Dotaz:
Ráda bych se zeptala, zda slovo „hodně“ musí být vždy příslovcem. Ve větě Maminka usmažila hodně řízků se zdá být neurčitou číslovkou.
Paní Z. Š.

Odpověď ASČ:
Jak Slovník spisovné češtiny, tak starší Slovník spisovného jazyka českého a též největší slovník češtiny, Příruční slovník jazyka českého, zařazují slovo hodně mezi příslovce. To má oporu zejména v té skutečnosti, že dotazované slovo je neohebné.

Je pravda, že výrazy mnoho, málo, několik vypadají analogicky. Na rozdíl od slova hodně jsou však ohebné. Jde zde o typické a časté křížení více kritérií při určování slovních druhů: formálního (ohebnost x neohebnost), sémantického (např. u slova atašé mu dáme přednost před jinak dominujícím kritériem formálním, protože i když nepřijímá koncovky, označuje osobu – je tedy substantivem) a syntaktického

U slova hodně by ve prospěch jeho zařazení též mezi příslovečné číslovky hovořilo právě kritérium syntaktické: Prakticky ve všech větách typu Přišlo tam mnoho lidí lze místo slova mnoho dosadit slovo hodně, a to v platnosti podmětu. Podmětem jistěže může být i infinitiv (Mýlit se je lidské), ale typicky bývá podmětem jméno – podstatné, zpodstatnělé přídavné, zájmeno a právě číslovka (Pět psů se vrhlo na vlka; Méně je někdy více). Podobně lze hovořit o syntaktické platnosti předmětu (Vidím pět psů vedle Vidím hodně psů).

Jak jsme však uvedli, kritérium ohebnosti či neohebnosti je při kolizi kritérií v naprosté většině případů rozhodující. Tak je tomu i u příslovce hodně.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

2 komentářů.

 1. Šárka Grunová napsal:

  Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.

  V PS pro žáky 7. ročníku jsme narazili na úlohu, ve které měli žáci určit, zda je věta pravopisně správně, nebo ne. Jednalo se o větu:

  Přípravy na mezinárodní filmový festival v Karlových Varech vrcholí během června.

  V klíči k pracovnímu sešitu je uvedeno, že tato věta chybu obsahuje.

  Je tedy správně Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech? V učebnici pro 9. ročník SPN je uvedeno 20. (Dvacátý) mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ztratili jsme se v tom, zda je součástí oficiálního názvu i číslovka a musí tam být.

  Š. Grunová

  • Robert Adam napsal:

   Věta je pravopisně v pořádku, chybou by bylo naopak velké M. Na pracovní sešity nelze spoléhat. Je naprosto nemístné požadovat po žácích 7. ročníku, aby věděli, jak zní oficiální pojmenování karlovarského filmového festivalu.

Zanechat odpověď