Jarní termín 2018: Zadání písemných prací z ČJL a očekávání k nim najdete ZDE.

Kategorie: Písemná práce

K 1. září místo proslovů několik prostých slov: Arnošt Goldflam pro Apel DVTV. Ukázky z tvorby Arnošta Goldflama ZDE a ZDE, průvodní slovo k poezii Jana Borny; k čítankové ukázce z tvorby Arnošta Goldflama pro děti.

Článek byl publikován v časopise Naše řeč 2016, roč. 99, s. 107-111.

Nedávno se objevil Návrh potřebných kroků ke zkvalitnění vzdělávání v ČR, který EDUin vypracoval na základě žádosti premiéra ČR Andreje Babiše po společné schůzce. Proč ne, ale zarážející je skutečnost, kdo tento Návrh vypracoval. Pane premiére, bude-li Vás zajímat situace zdravotnictví, obrátíte se na koho? Troufám si tvrdit, že na lékaře. Bez nějakých prostředníků. Proč se v případě vzdělávání obracíte právě na EDUin? EDUin je neziskovka, ze které vyčnívá především […]

Kategorie: Obecné

Gymnázium Jana Palacha Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem, Společností Jana Palacha ve Všetatech a za podpory rodiny Palachovy vyhlašuje literární soutěž pro autory ve věku 15-16 a 17-19 let. Více ZDE nebo ZDE.

Doplněno 24. 8. 2018: MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018. Z odůvodnění: Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí momenty fungování maturitní zkoušky posledních několika let a jejich cílem je lépe […]

Alena Písaříková působí jako středoškolská učitelka (není členkou ASČ). Článek je reakcí na některé návrhy na úpravu maturitní zkoušky, jež se objevují v češtinářských maturitních diskusích. Článek ZDE.

Kategorie: Maturita

Z doprovodného článku na webu Českého rozhlasu k interview s jazykovědcem Karlem Olivou: Jazykověda a matematika. Že to nejde dohromady? Omyl. „Každá věda, aby byla skutečně vědecká, musí zkoumat a popisovat vztahy a struktury. Právě matematika je k tomu ten nejvhodnější nástroj,” vysvětluje jazykovědec Karel Oliva. Vezměte si třeba oblíbený textový editor Word. Každý, kdo ho pravidelně používá, pravděpodobně zná jeho systém automatických oprav češtiny, které se zobrazují jako červené […]

Nedávná maturitní polemika (ZDE) se mj. dotkla způsobu výuky literatury na SŠ. I proto před startem školního roku znovu publikujeme příspěvek jednoho z mladých členů ASČ. Rád bych se podělil o zkušenost, kterou jsem učinil s pohádkou jako tématem výuky literatury na začátku studia střední školy. Po pěti letech praxe jsem se rozhodl v 1. ročníku střední školy úplně upustit od chronologické literárněhistorické výuky literatury a přetvořil jsem výukový koncept […]