Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

The Emerging Contours of the Medium
 
The Emerging Contours of the Medium explores a crucial aspect of media thinking, focusing particularly on the ‚mediality‘ of literature, a medium that remains today on the margins of the theoretical discussion of media. The book was written by a collective of authors based in the Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Czech Republic. The book is divided into three parts, which correlate to the three main research areas of the principles for a media theory of literature. Part 1 develops a perspective of the (pre)history of media thinking, grounding the principles of the genealogical integration. Part 2 concentrates on and develops the related perspectives of media philosophy and media anthropology. Part 3’s main focus is the way media as dispositifs interlinking the parameters of perception and communication. More information > 
Pozvánky
Trh a kapitál v české kultuře 19. století – 44. plzeňské mezioborové sympozium 29. února – 2. března 2024
Proměna středoevropské ekonomiky z rurální v průmyslovou byla spojena mj. s koncentrací kapitálu, který umožňoval podnikatelům přinášet inovace a ostatním vrstvám společnosti podílet se na jejich hospodářských výsledcích. Během 19. století se kapitál stal zásadním předmětem intelektuálních reflexí a postupně pronikal do povědomí všech společenských vrstev spolu s dalšími koncepty rozvíjejícího se ekonomického myšlení, jakými byly představy o vztazích nabídky a poptávky, ekonomických cyklech, utváření cen apod. V důsledku vývoje ekonomiky Českých zemí v průběhu tzv. dlouhého 19. století trh už pro většinu populace nepředstavoval jen více méně předvídatelné místo nákupu a prodeje komodit, ale stal se navíc abstraktní veličinou související v mnoha ohledech například s morálkou a politikou. Nutnost vstupovat se svou produkcí na trh a přizpůsobovat se jeho zákonitostem poznamenala také různé oblasti literární, výtvarné a hudební produkce. Sympozium se uskuteční 29. 2. – 2. 3. 2024 v Západočeském muzeu v Plzni. Více informací > 
28. Münchner Bohemisten-Treffen 1. März 2024 | 10:00
 Das Collegium Carolinum veranstaltet jedes Jahr das Münchner Bohemisten-Treffen. Alle, die ein fachliches Interesse an böhmisch-mährischen bzw. tschechischen und deutschböhmischen / sudetendeutschen sowie auch slowakischen Forschungen verbindet, sind zu dieser bohemistischen „Informationsbörse“ herzlich eingeladen.Hier finden Sie das Programm. Das 28. Bohemisten-Treffen wird am 1. März 2024 ab 10 Uhr in München (Adalbert-Stifter-Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8) stattfinden. Mehr Informationen >  
Patryk Michał Ryczkowski: Neo-Latin Epic Poetry and Early Modern Saint-Making. Rethinking the Working Definition of Tridentine Hagiography 3. března 2024 | 17:00
After Peter Burke asked the game-changing question “How to be a counter-reformation saint?”, it became clear that there cannot be any saint without a profile established in a vita and further literary sources. Following up, Simon Ditchfield outlined the working definition of early modern writings about saints and candidates to sanctity. In the paper, the understanding of post-Tridentine hagiography will be further enhanced by focusing on the specific features of the genre and stressing its pragmatic and legal contexts.Přednášku v angličtině můžete vyslechnout v dolním sále pražské budovy Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1), záznam bude posléze k dispozici na YouTube kanálu ÚČL. Více informací > 
Ausstellung | Tschechischer literarischer Samisdat 1949-1989: Abschreiben und Verbreiten ausdrücklich verboten! 3. března 2024 | 17:00
Eines der ersten Opfer totalitärer Regime ist die Redefreiheit. Zu den wichtigsten und systematischsten Revolten gehörte der „Samisdat“: die heimliche Veröffentlichung von Publikationen, denen der Zugang zu offiziellen Verlagshäusern und Distributionsnetzen verwehrt war. Dass der Samisdat in der Tschechoslowakei zu einem Massenphänomen wurde, ist vor allem den Leser:innen zu verdanken, auch wenn der Staat die Verbreitung „mangelhafter“ Literatur mit einer Vielzahl von Sanktionen belegte. Die Ausstelung findet man 18. 03. – 13. 05. 2024 in der Galerie auf der Pawlatsche (Institut für Slawistik, Universität ) und die Vernissage wird am 18. März 2024 um 18:30 Uhr stattfinden. Mehr Informationen > 
Call for Papers 
CfP: East and Central European Cultures in Exile. Archiving, Collecting, and Publishing in the Twentieth and Twenty-First Centuries Deadline April 30, 2024
 The Herder Institute Summer Academy invites Early Career Researchers, including Advanced Master Students, Ph.D. Students, and Early Postdocs, to participate in a workshop dealing with the East and Central European diaspora’s experiences of collecting, archiving, and publishing in exile. We invite submissions for 10-15 Minutes Paper presentations on the topics, including, but not limited to: Publishing Houses in exile: national and transnational perspectives; the variety of émigré and publishing and collecting activities and  how they affect the production of knowledge on Eastern Europe during  the Cold War and after; (re)creation of national cultures in exile Intercultural connections  and collections in the diasporas; new and old diasporas’ approaches to publishing and collecting; the role of digital publishing and archiving techniques for enhancing access to émigré collections and archives. The workshop will take place from 28–30 August 2024 in Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung in Marburg. More information > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Richard Plaschka Fellowship (OeAD-GmbH/ICM-Centre) Bewerbungsfrist 1. März 2024
 The ICM-Centre for International Cooperation & Mobility offers the Richard Plaschka Fellowship for members of the academic staff of a higher education institution interested in researching an historical topic related to Austria. A monthly amount of 1040 euro will be provided for a maximum of 18 months.  This fellowship is open to academics and doctoral candidates carrying out teaching duties in the field of History or a related discipline (Cultural History, Archaeology, Music Science) and conducting research on issues concerning the history of Austria. More information >
Lehrkraft für besondere Aufgaben / Lektor – Tschechisch – Julius-Maximilians-Universität Würzburg Bewerbungsfrist 20. März 2024
 Am Lehrstuhl für Slavistik der Julius-Maximilians-Universität Würzburg ist zum  nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben / Lektor (m/w/d) zu besetzen. Die Einstellung erfolgt im Angestelltenverhältnis in Teilzeit (50%). Die ausgeschriebene Position ist insbesondere mit selbstständiger Durchführung von Lehrveranstaltungen inklusive Prüfungen im Bereich der Sprachausbildung Tschechisch sowie von slavistischen und komparatistischen, literatur- und kulturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen in den Bachelor- und Masterstudiengängen. Mehr Informationen >
Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Tschechisch – Universität Münster  Bewerbungsfrist 10. April 2024
 Im Institut für Slavistik im Fachbereich 09 – Philologie der Universität Münster ist zum 1. 9. 2024 die unbefristete Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich Tschechisch mit 65 % der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen. Die Lehrverpflichtung beträgt bei Vollzeit 12-16 SWS. Mehr Informationen >
Nové publikace
Alexander Kratochvil: Posttraumatické vyprávění
 
Aby bylo možné vzpomínat, vyprávějí se příběhy. Lidé vyprávějí příběhy mimo jiné proto, aby si v paměti udrželi vzpomínky. Čím se ale liší vyprávění příběhů zachycujících traumatické zážitky z války, totalitní represe či katastrofy? Trauma je ze své podstaty nevyslovitelné, a tak se literatura založená na posttraumatickém vyprávění stává vzácnou příležitostí ho emocionálně uchopit. Posttraumatické vyprávění můžeme chápat také jako myšlenkový experiment, jenž pomocí literární fikce vytváří cestu k jádru traumatického zážitku, který by jinak zůstal nesdělitelný.  Více informací >
Marek Přibil: Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky)
 
Publikace Marka Přibila Iluze konstrukcí (Máchovy literární zápisníky) prověřuje platnost faktů, jež stály u zrodu hypotéz o těchto pramenech, a zpřesňuje tak nejbližší kontext Máchova Zápisníku i jeho pozici v souboru máchovských dokumentů. Autor zde přezkušuje dohady, jež vycházely jednak z Máchových rukopisů, které byly považovány za fragment většího celku, opíraly se také o cizí torzovité opisy, o Máchovy odkazy, vyskytující se v jeho manuskriptech, a nakonec i o cizí svědectví. Přítomná práce tak vytváří východisko pro další interpretaci dochovaných literárních zápisníku K. H. Máchy a koriguje zároveň jakýkoli další ediční přístup k Máchovým zápisníkům a textům zápisníkového charakteru. Více informací >
20 let slam poetry: Nejlepší česká slam poetry 2003–2023
 
Tato kniha je reprezentativním sborníkem české slam poetry, který reflektuje její vývoj od roku 2003 až k 20letému výročí v roce 2023. Záměrem editora bylo obsadit do sborníku texty, které zasáhly do dějin českého slamu, z nichž některé na pódiích po celé ČR a možná i skrze videozáznamy doslova zlidověly. Nevešla se spousta výstupů, textů, na papír nepřenositelných improvizací a výrazných osobností, které českou scénu slam poetry postupně formovaly. A tak je tato kniha artefakt, který je nekorektní a subjektivně uchopený, stejně jako jakýkoli poetry slam, když se v něm soutěží. Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v únoru 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď