Seminář České knižnice.

Ukázka (závěrečné shrnutí):

1. Prometheova játra, napsaná v roce 1950, jsou vrcholnou sbírkou Jiřího Koláře. Završují se v nich postupy autorovy tvorby z období Skupiny 42.
2. Pro svůj odmítavý a kritický postoj ke komunistickému režimu nemohla Prometheova játra v době vzniku vyjít tiskem. Vydána byla až o mnoho desítek let později.
3. Na základě zabaveného strojopisu Prometheových jater byl Jiří Kolář v roce 1953 odsouzen ke dvanácti měsícům vězení.
4. Prometheova játra jsou složitě komponovaná a žánrově různorodá kniha. Skládají se ze dvou rámcových básnických oddílů (Skutečná událost, Každodenní komedie) a z oddílu deníkového (Jásající hřbitov).
5. V básnických skladbách je využito variačních/permutačních postupů — opakování a přeskupování textových fragmentů.
6. V titulu, názvech oddílů a v motech je celá řada odkazů k jiným dílům (především k mýtu o Prometheovi, k prózám Ladislava Klímy a k Dantově Božské komedii).
7. Tematickým jádrem Prometheových jater je existence v totalitním státě s důrazem na roli umělce.
8. Pro Prometheova játra je charakteristická městská (pražská) scenerie s převahou veřejných prostor (ulice, nádraží, restaurace); čas díla je vymezen dobou vzniku deníkového oddílu (leden—prosinec 1950), básnické oddíly jsou zasazeny do poválečného období.
9. Slovní zásoba Prometheových jater se neomezuje na spisovný jazyk (využívá prostředky hovorového jazyka, vulgarismy) a je pro ni charakteristické využití dobových neologismů a dobového ideologického jazyka.
10. Básnické oddíly jsou psány nerýmovaným volným veršem. V některých básních je využito variabilního typo/grafického členění.

O Jiřím Kolářovi viz též ZDE a ZDE.

Kategorie: Kolář Jiří

Zanechat odpověď