Trocha opakování a doporučení z Literární bašty Dobré češtiny: (…) Pokud však chcete mít z koupě knihy skutečný zážitek a nevadí vám, že dostanete i něco, po čem byste hned nesáhli, vyrazte buď na knižní veletrh, nebo do malého knihkupectví, které se snaží mít různorodou produkci, dát šanci i menšinovým žánrům, malým nakladatelům a méně známým autorkám a autorům. Naposledy jsem v jednom takovém (byl to Přístav v Karlíně ) strávila hodinu, odnesla si tři knihy a zbytek dne se usmívala. A to proto, […]

Kategorie: Čtenářství

Senát Parlamentu České republiky bude dnes jednat o novele školského zákona předložené ministerstvem školství (senátní tisk ZDE). Asociace češtinářů znovu upozorňuje na zásadní problémy novely a na to, že byla připravena bez řádné diskuse a bez ohledu na argumenty zaznívající zejména z řad odborných kruhů. Případné schválení novely tedy podobně jako řada dalších sdružení považuje za krok, který vzdělávání v ČR neprospěje. Citujeme z již dříve publikovaného vyjádření ASČ k […]

Letošní učitelský Barcamp se mimořádně nebude konat v Sobotce, ale v Praze. Jeho hlavní tématem jsou didaktické nástroje ve výuce literatury neboli praktické návody a triky, které používají učitelky (ať žije generické femininum!) ve výuce. Kromě praktických workshopů je na programu i prostor pro improvizované přednášky (open mic!) a také pro širší diskusi o budoucnosti učitelského Barcampu. Kdy: 5. července 2020 od 10 do 17 hodin.Kde: U lužického semináře 13, Praha 1 – Malá Strana Stále máme otevřené […]

Kategorie: Výuka a škola

Příznivci arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie či tanečně-pohybové terapie se domnívají, že umění léčit může. Výzkumné studie potvrdily blahodárné účinky i takzvané poetoterapie – expresivní terapie využívající poezii. Takže: verši ke zdraví? Článek na ČT art

Kategorie: Literatura

Tomanova prvotina Pohádky krve nepatří mezi jeho známé sbírky, autor ji nezařadil ani do prvního, ani do posledního souboru svého díla, neboť ji pokládal za sbírku nezralou a přípravnou. Sbírka si však pozornost zaslouží, stojí na počátku nové etapy české lyriky, která je označována jako postsymbolistická a postdekadentní. O tom, jak z proudů 90. let vychází a zároveň je překonává, viz analýzu Roberta Kolára v Semináři České knižnice. K dalšímu čtení […]

Kategorie: Články

Aktualizace z 2. 6. 2020: Dotazník k projektu je dostupný ZDE. Ze stránek vzdělávacího projektu České televize: V tuto chvíli Vám ČT edu nabízí přes 3 000 vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, abyste se co nejsnáze dostali k tomu, co Vás zajímá a láká. A přestože už nyní ČT edu pokrývá přes dvacet předmětů a oblastí, některé chybí. […]

DOTAZ:Chtěl bych se zeptat, zda v následující větě bude čárka. Prosím i o zdůvodnění, proč tam bude, případně nebude. Věta: A s možností prodávat další výrobky(,) se tento počet ještě zvýší. (Osobně bych tam čárku napsal, protože souvětí obsahuje dvě slovesa, prodávat, zvýší. Pokud bych však zaměnil pořadí vět, čárku bych nenapsal.)Pan P. K. ODPOVĚĎ ASČ:Dotazy na čárku v tomto a podobných případech dostáváme do naší poradny velmi často, odpovídáme tedy […]

Franco Moretti si získal věhlas zejména během působení ve Spojených státech amerických. Je autorem Atlasu evropského románu a dalších knih. Rozhovor pro Universitas (magazín vysokých škol) s ním vedl František A. Podhajský: Předmětem vaší výuky byla především literární historie, musel jste svůj přístup k ní v průběhu doby měnit?Ano. Když jsem v roce 1979 začal sám učit, a platilo to ještě na Kolumbii, mohl jsem spisovatele, jako byl Goethe, Austenová, Stendhal, žákům představovat jako […]

DOTAZ:Narazili jsme u výkladu učiva pro 5. třídu ZŠ na zadání Uveďte protiklad příslovce „tehdy“. U příslovcí času si nejsme jisti, podle jakého klíče je správné protiklady hledat: zda jde o vztah minulost – přítomnost, nebo minulost – budoucnost. Tj. zda antonymem ke slovu tehdy je teď, případně analogicky v budoucnosti zda ke slovu předtím je antonymem výraz teď, nebo potom.Paní A. J. ODPOVĚĎ ASČ:V prvé řadě je třeba konstatovat, že jakkoli […]