Dominik Melichar: Krocení nestvůr nevědomosti
Páteří přítomného svazku je článková bibliografie samizdatového časopisu Acta incognitorum, jejž učená společnost Societas incognitorum eruditorum in terris Austriacis vydávala víceméně s měsíční periodicitou téměř třináct let (1976–1988). Jde nejen o nejdéle vycházející a kompletně dochované české literární samizdatové periodikum období do roku 1989, ale také o jedinečný zdroj představující neoficiální kulturu z mimořádně osobní perspektivy.Úvodní studie Dominika Melichara činnost SIE analyzuje a sleduje vývoj diskutovaných témat a polemického prostředí vytvořeného na stránkách Act incognitorum díky neobvyklé žánrové pestrosti, zahrnující vedle beletristických, esejistických či publicistických textů také příspěvky deníkové, zachycující společenský život členů SIE. 
Více informací > 
Pozvánky
Symposium: Storms and Networks. Modernisms in an Extended Territorial Context
 May 7, 2024 | 18:30
Modernisms in an extended territorial contextFrom 1900 onward, pivotal influences shaping the trajectory of modern art emanated from diverse Central-South-Eastern European regions. The challenge lies in defining the scope of this interconnected and evolving modernity within the broader cultural context. Where do the geopolitical demarcations of „modernity“ extend? The Austrian Gallery Belvedere is hosting a scholarly symposium to engage experts in discussing these inquiries regarding the state of modernism within peripheral art centers. The event will be held in English in Belvedere 21 (Arsenalstraße 1, 1030 Wien). 
More information > 
Literárněvědné fórum | Filip Charvát: Kafka, Weiner a emoce
 Úterý 14. května 2024 | 18:00
Na úvod plánované komparatistické přednášky autor srovná život a poetiku dvou reprezentantů pražské moderny – německého vypravěče Franze Kafky (1883–1924) a českého spisovatele Richarda Weinera (1883–1937). Přednáška se následně soustředí na užší téma emocí a emotivní funkce v obou dílech tím, že nejdříve představí teoretický náčrt konceptu základních emocí (P. Ekman aj.), který potom aplikuje na širší dílo obou autorů. Na závěr přednášející vyhodnotí různé možnosti tematizace emocí na příkladu dvou vybraných textů (explicitní tematizace, symbolická rovina, popisy gest a mimiky aj.). Přednášku můžete vyslechnout v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). 
Více informací > 
Jindřich Toman: Hledání hlasu. Jazyková politika a židovská menšina v 19. století 
Středa 15. května 2024 | 18:00 
Přednáška podává přehled o jazykové situaci židovské menšiny v Čechách 19. století. Zdůrazněna je volba mezi češtinou a němčinou a argumenty pro rozhodnutí tím či oním směrem. Pozornost je věnována i české jazykové politice v tomto období, např. tažení proti „obojživelníkům“, tj. mluvčím, popř. autorům, kteří užívali jak češtinu tak němčinu. Diskutovaní autoři zahrnují Jana Kollára, K. Havlíčka Borovského, a Jana Nerudu, ale také Siegfrieda Kappera, židovského básníka, který ještě v předbřeznové době publikoval česky. Přednáška se koná v místnosti č. 18 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). 
Více informací >
Kolokvium Literatura a společnost mezi literární vědou a sociologií Čtvrtek 16. května 2024 
Literature & Society Laboratory srdečně zve badatelky a badatele z literární vědy, sociologie literatury, kulturálních studií a příbuzných oborů, aby sdíleli a diskutovali různé přístupy ke zkoumání vztahu literatury a společnosti. Věříme, že žádné zkoumání literatury se neobejde bez promýšlení jejích společenských souvislostí. Zajímá nás, jaké otázky si různé obory ohledně vztahu literatury a společnosti kladou a jak k literárním a sociálním jevům přistupují. Staňte se součástí laboratoře! Akce se můžete zúčastnit osobně v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) nebo online na platformě Zoom (Meeting ID: 896 1065 4426, Passcode: 283550 nebo zde). 
Více informací > 
Franz Kafka intermedial. Aneignungen und Wirkungen zwischen Bild, Ton und Wort  2.–6. Juni 2024
Die Aktualität des Kafkaschen Werkes wird durch höchst polyphone Deutungspositionen unterstrichen, die allerdings letztlich auf eine Uninterpretierbarkeit von Literatur im Allgemeinen und auf ein Unbehagen ob dieser Unerschöpflichkeit, Vieldeutigkeit, Undeutbarkeit des Werkes verweisen. Zu Kafkas 100. Todestag geht es dieser Tagung somit weniger um Neudeutungen von Autor, Werk und Kontext, als vielmehr um Aneignungen und Wirkungen in den unterschiedlichsten Künsten, aber auch in alltags-, populär- und letztlich erinnerungskulturellen Kontexten. Damit verbunden sind Fragen nach der Wirkung und Durchsetzung eines weltliterarisch kanonisierten Autors im globalen Feld der Kunst sowie nach der Diffusion der Kafkaschen Texte und Motive bzw. Meme in die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereiche. 
Mehr Informationen > 
Call for Papers 
CfP: Konference Století Josefa Škvoreckého
 Přihlášky do 15. června 2024
Na podzim tohoto roku uplyne 100 let od narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století – Josefa Škvoreckého (1924–2012). Vysoká škola kreativní komunikace v Praze, resp. Literární akademie ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR připravuje mezinárodní konferenci věnovanou jeho životu a dílu. Všechny přednesené příspěvky budou posléze publikovány ve sborníku, popř. v kolektivní monografii, kterou společně vydají obě spolupořádající instituce. Konference se uskuteční se v Praze ve dnech 22. a 23. října 2024. 
Více informací > 
CfP: Paris as a Place of Memory in Slavic Cultures 
Deadline May 31, 2024
 The most important purpose of the conference is to examine Paris as a place of memory of the Slavic cultural world. At the same time, other Central and Eastern European (Hungarian, Romanian, Latvian, Lithuanian) languages and cultures can also be included in comparative presentations. Among the possible methodological approaches, we gladly welcome classical linguistic, philological and postmodern cultural approaches, while at the same time we also give space to methods investigating the functioning of cultural memory. We welcome review approaches based on the methods of comparatistics and cultural transfer. Languages of the conference presentations are English and all Slavic languages. The conference will take place from 17–18 October 2024 in Budapest, at Eötvös Loránd University Faculty of Arts (1088 Budapest, Múzeum krt. 4–6). 
More information >
CfP: World Literature Studies 2/2025 – Literature, Literary Studies and the Life Sciences  
Deadline 30. Juni 2024
 From a science policy perspective, it has been frequently claimed that the life sciences will shape the 21st century. We therefore ask, on the one hand, what legitimizes the predicted dominant position of the life sciences, and on the other hand, what the preconditions and forms of communication on an equal footing between literature, literary studies and the life sciences are. With the proposed thematic issue World Literature Studies (2/2025), we want to take up the discussion about this complementarity of literature and scientific knowledge by turning to theories and concepts that allow us to examine the specific possibilities of knowledge networking in the life sciences, literary studies and literature itself; especially with a strong analytical focus on literary texts in which the contemporary culture of knowledge is thematized or questioned. 
More information >
Nové publikace
Jiří Trávníček: Být Homérem po Joyceovi
 
Pohled na román optikou jeho současnosti i historie. Má román v naší době ještě šanci? Má stále čím zaujmout? Dokáže si uhájit svůj status a hranice? Jak jeho hranice vymezit? Modernismu se téměř podařilo román zabít, naštěstí ne úplně. – Ukázat člověka v totalitě světa a proměnách života. Představit svět jako jeviště, které člověk svým životem přetváří v epické dějiště. To pořád umí pouze román. Přitom současně platí, že k tomu všemu se nelze dostat jinou cestou než skrze jeho čtení.
Knihu tvoří dvě části – ta první je souhrnným pohledem na román z hlediska jeho současného stavu, jakož i historie; ta druhá obsahuje dílčí poznámky z let 2003-2023, uspořádané do sedmi tematických oddílů.  
Více informací > 
Iluminované rukopisy v muzeích na území Čech = The Illuminated Manuscripts in Museums in Bohemia
 
Katalog iluminovaných rukopisů v českých muzeích poprvé v úplnosti podchytil podrobným uměleckohistorickým popisem všechny výtvarně zdobené středověké a raně novověké rukopisy příslušných institucí. Publikace tak umožní badatelům orientovat se v rozsáhlém fondu vyobrazení nejrůznějších námětů a jako spolehlivá pomůcka se může stát východiskem práce nejen historiků, kodikologů a historiků umění, ale i odborníků v dalších vědeckých disciplínách, domácích i zahraničních, jimž slouží anglická sumarizující stať a ikonografický rejstřík. 
Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v dubnu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď