Anotace:

Plné texty 330 000 básní od 3 454 autorů v 10 jazycích a řada nástrojů, jak básně zkoumat. To je PoeTree, standardizovaný soubor deseti korpusů básnických textů.

Na novém webu versologického týmu vedeného kolegou Petrem Plecháčem najdete nejen plné texty básní v češtině, angličtině, francouzštině, němčině, maďarštině, italštině, portugalštině, ruštině, slovinštině a španělštině, ale i jejich metadata. Texty i autory lze fulltextově vyhledávat, je možné stahovat si data a dále je zkoumat.

Aktuálně připravují naši versologové ve spolupráci s řadou zahraničních kolegyň a kolegů dataset geografických lokací nebo rozpoznávání pevných forem a témat napříč jazyky.

Více na https://versologie.cz/

Zanechat odpověď