Petr Málek: Čtení o Vladislavu Vančurovi 
Antologie Čtení o Vladislavu Vančurovi s podtitulem Kritické rozepře (1923–1969) anebo „Pravda se zle oře“ je chronologicky uspořádaným výborem z kritických, polemických a bilančních článků, představujících spisovatelovu osobnost v jejích proměnách od experimentátora a revolucionáře formy po klasika moderní české prózy. Texty se soustředí na období, kdy se autorův kritický a literárněhistorický obraz utvářel, resp. kdy byl jeho kanonizovaný a do značné míry redukovaný obraz přehodnocován. Více informací > 
Pozvánky
Ivana Hostová: „Právě teď jsem zachytil tvůj pohled  / Vedu ho zleva doprava.“ Písanie slovenskej poetky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej (aj) ako odpoveď Věre Linhartovej 25. března 2024 | 13:30
Prednáška sa bude venovať poézii slovenskej autorky a výtvarníčky Nóry Ružičkovej (1977) v kontexte dobovej slovenskej literatúry a relevantnej teórie a načrtne rezonancie Ružičkovej písania s textami českej autorky a výtvarnej teoretičky Věry Linhartovej (1938). Tá na slovenskú poetku inšpiratívne pôsobila začiatkom dvetisícich rokov – ponáškou na pasáž z jej TWORa (1992): „Právě teď jsem zachytil tvůj pohled / Vedu ho zleva doprava / Sleduješ […] Mé myšlenky?“ dokonca slovenská autorka končí svoju zbierku Beztvárie (2004). Více informací > 
Marcel Knöchelmann: Cultural Intermediation and Civil Society: Towards a Hermeneutically Strong Conception 28. března 2024 | 16:00
Literature & Society Laboratory srdečně zve na přednášku, kterou pronese sociolog literatury Marcel Knöchelmann na téma své studie Cultural Intermediation and Civil Society: Towards a Hermeneutically Strong Conception. Dr. Knöchelmann aktuálně působí jako Postdoctoral Fellow na Yale Center for Cultural Sociology a v týmu Literature & Society Laboratory na Ústavu pro českou literaturu. Před přednáškou doporučujeme seznámit se s článkem, který je dostupný na stránkách vydavatelství Sage nebo ve formátu Open Access na platformě SocArXiv. Jako empirický materiál pro diskusi byla vybrána kapitola ‚South Carolina‘ z románu Colsona Whiteheada Underground Railroad. Přednáška a následná diskuse jsou součástí cyklu seminářů Sociologie literatury, který probíhá v hybridní formě na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a online. Pro účast prosím kontaktujte organizační týmVíce informací > 
Staročeský dýchánek / Marie Hanzelková a Pavel Kosek: České kramářské písně z interdisciplinárního pohledu 2. dubna 2024 | 17:00
Přednášející se zaměří na prezentaci výsledků pětiletého projektu NAKI II Kramářské písně v brněnských historických fondech. Na úvod vymezí fenomén kramářské písně, a to na základě materiálních charakteristik. Poté naznačí zahraniční paralely. Dále budou formou případových studií analyzovány dva aspekty zkoumaného fenoménu: 1) jazyk kramářských písní ze sběrů EÚ AV ČR, 2) prezentaci konkrétního poutního místa. Závěrem vytyčí možné směry dalšího výzkumu. Přednáška proběhne v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Záznam bude později dostupný na YouTube.  Více informací > 
Lorenz Mikoletzky: Rakouský státní archiv ve Vídni, tradice a budoucnost 3. dubna 2024 | 14:00
Národní archiv si vás dovoluje pozvat na slavnostní přednášku emeritního generálního ředitele Rakouského státního archivu ve Vídni prof. dr. Lorenz Mikoletzky: Rakouský státní archiv ve Vídni – tradice a budoucnost, která se uskuteční ve středu 3. 4. 2024 ve 14 hodin v přednáškovém sále Národního archivu (Archivní 4, Praha 4).
Přednáška bude pronesena v německém jazyce. Více informací > 
OD HADRU K PAPÍRU. Haaseovi: podnikatelé, vizionáři, mecenáši
 3. dubna 2024 | 16:00
Spolek Stará škola ve Vraném nad Vltavou,
Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze
Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy OD HADRU K PAPÍRU. Haaseovi: podnikatelé, vizionáři, mecenáši v hale Národního archivu (Archivní 4, Praha 4). Výstavu slavnostně otevře prof. dr. Lorenz Mikoletzky, emeritní generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni a vnuk posledního majitele Haaseho tiskárny na Starém Městě pražském. Výstava bude otevřená do 26. 4. 2024 ve všední dny od 9 do 18 hodin. Více informací > 
Prague and Its Myths 5. dubna 2024 | 16:00
The workshop will explore the various declensions of the idea of Prague in modern and late modern times, with a focus on literature, social practices, religious phenomena, and heritage-making processes. These motifs or tropes are hereby defined as “myths”, borrowing from forms of both high and popular culture. They refer to specific images and traces of the contrasting and multifaceted pasts of Prague and its history. In particular, the city’s religious and esoteric heritage and its multicultural and ‘hinternational’ background, to use Urzidil’s phrase, now find renewed value as symbols of a shared Czech identity and history, with some places dignified as places of memory (“lieux de mémoire”) and others ignored or silenced (“lieux de l’oubli”), and their historical meanings partly recast. The conference will take place at CEFRES (Na Florenci 3, Prague). More information > 
Praha očima menšin
 17. dubna 2024 | 15:00
Centrum péče o duši UK a Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury, FF UK zve na procházku Praha očima menšin. Projděte spolu s námi místa, kde žily osobnosti, na které nechceme zapomenout. Spisovatel Petr Ginz, básnířka Hana Hnátová, pacifistka Bertha von Suttnerová, romistka Milena Hübschmannová. Sraz je na nádvoří kampusu Hybernská nádvoří a zakončení v kavárně NoD, jejíž historie se dotýká židovské menšiny. Průvodci: Jiří Holý, Mikuláš Vymětal, Štěpán Balík a další. Více informací > 
