Praktická aplikace teoretických poznatků z hláskosloví

Vypravování

Umělecký styl

Ostře sledované vlaky

W. Shakespeare – Sonety

Zanechat odpověď