Dotaz: Měl bych na Vás dotaz, jaký řešíme aktuálně v práci: Má se psát zkratka od slova „vysvědčení“ jako „výzo“ (a zachovat tak předponu), nebo „vízo“ (poněvadž „zo“ není žádný kořen)? Nebo jsou kodifikovány obě varianty jako správné? Mockrát Vám děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Srdečně M. K. Odpověď ASČ: Česká republika nemá jazykový zákon. V dnešní době tedy neexistuje kodifikace, jen norma spisovné češtiny. Za normativní příručky […]

Vážení kolegové, rádi bych na stránkách ASČ publikovali pěkné maturitní slohové práce. Nemusejí to být práce absolutně dokonalé – pouze snad v případě zprávy a úředního dopisu by měly být bez jakýchkoli nedostatků. Za přípustné považujeme, když bude práce publikována se dvěma třemi opravami v interpunkci, slovní zásobě apod., pokud opravy eliminují jevy působící hodně nepatřičně či komicky (informaci o provedení opravy bychom samozřejmě k práci přidali). Jestliže Vás tento […]

Když r. 2012 došlo k výrazným změnám v maturitní zkoušce (nejen češtinářské), publikovali jsme s Jiřím Kostečkou otevřený dopis tehdejšímu ministru školství prof. Petru Fialovi, v němž (a v následné diskusi) jsme se snažili postihnout nedostatky maturitní kritiky, zejména nedostatky koncepční. Je překvapivé, kolik shod s dnešní situací nacházíme a jak aktuální se dopis jeví i v červnu 2018. Otevřený dopis ministru školství z r. 2012 Návrh ASČ na podobu maturitní zkoušky z českého jazyka a […]

Kategorie: Maturita

Dotaz: Moc by mi pomohlo, kdybyste mi určili základní skladební dvojici ve větě Po bouři se z klidného potoka stala rozbouřená řeka. Je stát se považováno vždy za sponové sloveso? Paní M. T. Odpověď ASČ: Děkujeme za dotaz na zajímavý jev, s nímž skutečně může být ve školské praxi problém. V naprosté většině mluvnic je sloveso stát se a jeho nedokonavý vidový partner stávat se označováno jako sponové; pro školskou praxi je důležité, že […]

Anna Kremláčková přibližuje na stránkách nakladatelství Host, jaké úkoly mohou čekat na překladatele a ilustrátora dětské knihy. Vychází přitom ze zkušeností Vratislava Kadlece a Karolíny Strykové z přípravy českého vydání knihy Adama Stowera Král Vrkú.

Kategorie: Články

Kritický komentář předsedy ASČ k návrhům na změny v maturitní zkoušce byl publikován na webu iDNES.cz.

Kategorie: Články, Maturita

Kulturní noviny v rubrice Počteníčko před lety připomněly legendárního překladatele a publicistu Pavla Eisnera povídkou Jak jsem učil češtině. Zaujme jistě nejen češtináře.    

Číslo 1: krasobruslení: shoda přísudku s podmětem – rychlobruslení: jazykové procvičování – severské lyžování: informace v textu – curling: malé, nebo velké písmeno? – texty o dalších sportech a úlohy k nim – criss-crossy s literární tajenkou – čeští hokejisté ve skrývačkách – luštění… Číslo 2: úlohy k textům o hokejových zápasech – doplňování jazykových jevů do textů o hokeji – vytvoření tabulky – criss-cross, osmisměrka a další luštění

Kategorie: Články

V diskuzích o úrovni společné části maturitní zkoušky by si chtěla nejprve ujasnit, co se od maturity očekává: zda garance základní úrovně znalostí, kterou získá absolvent maturitního oboru, nebo dostatečné množství znalostí pro úspěšné studium na vysoké škole. „Obě tato očekávání jedna úroveň maturity opravdu splnit nemůže,” poznamenala. Jednotná zkouška pro všechny obory bez rozdílu by podle ní měla ověřovat základní úroveň znalostí maturantů. „Vyřešit by se mělo ale hlavně to, […]

Kategorie: Články, Maturita