Článek byl napsán už před více než desetiletím, vyšel v časopise Český jazyk a literatura, č. 3, 2007-8, ale protože je občas v diskusích připomínán a téma nijak neztratilo na aktuálnosti, přetiskujeme ho i na našem webu. Autor ho mezitím doplnil menším příspěvkem Ke slovní zásobě středoškoláků.

Anotace: Tváří v tvář otázce vzdělání a gramotnosti dětí přicházíme se zábavnou hrou, která motivuje ke čtení, objevování příběhů a prožívání dobrodružství. Lovci perel jsou nyní již osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů. Více ZDE

Kategorie: Čtenářství

Václav Jamek šalamounsky vyřešil problém přechylování v češtině Nurofen hledá sprosté slovo do reklamního textu Současná česká ilustrace Umění ovlivňuje učení i paměť žáků Muzeum knihařství Doteď jsem nevěděl, že myška v Růži pro Algernon je vlastně myšák; ani to, že V. Černý považoval za jediný vyhovující překlad Poeova „nevermore“ slovo „nadarmo“… Příběh Lasici a Satínského vyjde ve formě komiksu Na břehu ostrova Krku aneb Čeští básníci na Jadranu Výlovy […]

Kategorie: Články

Místo úvodního slova několik vět volně vybraných z doslovu k jednou z českých výborů z veršů americké básnířky Emily Dickinsonové (1830-1886): Svou největší básnířku objevila Amerika teprve čtyřicet let po její smrti. (…) Roku 1850 její přítel Humphrey byl zasažen na ulici mozkovou mrtvicí a zemřel. Pro Emily to byla zlá rána, protože Humphrey měl silný vliv na její básnický vývoj a přivedl ji k tomu, aby se vyjadřovala veršem. Tato […]

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, roč. 69, č. 3.

Článek z časopisu Český jazyk a literatura (2018-19, č. 2)

Kategorie: Články

Obsah čísla R. Kolár: Hádanky Nezvalovy Abecedy Krátké ukázky z některých článků: A. Králíková: Citlivý člověk aneb Kdo se bojí číst Jáchyma Topola M. Waclawičová, H. Goláňová: Nářeční korpus DIALEKT a jeho použití ve výuce češtiny

Ukázka ze Semináře České knižnice K tématu viz též: Robert Adam: Řeč postav ve vyprávění Karel V. Rais: Když se připozdívá / prostě sdělovací styl (Karel V. Rais & Svatopluk Čech: Výběr z listů přátel). In: Ibrahim, R. a kol.: Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě. Praha: Akropolis, 2010, s. 47–53.

Kategorie: Články

Výchozí informace k projektu