Rozpravy Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – 2024/2: Anotace:

Přečíst celou knihu od začátku do konce je pro mnoho lidí stále náročnější úkol, čemuž se v dnešním světě nemůžeme divit. Sociální sítě tříští pozornost, obecně se zhoršuje schopnost se soustředit a v neposlední řadě, proč číst zdlouhavé pasáže, když lze stejný příběh zhlédnout během dvou hodin v kině? Jak to ale je se čtením u našich ratolestí? Co a proč čtou? Jak si knihy vybírají? A co můžeme dělat, abychom je od čtení knížek omylem neodradili? Na tyto otázky odpoví nejnovější díl Rozprav o médiích na téma Literatura pro děti a dětský čtenář. 

Hosté: 

  • Jana Čeňková, odborná asistentka Katedry žurnalistiky IKSŽ FSV UK,
  • Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, jeden z autorů výzkumu České děti a mládež jako čtenáři,
  • Anežka Kuzmičová, výzkumnice Katedry mediálních studií IKSŽ.

Diskuzi moderuje Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. O hostech se můžete dozvědět více na našem Facebooku a Instagramu

„Jestli je někdo v knihovnách opečováván, tak jsou to děti,“ poukazuje Vít Richter na fakt, že pro knihovny jsou děti nejzajímavějšími uživateli, protože jich je nejvíce. Dělají různé ankety a průzkumy, aby zjistily, co rády čtou, a jejich přáním se přizpůsobují například i tak, že pokud je zájem o určitou knížku, která v knihovně není, knihovnice ji objedná. 

Anežka Kuzmičová podotýká, že ačkoliv nejvíce z populace čtou právě děti, dospělí je od této činnosti často nevědomky odrazují. „Pořád slyší, že málo čtou, nebo by měly číst něco jiného,“ říká. „Nejvíce je odrazuje nepochopení toho, že předmětem čtení je i obraz.“ Tento fakt doplňuje zkušeností z vlastního výzkumu, při kterém měla možnost hovořit i s dětmi z různých socioekonomických vrstev. Tyto děti se podle ní odmalinka setkají spíše s reklamními letáky, brožurami, billboardy a časopisy než s četbou knihy. V této chvíli je dobré ukázat dítěti knihy s podobným množstvím obrázků a až poté se přesunout k fikci. 

Dospělí by samozřejmě měli vytvořit dětem vhodné prostředí pro čtení, protože potřebují klid, aby se mohly začíst a plně se na knihu soustředit. To ale není jediné, co může zvýšit jejich zájem. Jana Čeňková například zmínila, že obdivuje snahu knihovnic, které pořádají různé besedy, dílny, workshopy s ilustrátory. Vít Richter ještě doplnil, že populární jsou také akce nazvané Noc s Andersenem, které každoročně lákají děti k přespání v knihovně či škole. 

Co ještě se dá udělat pro podporu našich nejmenších v četbě? Dostávají novopečení rodiče knižní balíčky od knihoven? Jaké knihy by děti určitě neměly minout? A proč mají ke slovu literatura negativní vztah? To vše se dozvíte v únorové epizodě Rozprav které jsou dostupné na na podcastových platformách, jako je SpotifyApple PodcastsGoogle PodcastsPodcast AddictBuzzsproutPodcast IndexPodchaser.

Přejeme příjemný poslech!

Zanechat odpověď