Call for Papers 
CfP: 11th Conference for Young Slavists in Budapest Deadline March 31, 2024
 The conference is an opportunity for young graduate and PhD students of the
fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new findings in these topics. We invite students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad to participate. The working languages of the conference are any Slavonic language or English. The presented works will be published in an online book. The conference will be held on 8th May 2024 in the Institute of Slavonic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities).  More information >
CfP: Early Modern Private Libraries as Sites of Knowledge Production and Circulation
 Deadline April 14, 2024 
This symposium aims to explore the role of private libraries in the production and circulation of knowledge with a focus on the early modern period. Private libraries are defined by the restricted access to their content, typically located inside the home, as opposed to a library with wider access such as in a monastery, university, or royal collection. The content of the libraries reflected the interests and needs of their owner and their extended household. In many ways, the private library contributed to making the world enter the home. This was done not only with books and manuscripts, but also with letters, news, artefacts, objects of art, or any other foreign objects of curiosity. The symposium will take place from from 7–8 November 2024 in Madrid. More information > 
III. Greifswalder Bohemicum „Experitur: Literament. Moderne Lyrik in intermedialer und
interkultureller Dimension“ Deadline 17. Mai 2024
Das Greifswalder Bohemicum, dieses Jahr zum Thema EXPERIMENT und LITERATUR in der Lyrik, ist eine einwöchige internationale Sommerschule der Universität Greifswald und des Alfried Krupp Wissenschaftskollegs Greifswald zur Literatur und Sprache Tschechiens. Mit Fachseminaren und Abendvorträgen von international renommierten Forschenden in deutscher und tschechischer Sprache bietet das Greifswalder Bohemicum die Möglichkeit, die tschechische Kultur in ihrer Vielfalt und Spezifik intensiv kennenzulernen. Mehr Informationen > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Lektora/lektorky českého jazyka a literatury – Università degli Studi di Padova Přihlášky do 4. dubna 2024
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která budou od akademického roku 2024/2025 působit na lektorátu českého jazyka a literatury na Università degli Studi di Padova v Padově. Více informací >
Lektora/lektorky českého jazyka a literatury – Université Paris – Sorbonne Přihlášky do 4. dubna 2024
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která budou od akademického roku 2024/2025 působit na lektorátu českého jazyka a literatury na Université Paris – Sorbonne v Paříži. Více informací >
Lektora/lektorky českého jazyka a literatury – Ain Shams University Přihlášky do 4. dubna 2024
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na místo lektora/lektorky českého jazyka a literatury, který/která bude od akademického roku 2024/2025 působit na lektorátu českého jazyka a literatury na Ain Shams University v Káhiře. Více informací >
Vyhlášení nominací Cena Premia Bohemica 2024 Nominace do 14. dubna 2024
 Moravská zemská knihovna v Brně na základě pověření ministra kultury ČR vyhlašuje přijímání nominací na cenu Premia Bohemica za rok 2024. Cena je určena za významný přínos bohemistice v zahraniční. Nominováni mohou být jak zahraniční bohemisté či bohemistky, tak překladatelé a překladatelky, kteří se ve své zemi zasloužili ve výrazné míře o propagaci české literatury a kultury.  Více informací >
Professur für slavistische Sprachwissenschaft, Universität Zürich  Deadline 24. April 2024
 An der Universität Zürich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Professur für Slavistische Sprachwissenschaft (Open Rank) zu besetzen. Vorausgesetzt werden eine zum Zeitpunkt der Bewerbung abgeschlossene Promotion im Fachgebiet sowie weitere hervorragende wissenschaftliche Leistungen. Entsprechend der Qualifikation der zu berufenden Person wird die Professur als Ordinariat, Extraordinariat oder als Assistenzprofessur mit Tenure Track besetzt. Mehr Informationen >
Nové publikace
Michaela Peroutková: Německo-židovská literatura v rozděleném a znovusjednoceném Německu v letech 1945–2000
Kniha se věnuje literární tvorbě německo-židovských autorů, kteří po druhé světové válce působili v nově vzniklých německých státech – v Německé demokratické republice a ve Spolkové republice Německo – a následně ve znovusjednoceném Německu. Na příkladech literárních děl první a druhé generace spisovatelů přeživších holocaust autorka popisuje, jak je reflektován holocaust, fenomén židovství a německo-židovská koexistence v rozděleném a znovusjednoceném Německu do začátku nového milénia.  Více informací >
Marie-Élizabeth Ducreux: Kultura-zbožnost-symbolická politika
 
Kniha představuje průřez životního díla francouzské historičky a bohemistky Marie-Élizabeth Ducreux. Výbor textů si klade za cíl umožnit českému čtenáři plně pochopit rozsah badatelských zájmů Marie-Élizabeth Ducreux i způsob a metodu jejího přemýšlení o české historii důsledně zasazené ve středoevropském kontextu, neboť je sice historičkou, která zná příslušné prameny a dobovou literaturu středoevropské provenience hlouběji než mnozí „domácí“ autoři, ale současně jako Francouzka dokáže nahlížet zdejší dějiny „zvenčí“, bez zátěže našich traumat a stereotypů.  Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o článcích v odborných periodikách, které byly zpracovány v březnu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď