů u sloves? Dělal jsem se počítá jako 1, nebo 2 slova? V AJ se počítá každé slovo zvlášť, ale u ČJ jsem o tom žádnou informaci nenašla. Děkuji za odpověď.

  • Josef Soukal napsal:

   Písemné práce už se nehodnotí centrálně, dotaz tedy musíte adresovat na konkrétní školu.

 2. Rustam napsal:

  Nepochopil jsem, spojky a zájmena počítají se?

 3. Zuana napsal:

  Jak se počítají slova,pokud tam je pomlčka mezi nimi

 4. Kateřina napsal:

  kolik slov je Judr. Jan Novák? Jedno nebo dvě?

Zanechat odpověď