Dotaz:
Chtěl bych Vás požádat o radu, které z následujících variant jsou přípustné:
1. V případech, kdy by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.
2. V případech, kdyby zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.
3. V případech, když by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.
Pokud by se jednalo o větu bez úvodního v případech, použil bych pouze variantu 2, kdyby, tedy: Kdyby zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba. Ve znění nahoře mi přijde správně varianta 1. Ještě bych uvažoval o variantě 3. U varianty 2 se mi nezdá kombinace kdyby a konstrukce věty.
Ještě bych rád požádal o sdělení, zda bude čárka v dotazovaných souvětích po slově případech.
Pan P. K.

Odpověď ASČ:
První i druhé souvětí jsou spisovná; třetí je hovorové, tedy doporučuje se nepoužívat spojení s když by v písemném, zejména ne oficiálním dokumentu. Spojovací výrazy kdy by a kdyby jsou plně synonymní, snad jen kdy by zní, resp. v písmu vypadá poněkud archaičtěji.
V druhé části svého dotazu argumentuje tazatel správně: v uvedeném souvětí 2, tedy bez onoho V případech, lze skutečně ve spisovné češtině použít z diskutovaných variant pouze kdyby. Spojovací výraz když by je sice slyšet v běžných hovorech, ale v daném souvětí je ještě méně přijatelné než v souvětí 3 – podle mého názoru je jeho použití již za hranou spisovnosti i při mluveném projevu.
Konečně čárka po slově případech se píše, protože následuje vedlejší věta vložená (zde přívlastková). Čárka se pak musí psát i po slově políčko, protože tam vložená věta vedlejší končí. Pravidlo praví, že vedlejší věta vložená musí být oddělena čárkami – školsky řečeno – „zleva i zprava“.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď