Výběr zpráv z oboru pro vás připravuje Česká literární bibliografie, výzkumná infrastruktura Ústavu pro českou literaturu AV ČR, společně s členy Konsorcia literárněvědné bohemistiky.

Jiří Brabec: Periodika a sborníky 1939–1945
 
Noviny, časopisy a knižní publikace, které vycházely v letech 1939–1945 za tzv. Protektorátu a česky v zahraničí, charakterizuje literární historik Jiří Brabec v jejich základním směřování, okruhu spolupracovníků a na příkladech profilujících příspěvků. Knihu tvoří abecedně řazená monografická hesla. Duchovní klima válečné doby skládají denní listy, periodika zaměřená k politice, zábavě, vědecké nebo náboženské osvětě či časopisy věnující se různým druhům umění. Vedle sborníků, antologií a almanachů domácích a exilových vydavatelů jsou představeny i počiny kolaborantské, oslavující okupační správu a šířící antisemitismus. Více informací > 
Pozvánky
Literárněvědné fórum | Pavel Kořínek: Kafka / Komiks 12. března 2024 | 17:00
Texty Franze Kafky patří mezi vůbec nejčastější předlohy komiksových adaptací literárních děl a sekvenční obrazovo-textové práce, které takto vznikají, nabízejí široký vějíř adaptačních přístupů a interpretačních řešení od neinvenčního a otrockého přepsání přes parafrázi či parodii až po velmi volné mediální transpozice vykračující nad rámec pouhého zachycení pretextu; specifickou subkategorii pak představují komiksy „o Kafkovi“. Přednáška se v několika sondách pokusí nahlédnout a pracovně usouvztažnit rozmanité varianty „komiksových Kafků“ a „Kafků v komiksu“, zvláštní pozornost přitom bude věnována několika výraznějším pracím Oliviera Depreze, Petera Kupera či sourozenců Nišiokových. Přednášku můžete navštívit v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1). Více informací > 
Muzea umění a jejich narativy. Patří pojem „národní” minulosti? 12. března 2024 | 17:00 
Po dlouhou dobu byla muzea umění nástrojem a zrcadlem velkých národních narativů, jejichž cílem bylo inspirovat a posilovat pocit příslušnosti jednotlivců k národu. Dnes jsou naopak často místem, kde se otázky identity a kulturního dědictví problematizují. Zkoumají samotnou konstrukci národního narativu, vztahují ho k lokálnímu, regionálnímu a globálnímu, pracují v oblastech neurčitosti individuální i kolektivní identity a hájí univerzální charakter estetické zkušenosti tváří v tvář uměleckému dílu. Může však být kulturní dědictví univerzální, a pokud ano, tak jakým způsobem? Je zvýšená sebe-reflexivita muzejních institucí, projevující se ve způsobu prezentace sbírek, synonymem neutrality? Jaké jsou umělecké a estetické, ale i politické a společenské dopady muzejních klasifikací a jejich současných přehodnocování? Sympozium proběhně v českém a francouzském jazyce se simultánním tlumočením.  Více informací >
Call for Papers 
CfP: Studi Slavistici
 
 Upozorňujeme na zájem časopisu Italské asociace slavistů Studi Slavistici o bohemistické příspěvky, a to i o recenze významných knih z poslední doby. Formální požadavky jsou uvedeny na stránkách časopisu; ev. kontakt zprostředkuje za redakční kruh Dalibor DobiášVíce informací > 
CfP: Víra vyzpívaná v duchovní písni. Piesničky (1501) na počátku více než 500leté tradice tištěných vernakulárních kancionálů
 Přihlášky do 1. května 2024
Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH) ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty UK pořádá 32. mezinárodní hymnologickou konferenci. Vítány jsou konferenční příspěvky jak ze všech odborných hymnologických disciplín, tak z hymnografické praxe. Konference se uskuteční 29. července – 2. srpna 2024 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Praha 1, Magdalény Rettigové 4). Více informací > 
CfP: Měšťanská veřejnost diskutuje o umění II:
Veřejnost umění ve střední Evropě mezi regionálními
a evropskými centry Přihlášky do 31. května 2024
 Cílem workshopu je prozkoumat dynamiku umění jako prostředku utváření moderní měšťanské veřejnosti (Reinhart Koselleck, Jürgen Habermas) v charakteristických středoevropských napětích, tj. při formování moderních národů a jejich kulturních symbolů ve vícejazyčném prostředí soudobých středoevropských států, zejména pozdní habsburské monarchie a okolních regionů. Pozornost bude z nadnárodní perspektivy soustředěna k institucionální, tržní a mediální síti vztahů, v nichž se středoevropské veřejnosti umění v závěru 18. a v 19. století utvářely (škola, učené a umělecké  společnosti, muzeum, divadlo ap.) a k osobnostem prostředníků mezi uměleckou a veřejnou sférou a jejich strategiím (kritik, překladatel, kurátor, nakladatel apod.), které byly z hlediska komunikace zásadní. Workshop proběhne 17.–18. října 2024 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací > 
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Hanse-Wissenschaftskolleg’s Regular and Junior Fellowships Deadline July 15, 2024
 The HWK invites highly qualified scientists at all career stages from postdoc to senior level to apply for its fellowships in Germany. Applicants may work in a broad array of disciplines and on interdisciplinary projects and apply from anywhere in the world (except Northwest Germany). Fellowships of different categories from 3 to 10 months are available. Residency at the Wissenschaftskolleg is mandatory. More information >
Visiting Professorship „Jewish Studies“ 2024/25, Heidelberg Deadline April 19, 2024
 The Hochschule für Jüdische Studien / University for Jewish Studies Heidelberg (HfJS) seeks to appoint a visiting professor to the Lilli and Michael Sommerfreund Chair in Jewish Studies for the academic term 1 October 2024 – 30 September 2025. More information >
Nové publikace
Marie-Louise von Franz: Analytická psychologie v pohádkách
 
V knize „Analytická psychologie v pohádkách“ se Marie-Louise von Franz, jedna z významných postav jungiánské psychologie, věnuje cestě k pochopení lidské mysli prostřednictvím pohádek a jejich hluboké psychologické roviny. Von Franz zdůrazňuje, že pohádky nejsou pouze prostředkem zábavy, ale mají také schopnost nám odhalit hlubší vrstvy naší vlastní psychiky. Prostřednictvím analýzy známých pohádek přibližuje klíčové koncepty Jungovy psychologie, jež jsou v nich obsaženy a rozšiřuje pohled na pohádky jako na nástroj, který nám umožňuje nahlédnout do nevědomých a často zapomenutých aspektů naší psychiky.  Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v únoru 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď