Z archivu: Josef Škvorecký: Sedmiramenný svícen Josef Škvorecký: Lvíče Ludvík Aškenazy: Psí život Ladislav Fuks: Mí černovlasí bratři Pracovní listy připravila Monika Stehlíková.

Dotaz:Jak prosím psát správně : dyskomfort, nebo diskomfort?Paní J. H. Odpověď ASČ:Doporučujeme tazatelčině pozornosti normativní Internetovou jazykovou příručku, která řeší 95 % běžných jazykových dotazů; tento zde. Je ovšem pravda, že s psaním předpon dys- (řeckého původu) a dis- (latinského původu) jsou v praxi stálé problémy. Důvodem je relativní blízkost jejich významu: – Předpona dys- signalizuje poruchu, závadu, zjevnou odchylku od většinového či žádoucího stavu; proto píšeme např. dysfunkce, dysgrafie, dyslexie, dyslálie. […]

Dotaz:Obracím se na Vás s dotazem, jak správně napsat větu, která bude začínat slovem eRecept.Paní Bc. V. V. Odpověď ASČ:Tento dotaz je jedním z těch, jež nelze rozhodnout s oporou normativních příruček, protože ty jej prostě neřeší. Je zcela jistě založen na tazatelčině povědomí o tom, že psaná věta / větný ekvivalent začíná velkým písmenem v prvním slově. Ovšem proti tomu jde zaužívané psaní malého e- (se spojovníkem) ve výrazech s významem „elektronická […]

„Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje čtenářské gramotnosti na 2. stupni základních škol a na středních školách a dosaženou úroveň čtenářské gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) ve školním roce 2017/2018. “ (…) Závěry: „• Český jazyk a literatura je podle očekávání předmětem, v němž byl zaznamenán nejvyšší výskyt jevů spojených se čtenářskou gramotností. Ačkoli je pozitivní, že […]

Filosof Vladislav Dudák vydal knížku „medailonků slov“: V této knize malých esejů, jakýchsi medailonků slov, nejde jen o jazyk a slova, nýbrž především o jejich význam. Zjistíme, že skryty ve slovech se mohou nacházet nečekané souvislosti. A ty nám umožňují podívat se na obvyklé věci z neobvyklého úhlu pohledu. Tomu se říká filosofie… O zapomínání na jazyk a o nevidění slov (na úvod) Významný německý filosof Hans Georg Gadamer (* 1900; † 2002) upozorňoval na skutečnost, že jazyk je při běžném používání neviditelný. Člověk […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Aby bylo od začátku jasno, nemám na mysli ničitele českých knih, kam (kniho)moly zařadil ve svém epigramu po bok plesniviny a jezovitů Karel Havlíček Borovský, ani v Imagináriu popsané příslušníky třídy spiritum, o nichž se lze dočíst, že „tráví většinu svého života coby neviditelné bytosti… Jejich pravá podoba nebyla dlouho známa, až nedávno se ukázalo, že knihomol se do jisté míry podobá pásovci – jeho hřbet je pokryt tvrdými deskami, z […]

Dotaz:Posílám titulek článku: NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ? TŘI Z DESETI ČECHŮ UŽ TA SVÁ VZDALYA jak pravopis příčestí odůvodnila redakce Deníku? Tři se skloňuje podle vzoru kost, tj podmět je rodu ženského. Nějak nám to nesedí. Můžete prosím sdělit svoje stanovisko?Paní L. Ch. Odpověď ASČ:Děkujeme za zajímavý dotaz, který se často objevuje i při výuce. Tento jev explicitně neřeší ani Pravidla českého pravopisu, ani online Internetová jazyková příručka či jiné běžně užívané […]

Kategorie: Články

Mimochodem Davida Gregera: Linda Darling-Hammond je dlouholetá výzkumnice, bývalá prezidentka AERA (American Education Research Association) a obhájkyně kvality a kvalifikace učitelů. Nyní bude řídit vzdělávání v Kalifornii a přechází do exekutivní funkce. U nás mezitím se MŠMT snaží učitelskou profesi zcela deprofesionalizovat, odstraňuje požadavek na kvalifikaci, místo aby se zasadilo o zvýšení kvality přípravného i dalšího vzdělávání učitelů. Problém nedostatku učitelů ovšem pramení z jejich nízkých mezd. Místo jejich skutečného […]

Asociace češtinářů zve vyučující češtiny na základních a středních školách i další zájemce na SEMINÁŘ věnovaný ŽÁKOVSKÉ (POVINNÉ/DOPORUČENÉ) ČETBĚ. Akce proběhne v sobotu 9. března 2019 od 10 do 13 hod. v prostorách Základní školy Burešova, Praha 8. Podrobnější informace ZDE.