Dotaz:Při vypracovávání úkolu jsme narazili na problém se vzory sloves. Proto prosím o radu: jaký vzor mají slovesa sypat, zobat? Víme, že kolísají mezi 1. a 5. třídou, ale v 1. třídě jsou podle vzoru bere, nebo maže?A podle jakého vzoru je sloveso číst?Slečna H. J. Odpověď ASČ:Nejprve se zastavme u didaktického aspektu tohoto učiva. Nejeden češtinář slovesné třídy úplně vypouští z výuky na základních i středních školách. Zdůvodnění bývá podobné […]

Termín paperless classroom se objevuje už dlouho. S nástupem technologií jsme si představovali, že část naší práce převezmou počítače, a možná mnozí doufali, že námaha spojená s kopírováním půjde stranou. Začalo se hovořit o třídě bez papíru. Pro některé školy je to spojení takřka neznámým pojmem, jiné by se s klidem mohly za „paperless“ označovat. Co však tento termín znamená ve skutečnosti, a co to tedy obnáší v celé škole? Jak začít, pokud nikdo ve škole není […]

Dotaz:Můj dotaz se týká přechylování podstatných jmen.Má slovo fajnšmekr v češtině nějakou obdobu v ženském rodě? Pro slovo bookmaker je to bookmakerka, ale fajnšmekerka se používá snad jen ve slovenštině. Příklad: Dámy jsou fajnšmekři, nebo fajnšmekerky…? Platí obecně, že pokud podstatné jméno nemá vlastní tvar pro ženský rod, použije se rod mužský? Příklad: Deváťačky jsou největší lumpíci/lumpíkové…?Pan M. M. Odpověď ASČ:Slovo fajnšmekr je samozřejmě nespisovné, převzaté z němčiny. To ovšem neznamená, že se […]

Už jsem si myslel, že moje výzvy na souboj vyhlášené „motivačním dobromilům“ zůstanou osamoceny, ale minulý týden se na iDnes objevil hlas ze zámoří, který podporuje mou tezi o nesmyslnosti bezbolestného dětství. Jde o rozhovor s Tomášem Pacinou, v němž se dost ostře vyhraňuje proti opatření hrát u malých dětí bez výsledků a který jsem včera sdílel. Říká v něm: „Trenéři a rodiče mají povinnost děti na neúspěch připravit, ne je před […]

Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví Vypravování Umělecký styl Ostře sledované vlaky W. Shakespeare – Sonety

Přesně tak, věda není práce, ale povolání. Work-life balance je klasická manažerská floskule, kterou se snaží manažeři na univerzitách tvrdit, že oni vytvářejí dobré pracovní podmínky a to, čemu se souhrnně říká well-being. Oni se snaží říkat, že univerzitní práce je práce jako každá jiná. Ale já tvrdím, že to tak není, protože přemýšlet člověk musí pořád a nemůže vypnout jako stroj. Pokud chce někdo nastoupit na univerzitu s představou, […]

Článek odpovídá na text Karla Lippmanna Literární historie a maturita, publikovaný na webu Česká škola. Vyvrací některá Lippmannova tvrzení týkající se literární historie při výuce a maturitní zkoušce a poukazuje na vážné nedostatky Lippmannem předestřeného příkladu literárněhistorického tématu. Článek ZDE.

Při mé práci knihovníka se mi do rukou dostávají tituly, na které bych jinak pravděpodobně nenarazil. Denně mám možnost listovat v knihách starých, vzácných, zapomenutých, ale i nezajímavých, podivných či zcela běžných. Jednou za čas se s vámi podělím o několik knížek, které mě zaujaly svým zpracováním, originalitou či tím, že už jsou prostě dost staré na to, aby si na ně lidé nepamatovali. Dvacetitisícová kapka Dětská próza Kapka vody (1935) od Josefa Věromíra Plevy byla inspirována tehdejší […]

Jedno vydavatelství si před časem vyžádalo odborné doporučení, jak užívat češtinu genderově korektně. Anonymizovaný manuál pak zaslalo pisatelce následujících řádků s otázkou, zda ho lze uvést do redakční praxe. Oponenturu v upravené podobě uveřejňujeme nikoliv jako polemiku (původní manuál zde neuvádíme a jeho autorství neznáme), ale spíše jako alternativu k obdobným normativně formulovaným návodům. Příspěvkem chceme též vyjádřit sympatii jazykovědcům, kteří nyní opět čelí poptávce po jednoduchých odpovědích typu „přechylovat se musí“ či […]